Teade ja arvamuse küsimine Haanja Puhke- ja Spordikeskuse radadega piirneva ala metsatööde plaanide kohta

RMK plaanib alustada metsatöödega Võrumaal Rõuge vallas Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradadega piirnevates riigimetsades. RMK on hinnanud, et tegu võib olla metsadega, mida kohalik kogukond kasutab igapäevaste tegemiste ja vajaduste jaoks.

Kirjeldatud on ala, mida käsitletakse aktiivsemalt kasutatava metsana, ja koostatud selle ala piires olevate metsade kaardid ja iseloomustuse. Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradade metsaala piiride ja seal paiknevate metsade kirjeldusega saab tutvuda RMK kodulehel aadressil https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad/kirjeldused-ja-metsatoode-kavad.

RMK ootab kohalikult kogukonnalt, elanikelt ja kohalikult omavalitsuselt ettepanekuid selle kohta, millele pöörata tähelepanu Haanja Puhke- ja Spordikeskuse suusa- ja jooksuradadega piirnevate metsatööde plaanimisel, aadressile vorumaa@rmk.ee 7. aprilliks 2021. a.

Oodatud on ettepanekud eeskätt järgmiste teemade kohta:

  1. kõrgendatud avaliku huviga metsaala ulatus ja paiknemine,
  2. metsaalal asuvate objektide või metsaala kasutusviiside säilitamine (nt jalutamiseks ja sportimiseks kasutatavad rajad),
  3. raieala väljanägemine raietööde järel (allesjäävate puude arv ja paiknemine),
  4. raiealade sobitamine maastikku,
  5. raietöödeks sobiv aeg (nädalapäev, kellaaeg, kuu, aasta lähema 10 aasta sees),
  6. raietööde järel kasvatatava noore metsa liigilisus (kasvukohale sobilike puude liigid).

Juhis metsatööde plaani kohta ettepanekute esitamiseks ja nendega arvestamiseks kõrgendatud avaliku huviga metsaladel on kättesaadav RMK kodulehelt https://www.rmk.ee/metsa-majandamine/metsamajandus/korgendatud-avaliku-huviga-alad.

Rohkem infot: 

Agu Palo
RMK Võrumaa metsaülem
vorumaa@rmk.ee
517 7116