Rõuge vallavalitsuse kontaktid

 

Rõuge Vallavalitsus

Ööbikuoru 4 Rõuge alevik
Rõuge vald 66201
Võru maakond

Tel +372 785 9312

Mob +372 5565 0450

Valla ametlik e-posti aadress: vald@rauge.ee

Rõuge Vallavalitsuse registrikood alates 01.01.2018 on 77000217

E-posti aadress arvete saatmiseks: arved@rauge.ee

Rõuge Vallavalitsuse pangakontod:
SEB pank EE231010402006965009
Swedbank EE902200221068425529

 

Rõuge vallamaja ning teenusekeskuste lahtioleku ajad

Rõuge vallamaja

E–R 8.00–16.30

lõuna 12.00–12.30

Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik

 

 

 

Teenusekeskused

E–R 8.00–16.30

lõuna 12.00–12.30

Haanja teenusekeskus: Võru tee 15, Haanja küla

Misso teenusekeskus: Tsiiste tee 3, Misso alevik

Mõniste teenusekeskus: Mendise, Mõniste küla

Varstu teenusekeskus: Järve 1, Varstu alevik

 

Ametinimetusel klikates avaneb ametijuhend.

Vallavalitsuse ametnike puhkusteajad leiab vallamaja kalendrist.

Ametinimetus Nimi Telefon E-post
Vallavanem Mailis Koger 785 9369
5305 5555
mailis@rauge.ee
Vallakantselei      
Vallasekretär Eve Mändmaa 785 9233 vallasekretar@rauge.ee
Vallasekretäri abi Siiri Mõttus 785 9312 vallasekretariabi@rauge.ee
Kantselei spetsialist Ailen Paas 5565 0450 kantseleispetsialist@rauge.ee
Arhivaar Karin Meister 5813 3771 arhiiv@rauge.ee
Personali- ja andmekaitsespetsialist Annika Paavel  5565 0450 personal@rauge.ee
Misso teenuskeskuse spetsialist Tiia Kukk 785 6144 missokeskus@rauge.ee
Mõniste teenuskeskuse spetsialist Maigi Niilus 786 4723 monistekeskus@rauge.ee
Haanja teenuskeskuse spetsialist Hille-Reet Sisas 782 9111 518 0682 haanjakeskus@rauge.ee
Varstu teenuskeskuse spetsialist Malle Vissel 782 1353 varstukeskus@rauge.ee
Finantsosakond      
Finantsosakonna juhataja Palmi Mägi 785 9352 fin@rauge.ee
Pearaamatupidaja Kaja Juhanson 785 9352 pearaamat@rauge.ee
Raamatupidaja Liia Eskla 787 8898 kultuurraamat@rauge.ee
Raamatupidaja Maiu Toom 785 9352 haridusraamat@rauge.ee
Raamatupidaja  Tiia Kukk 785 6142 haldusraamat@rauge.ee
Arendusosakond      
Arendusosakonna juhataja Aira Udras 5388 4943 arendusjuhataja@rauge.ee
Ettevõtlus- ja projektispetsialist Keiti Lõhmus 785 9232 ettevotlus@rauge.ee
Projektispetsialist Triin Kommer 785 9232 projekt@rauge.ee
Kommunikatsioonispetsialist Katre Palo 5346 5809 kommunikatsioon@rauge.ee
IT-spetsialist Lauri Siska 5309 4117 it@rauge.ee
Majandusosakond      
Majandusosakonna juhataja Jane Liiv 5328 4004 majandus@rauge.ee
Maaspetsialist Heidi Normann

5330 0711

maaspetsialist@rauge.ee
Planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants 785 9322 planeering@rauge.ee
Keskkonnaspetsialist Jaanus Tanilsoo

785 9322

5346 7448

keskkond@rauge.ee
Teedespetsialist Liisi Kurvits

5333 1369

teed@rauge.ee
Ehitusspetsialist Tõnu Kukk 785 9322 ehitus@rauge.ee
Haldusspetsialist Olev Mõttus 505 3143 raugehaldus@rauge.ee
Haldusspetsialist (Haanja piirkonna teenuskeskus) Jüri Kukk 782 9111
5301 7901
haanjahaldus@rauge.ee
Haldusspetsialist (Misso piirkonna teenuskeskus) Indrek Ülper 514 5313 missohaldus@rauge.ee
Haldusspetsialist (Mõniste piirkonna teenuskeskus) Martin Hütsi

