Jalaväebrigaadi õppus Misso ümbruses

27.–30. märtsil viib 2. jalaväebrigaadi üksus läbi väljaõpet Misso ümbruses.

Kaitseväelased tegutsevad riigimetsas. Üksus võib õppe läbiviimiseks kasutada imitatsioonivahendeid ajavahemikus kell 07.00–20.00, kaitseväelased liiguvad nii kõvakattega teedel kui ka kruusateedel.