Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi vallasekretäri ametikohale

Vallasekretäri ülesanne on vallakantselei juhtimine, valla õigusaktide ja asjaajamise seaduslikkuse tagamine ning muude vallasekretärile õigusaktidega pandud ülesannete täitmine.

Ametijuhendiga saab tutvuda Rõuge valla veebilehel aadressil www.rauge.ee/kontaktid.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • oled vähemalt 21-aastane Eesti kodanik, kes vastab vähemalt ühele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lõike 2 punktides 1-3 sätestatud tingimusele. 
 • sul on teadmised ja kogemused õigusteaduse ja asjaajamise valdkonnas, sh õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest;
 • tunned avalikku teenistust ja kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivaid õigusakte;
 • sa orienteerud õigusaktidega valla pädevusse antud küsimustes ning tunned ja oskad rakendada tööks vajalikke õigusakte;
 • suudad juhtida struktuuriüksust ning oskad planeerida tööprotsessi, kavandatud tegevused ellu viia ning nende eest vastutada;
 • sul on väga hea suulise ja kirjaliku eneseväljendamise oskus;
 • oskad käsitada ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • valdad eesti keelt vähemalt C1-tasemel; 

Kasuks tuleb perekonnaseisuametniku tunnistus.

Omalt poolt pakume:

 • võimalusi eneseteostuseks,
 • vaheldusrikast tööd,
 • koolitusi enesetäiendamiseks,
 • toetavat meeskonda,
 • töökohta maalilises Rõuges,
 • meeleolukaid ühisüritusi,
 • 35 kalendripäeva pikkust põhipuhkust.

Teenistusse asumise aeg kokkuleppel.

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 17. mail 2021. a Rõuge Vallavalitsusele aadressile vald@rauge.ee.

Kontaktisik: personali- ja andmekaitsespetsialist Kadri Vaglakes (5385 1536).