Sel nädalal saab Haanjasse ja Misso viia eterniidijäätmeid

Sel aastal ei toimu Rõuge vallas eterniidi kogumise ringe, selle asemel võetakse eterniiti vastu jäätmejaamas ja jäätmekogumispunktides. Sel nädalal, 10.–15. mail, saab eterniidijäätmeid viia Haanjasse ja Misso.

Rõuge jäätmejaamas saab eterniiti pidevalt ära anda, vastu võetakse kuni 400 kg elaniku kohta aastas.

Rõuge jäätmejaama lahtiolekuajad:

Esmaspäeval kell 9.00–18.30
Kolmapäeval kell 9.00–16.30
Laupäeval kell 9.00–16.00

Jäätmejaama operaatori telefoninumber on 5348 4199.

Eterniidi kogumine väiksemates jäätmekogumispunktides:

10.–15. mail on konteinerid Haanja (Kündja tee 4) ja Misso (Tsiistre tee 3) jäätmekogumispunktides.
Jäätmeid tuues palume täita konteineri juures olev tabel.
Lisainfo: haldusspetsialist Jüri Kukk (haanjahaldus@rauge.ee, 5301 7901).

24.–29. mail on konteinerid Mõniste (Mõniste jäätmejaama juures) ja Varstu (Jõe tänaval asuval platsil Jõe 16 kinnistu juures) jäätmekogumispunktides.
Jäätmeid tuues palume täita konteineri juures olev tabel. 
Lisainfo: haldusspetsialist Martin Hütsi (monistehaldus@rauge.ee, 529 5247).

TÄHELEPANU!
Eterniidijäätmete kogumine jäätmekogumispunktides toimub kuni konteineri täitumiseni. Kui konteiner on täis, siis ei tohi jäätmeid selle kõrvale maha panna, vaid soovitame need viia Rõuge jäätmejaama.