Tule Eestimaa kõrgeima kooli direktoriks!

Haanja Kool on Rõuge vallale kuuluv lasteaed-põhikool, mis asub Võru maakonna lõunaosas kaunil Haanja kõrgustikul. Haanja Kooli direktori lisaülesandeks on ka Misso kooli juhtimine.

Kandidaadile esitatavad nõuded:

Ootame sinult:

  • valmisolekut lähtuda oma töös ja isiklikus arengus haridusjuhi pädevusmudelist;
  • otsustusvõimelisust, vastutustunnet, korrektsust, täpsust;
  • väga head meeskonnatöö oskust ja avatud suhtlemist, analüüsi- ja planeerimisoskust;
  • eesti keele valdamist vähemalt C1-tasemel;
  • ühe võõrkeele oskust vähemalt suhtlustasandil
  • B-kategooria juhiloa olemasolu.

Kandideerimiseks esitada sooviavaldus, CV, haridust tõendavate dokumentide koopiad, kirjalik nõusolek andmete kogumiseks (taustauuringu tegemiseks: karistusregister, varasemad tööandjad, Google) kuni konkursi lõpptulemuseni ning essee teemal "Mina kui Haanja Kooli suunanäitaja 7 aasta pärast" hiljemalt 25.07.2021 Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Tööle asumise aeg: kokkuleppel

Kontaktisik: haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva (5804 6564).