Rõuge vallavalitsus ootab oma meeskonda lastekaitsespetsialisti

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi lastekaitsespetsialisti ametikohale (asendamise ajaks). Lastekaitsespetsialisti põhiülesandeks on valla lastekaitsetöö ja lastega perede suhtes tehtava sotsiaaltöö korraldamine ja järelevalve. Ametijuhendiga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel www.rauge.ee.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • sul on kõrgharidus, soovitavalt lastekaitse, sotsiaaltöö, psühholoogia või pedagoogika erialal. Lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel alates lastekaitsetöötajana teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele;
 • oskad planeerida tööprotsessi ning tunned lastekaitsevaldkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtteid;
 • sul on teadmised õigusaktide ja dokumentide vorminõuetest ning suudad koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • orienteerud õigusaktidega valla pädevusse antud küsimustes oma töövaldkonnas;
 • sul on hea suhtlemissoskus, empaatiavõime, pingetaluvus, otsustus- ja vastutusvõime;
 • oskad käsitseda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • sul on B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb erialane töökogemus avalikus sektoris (riigiasutus või kohalik omavalitsus).

Asutus pakub:

 • võimalusi eneseteostuseks;
 • vaheldusrikast tööd;
 • koolitusi enesetäiendamiseks;
 • põhjalikku väljaõpet;
 • toetavat meeskonda;
 • töökohta maalilises Rõuges;
 • meeleolukaid ühisüritusi;
 • põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Teenistusse asumise aeg: august 2022

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ning haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 20. juulil 2022. a Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Kontaktisik: personali- ja andmekaitsespetsialist Kadri Vaglakes (tel 5385 1536).