Rõuge alevikus Metsa tänava nime muutmise eelnõu avalikustamine ja arvamuse küsimine

Rõuge vallavolikogule on esitatud taotlus Rõuge alevikus asuva Metsa tänava nime muutmiseks, sellele soovitakse ennistada ajalooline nimi Vabaduse tänav.

Vastavalt kohanimeseaduse § 7 lõikele 2 võib ametlikku kohanime muuta, kui soovitakse taastada ajalooline eestipärane kohanimi. Kohanime määramise eelnõu tuleb avalikustada vähemalt 15 päeva enne kohanime määramise otsuse tegemist.

Sellest tulenevalt ootab Rõuge vallavalitsus arvamusi Metsa tänava nime muutmise kohta Vabaduse tänavaks hiljemalt 05.08.2022.

Arvamus tuleb vallavalitsusele saata aadressil Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik 66201 või e-posti teel aadressile vald@rauge.ee.

Lisainfo: maaspetsialist Heidi Normann (5330 0711, maaspetsialist@rauge.ee).