Kogukonna eestvedaja stipendium 2024 ootab taotlejaid!

Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on välja kuulutanud 2024. aasta kogukonna eestvedaja stipendiumi taotlemise.

Kogukonna eestvedaja stipendium on mõeldud inimesele, kelle südameasi on juhtida oma kogukonnas toimuvat ja tõmmata kaasa teisi (loe lähemalt KÜSKi kodulehelt).

Kõigile huvilistele on korraldatud infoseminar, mis toimub neljapäeval, 28. märtsil kell 10.00 veebis (infoseminari link).

Taotluse esitamise tähtaeg on 6. mai 2024. Stipendiumi kasutamise periood on 1. august 2024 kuni 30. aprill 2025.

Stipendiumi suurus on 5 000 eurot, mis on maksuvaba (tulumaksuseadus § 19 lõige 6). Stipendiumi saab taotleda eraisik iseendale.

Kogukonna eestvedaja stipendium on mõeldud inimesele, kelle südameasi on juhtida oma kogukonnas toimuvat ja tõmmata kaasa teisi.

Stipendiumi eesmärk on motiveeritud ja kogukonna arendamiseks vajalike oskuste, teadmiste ja võimetega eestvedaja, kes on kogukonna elujõu kasvataja ja uute arengusammude innustaja, eelduste looja kogukonna ja kohaliku omavalitsuse partnerluseks.

Taotlemisel saab nõu ja abi Võrumaa arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Meel Valgult (+372 5251750, meel.valk@vorumaa.ee)