Rõuge valla osalusega äriühingud

OÜ Rõuge Kommunaalteenus

Rg-kood 10353308

Tegevusalad: soojusenergia tootmine ja müük ning veevarustus- ja kanalisatsiooniteenuse osutamine, elektritööd.

Kontakt

Aadress: Soojuse 5, Rõuge alevik 66201, Rõuge vald, Võrumaa 

kommunaal@rauge.ee

785 9278, 514 5313 

Juhatus

Juhatuse liige: Indrek Ülper

Nõukogu

Nõukogu esimees: Jaanis Koppel

Nõukogu liikmed:

  • Ere Käis
  • Aigar Kalk
  • Katrin Roop
  • Jane Liiv
  • Andrus Ploom
  • Rein Piiskop

Näitude teatamine

Palun edastage näidud e-posti või telefoni teel:

  • raugekommunaal@gmail.com
  • 5397 3195