Osta elamumaa Rõuge vallas!

Avalikul elektroonilisel enampakkumisel saab osaleda kuni 26.09.2023 kell 14.00 aadressil https://www.varakeskus.ee/krundid-ruge-vald-vru-maakond-rhnimetsa-elamumaa-haanja-looduspargis.

Rähnimetsa kinnistu piirneb kahelt poolt riigiomandis olevate kinnistutega, üks neist – Haanja looduspark 14 – on koormatud metsavajakute looduskaitsealaga.

Kinnistu on peamiselt metsastunud. Kitsendustest kehtib Rähnimetsale Haanja looduspargi kaitseala piiranguvöönd.

Kinnistul asuvad hooned on lagunenud, varede paiknevus on näha Maa-ameti kaardilt. EHRis ehitiste kohta kanded puuduvad.

Ehitustingimuste osas kontakteeruda kohaliku omavalitsusega. Varakeskus ei vastuta kohaliku omavalitsuse poolt seatud piirangute, võimaluste ja ehitustingimuste eest.

Kinnistule puudub ligipääs avalikult kasutavalt teelt. Maa-ameti kaardilt on näha jalgraja paiknevust, mis kulgeb avalikult teelt üle eraomandis asuva kinnistu Rähnimetsa kinnistule.

Lähim avalikult kasutatav tee asub 150 m kaugusel (25195 Käätso–Rõuge–Luutsniku, püsikattega).

Kinnistu koordinaadid: 57.65696, 26.994945

Kinnistu asub Rõugest ca 10 km kaugusel.

Lähim bussipeatus (Siksali) asub kinnistust ca 200 m kaugusel.

Kinnistu asub looduskaunis piirkonnas Haanja looduspargis. Läheduses pakub tegevust mitmed matkarajad, Rogosi ja Viitina mõisad. Pärandkultuuridena on Maa-ametisse kantud läheduses asuv Kalmetemägi (Kalmõmägi).

NB: Pakkujal tutvuda oksjoni manuses oleva otsusega. Kõik pakkumised on lõplikud.