Sotsiaalvaldkonna ametnike kontaktandmed

Sotsiaaltöö spetsialistide ja lastekaitsespetsialistide vastuvõtud vallamajas ja teenuskeskustes toimuvad esmaspäevast neljapäevani ja eelneval kokkuleppel vastava spetsialistiga. Reedeti vastuvõtte ei toimu.

Sotsiaalvaldkonna ametnikud      

Abivallavanem haridus- ja sotsiaalalal 

Ametikoht täitmata, ülesandeid täidab Anete Kramp

Sotsiaalnõunik Anete Kramp 526 1829 anete.kramp@rougevald.ee

Rõuge piirkonna sotsiaaltöö spetsialist

Maire Grosmann

785 9138
5330 0153

maire.grosmann@rougevald.ee

Haanja piirkonna sotsiaaltöö spetsialist

Maie Kalnapenkis

787 8834
523 7065 

maie.kalnapenkis@rougevald.ee

Misso piirkonna sotsiaaltöö spetsialist

Marika Heinvee

785 6144
5340 3744

marika.heinvee@rougevald.ee

Mõniste piirkonna sotsiaaltöö spetsialist

Kätlin Kann

789 1237
5307 3260

katlin.kann@rougevald.ee

Varstu piirkonna sotsiaaltöö spetsialist

Signe Arumäe

5334 1640

signe.arumae@rougevald.ee

Lastekaitsespetsialist Kelli Piholaan 5915 1456 kelli.piholaan@rougevald.ee
Perede tugiisik Elin Liivaoja 5191 1500 elin.liivaoja@rougevald.ee

Rõuge piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Kristel Kõlli

529 5062

kristel.kolli@rougevald.ee

Haanja piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Marge Valb

5347 3150

marge.valb@rougevald.ee

Misso piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Eerika Eensalu

5307 2744

eerika.eensalu@rougevald.ee

Mõniste piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Ilze Koemets

506 0140

ilze.koemets@rougevald.ee

Varstu piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Kati Vettik

5303 0145

kati.vettik@rougevald.ee

 

Sotsiaalosakonnast saab nõu ja abi järgmistel teemadel:

 • sotsiaalnõustamine;
 • toimetulekutoetuse maksmine;
 • sotsiaaltoetuste maksmine;
 • hooldajatoetuse maksmine;
 • sotsiaalteenuste osutamine;
 • eestkoste seadmine;
 • laste ja lastega perede hoolekande korraldamine;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste asendushooldusele paigutamine;
 • eakatele ja puuetega inimestele vajalike teenuste osutamine;
 • koduteenuste osutamine;
 • hooldekodusse paigutamine;
 • sotsiaalvaldkonda kuuluvate õigusaktide koostamine.
526 1829