786 4723

529 5247

monistehaldus@rauge.ee
Haldusspetsialist (Varstu piirkonna teenuskeskus) Rainer Vissel 782 1354
5303 8182
varstuhaldus@rauge.ee
Sotsiaalosakond      
Sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts 785 7340
5377 5659
sotsiaaljuhataja@rauge.ee
Sotsiaaltöö spetsialist (Rõuge piirkond) Maire Grosmann 785 9138
5330 0153
raugesotsiaal@rauge.ee
Sotsiaaltöö spetsialist (Haanja piirkond) Maie Kalnapenkis 787 8834
523 7065 
haanjasotsiaal@rauge.ee
Sotsiaaltöö spetsialist (Misso piirkond) Triinu Tiks 785 6144
5340 3744
missosotsiaal@rauge.ee
Sotsiaaltöö spetsialist (Mõniste piirkond) Egle Veinberg 789 1237
5307 3260
monistesotsiaal@rauge.ee
Sotsiaaltöö spetsialist (Varstu piirkond) Signe Arumäe 782 1355
5334 1640
varstusotsiaal@rauge.ee
Lastekaitsespetsialist Laura-Elisa Kägra 785 9138 laura@rauge.ee
 
Lastekaitsespetsialist Merle Piiskop

785 9138

510 4911

merle@rauge.ee
Lastekaitsespetsialist Ave Vill 5915 1456 ave@rauge.ee
Avahooldustöötaja Kristel Kõlli 5804 8396 kristel@rauge.ee
Avahooldustöötaja (Haanja piirkond) Marge Valb 5347 3150 marge@rauge.ee
Avahooldustöötaja (Mõniste piirkond)    

 

Haridus- ja kultuuriosakond      
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva

785 9209

514 8615

haridusjuhataja@rauge.ee
Haridusspetsialist Liili Maran

785 9209

514 8615

haridusspetsialist@rauge.ee
Kultuuri- ja spordispetsialist Marko Palo

785 9209

514 8615

kultuur@rauge.ee
Haanja Teenuskeskus      
Teenuskeskuse spetsialist Hille-Reet Sisas

782 9111

518 0682

haanjakeskus@rauge.ee
Haldusspetsialist Jüri Kukk 782 9111
5301 7901
haanjahaldus@rauge.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Maie Kalnapenkis 787 8834
523 7065 
haanjasotsiaal@rauge.ee
Majandustöötaja-rajameister Priit Küppar 5309 7120 priit@rauge.ee
Remondi- ja haljastustöötaja Andri Raat 520 2455 andri@rauge.ee
Avahooldustöötaja Marge Valb 5347 3150 marge@rauge.ee
Misso Teenuskeskus      
Teenuskeskuse spetsialist Tiia Kukk 785 6144 missokeskus@rauge.ee
Haldusspetsialist Indrek Ülper 514 5313 missohaldus@rauge.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Triinu Tiks 785 6144
5340 3744
missosotsiaal@rauge.ee
Mõniste Teenuskeskus      
Teenuskeskuse spetsialist Maigi Niilus 786 4723 monistekeskus@rauge.ee
Haldusspetsialist Martin Hütsi

786 4723
529 5247

monistehaldus@rauge.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Egle Veinberg 789 1237
5307 3260
monistesotsiaal@rauge.ee
Avahooldustöötaja Regina Saar 506 0140 regina.saar@moniste.ee
Varstu Teenuskeskus      
Teenuskeskuse spetsialist Malle Vissel 782 1353 varstukeskus@rauge.ee
Haldusspetsialist Rainer Vissel 782 1354
5303 8182
varstuhaldus@rauge.ee
Sotsiaaltöö spetsialist Signe Arumäe 782 1355
5334 1640
varstusotsiaal@rauge.ee


 

Rõuge valda teenindavad teiste ametiasutuste ametnikud Vastuvõtt
Piirkonnapolitseinik Hans Saarniit 58867449
Kabineti telefon:
786 8243
hans.saarniit@politsei.ee
Vastuvõtu aja ja koha saab leppida kokku telefoni või e-kirja teel

 

Vallavalitsuse koosseis

Ametinimetus Nimi Telefon E-post
Vallavanem Mailis Koger 5305 5555 mailis@rauge.ee
Finantsosakonna juhataja Palmi Mägi 785 9352 fin@rauge.ee
Arendusosakonna juhataja Aira Udras 5388 4943 arendusjuhataja@rauge.ee
Majandusosakonna juhataja Jane Liiv 5328 4004 majandus@rauge.ee
Sotsiaalosakonna juhataja Tiit Melts 5377 5659 sotsiaaljuhataja@rauge.ee
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva 785 9209 haridusjuhataja@rauge.ee