« Tagasi

Rõuge vallavalitsus ootab oma meeskonda ettevõtlus- ja projektispetsialisti

Rõuge vallavalitsus kuulutas välja konkursi ettevõtlus- ja projektispetsialisti ametikohale.

Ettevõtlus- ja projektispetsialisti põhiülesanneteks on Rõuge valla ettevõtluskeskkonna arendustegevuse koordineerimine, projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne esitamine ning monitooring, projektide elluviimise korraldamine koos vastavate aruannete koostamise ja esitamisega. Ametijuhendiga saab tutvuda Rõuge valla veebilehel rauge.ee/kontaktid.

Oled sobiv kandidaat, kui:

 • sul on keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse- või ametialane ettevalmistus;
 • vastad avaliku teenistuse seaduses kohaliku omavalitsuse ametnikule kehtestatud nõuetele;
 • tunned valdkonna tööks vajalikke õigusakte ja oskad neid rakendada;
 • tead õigusaktide ja dokumentide vorminõudeid ning oskad koostada oma valdkonna üld- ja üksikakte;
 • oskad planeerida tööprotsessi ning tunned arendusvaldkonna ja ettevõtluskeskkonna toimimise ja töökorralduse põhimõtteid;
 • oled algatusvõimeline ja loov, suudad välja töötada uusi lahendusi, algatada muudatusi, neid omaks võtta ja ellu viia;
 • oled võimeline stabiilselt ja tulemuslikult töötama ka pingeolukorras ning kasutad aega efektiivselt;
 • oskad käsitseda ametikohal vajalikke arvutiprogramme ja andmekogusid;
 • oskad eesti keelt vähemalt C1-tasemel;
 • oskad inglise keelt vähemalt B2-tasemel;
 • sul on B-kategooria juhiluba.

Kasuks tuleb:

 • projektitaotluste koostamise ja projektide juhtimise kogemus; 
 • töökogemus avalikus teenistuses (riigiasutus või kohalik omavalitsus).

Omalt poolt pakume:

 • võimalusi eneseteostuseks,
 • vaheldusrikast tööd,
 • koolitusi enesetäiendamiseks,
 • toetavat meeskonda,
 • töökohta maalilises Rõuges,
 • meeleolukaid ühisüritusi,
 • 35 kalendripäeva pikkust põhipuhkust.

Teenistusse asumise aeg: kokkuleppel

Kandideerimiseks esita oma sooviavaldus, CV, motivatsioonikiri ja haridust tõendavate dokumentide koopiad hiljemalt 31. mail 2021 Rõuge Vallavalitsusele aadressil vald@rauge.ee.

Kontaktisik: personali- ja andmekaitsespetsialist Kadri Vaglakes (5385 1536)