Valminud on Rõuge aleviku kaubanduskeskuse kohaanalüüs

Rõuge Vallavalitsuse tellimusel on valminud AS Kobras poolt 02.11.2021 töö nr 2021-291 „Rõuge aleviku kaubanduskeskuse asukohavaliku eksperthinnang", mille eesmärk oli välja selgitada Rõuge aleviku kaubanduskeskuse rajamiseks parim asukoht.

Eksperthinnangu kohaselt on kaubanduskeskuse rajamise kõige paremaks asukohaks Laadaplatsi kinnistu, mis eristub teistest võimalikest alternatiividest ennekõike oma hea funktsionaalse asukoha, ligipääsetavuse ning majandusliku tasuvuse osas.

Eksperthinnanguga on võimalik tutvuda Rõuge valla veebilehel (www.rauge.ee).

Rõuge Vallavalitsus ootab kõiki huvilisi osalema 2. detsembril 2021 kell 18.00 Rõuge rahvamajja eksperthinnangut tutvustavale avalikule arutelule. Arutelu toimub järgides Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piiranguid ja käitumisjuhiseid. Arutelul on võimalik osaleda ka veebikeskkonnas (vastava lingi leiate enne arutelu toimumist valla kodulehelt).

Samuti on oodatud teemakohased küsimused e-posti aadressile planeering@rauge.ee. Küsimused saata hiljemalt 29.11.2021, neile vastame avaliku arutelu käigus.

Lisainformatsiooni avaliku arutelu toimumise kohta saab planeeringu- ja ehitusspetsialistilt (Krislyn Prants, 525 3907, planeering@rauge.ee).

Tutvu dokumentidega:

Rõuge aleviku kaubanduskeskuse asukohavaliku eksperthinnang – liikluskorraldus ja liiklusohutus

Rõuge aleviku kaubanduskeskuse asukohavaliku eksperthinnang – seletuskiri ja joonised