Rõuge vallavalitsuse kontaktandmed

Rõuge Vallavalitsus

Ööbikuoru 4, Rõuge alevik

Rõuge vald 66201
Võru maakond

Tel +372 785 9312

Mob +372 5565 0450

Valla ametlik e-posti aadress: vald@rauge.ee

 

Rõuge Vallavalitsuse registrikood alates 01.01.2018 on 77000217

E-posti aadress arvete saatmiseks: arved@rauge.ee

Rõuge Vallavalitsuse pangakontod:
SEB pank EE231010402006965009
Swedbank EE902200221068425529

Rõuge vallamaja ning teenuskeskuste lahtiolekuajad

Rõuge vallamaja

E–N 8.00–17.00

lõuna 12.00–12.30

R 8.00–14.00

Ööbikuoru tn 4, Rõuge alevik

 

 

 

Teenuskeskused

E–N 8.00–17.00

lõuna 12.00–12.30

R 8.00–14.00

Haanja teenuskeskus: Võru tee 15, Haanja küla

Misso teenuskeskus: Tsiistre tee 3, Misso alevik

Mõniste teenuskeskus: Mendise, Mõniste küla

Varstu teenuskeskus: Järve 1, Varstu alevik

 

Rõuge vallavalitsuse ametnikud ja teenistujad

Ametinimetusel klõpsates avaneb ametijuhend.

Vallavalitsuse ametnike puhkusteajad leiab vallamaja kalendrist.

Nimi ja ametinimetus  Haridustase ja eriala  Telefon E-posti aadress

Mailis Koger

Vallavanem

 Magistrikraad
 Õigusteadused

785 9369
5305 5555
 mailis@rauge.ee
Vallakantselei      

Eve Mändmaa

Vallasekretär

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Rahandus ja krediit
 Valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni kutsenõuetele vastavuse tunnistus

785 9233  vallasekretar@rauge.ee

Siiri Mõttus

Vallasekretäri abi

 Bakalaureusekraad
 Halduskorraldus
 Valla- ja linnasekretäride kutsekomisjoni kutsenõuetele vastavuse tunnistus
785 9312  vallasekretariabi@rauge.ee

Ailen Paas

Kantselei spetsialist

 Keskeriharidus
 Asjaajamise organiseerimine

5565 0450  kantseleispetsialist@rauge.ee

Karin Meister

Arhivaar

 Keskeriharidus
 Agronoomia
5813 3771  arhiiv@rauge.ee

Annika Paavel 

Personali- ja andmekaitsespetsialist

 Magistrikraad
 Õigusteadused
5565 0450  personal@rauge.ee

Maire Kulla

Õigusspetsialist

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Õigusteadused
5565 0450  oigus@rauge.ee
Finantsosakond      

 

Finantsosakonna juhataja

 

785 9352  fin@rauge.ee

Kaja Juhanson

Pearaamatupidaja

  Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Raamatupidamine
785 9352  pearaamat@rauge.ee

Liia Eskla

Raamatupidaja

  787 8898  kultuurraamat@rauge.ee

Maiu Toom

Raamatupidaja

  785 9352  haridusraamat@rauge.ee

Tiia Kukk

Raamatupidaja 

  785 6142  haldusraamat@rauge.ee
Arendusosakond      

Aira Udras

Arendusosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Sotsiaaltöö ja sotsiaalpoliitika
5388 4943  arendusjuhataja@rauge.ee

Anneli Piigli

Ettevõtlus- ja projektispetsialist

 Keskeriharidus 
 Turismikorraldus
516 9476  ettevotlus@rauge.ee

Ruuta Ruttas-Küttim

Projektispetsialist

 Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Haldusjuhtimine
520 6945  projekt@rauge.ee

Viivika Nagel

Kommunikatsioonispetsialist

 Keskharidus 5346 5809  kommunikatsioon@rauge.ee

Lauri Siska

IT-spetsialist

  5309 4117  it@rauge.ee
Majandusosakond      

Jane Liiv

Majandusosakonna juhataja

 Rakenduslik kõrgharidus
 Majandusarvestus
5328 4004  majandus@rauge.ee

Heidi Normann

Maaspetsialist

  Magistrikraadiga võrdsustatud haridustase
 Maakorraldus

5330 0711

 maaspetsialist@rauge.ee

Krislyn Prants

Planeeringu- ja ehitusspetsialist

 Bakalaureusekraad
 Linna- ja tööstusmaastike
 korraldus
525 3907  planeering@rauge.ee

Reet Rannik

Keskkonnaspetsialist

Teadusmagister
 Botaanika ja ökoloogia

785 9322

5346 7448

 keskkond@rauge.ee

Martin Umbleja

Teedespetsialist

 Keskeriharidus 
 Keskkonnakaitse

5333 1369

 teed@rauge.ee

Tõnu Kukk

Ehitusspetsialist

  Keskeriharidus
 Tehnik-elektrik
785 9322  ehitus@rauge.ee

Margus Teder

Hankespetsialist 

 Bakalaureusekraad
 Kohtueelne uurimine
518 6381  hankespetsialist@rauge.ee

Olev Mõttus

Haldusspetsialist 
(Rõuge piirkond)

  505 3143  raugehaldus@rauge.ee

Jüri Kukk

Haldusspetsialist
(Haanja ja Misso piirkonnad)

  782 9111
5301 7901
 haanjahaldus@rauge.ee

Martin Hütsi

Haldusspetsialist 
(Mõniste ja Varstu piirkonnad)

 

786 4723

529 5247

 monistehaldus@rauge.ee
Sotsiaalosakond      

Triinu Õispuu

Sotsiaalosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Haridusteadused
785 9138
5377 5659
 sotsiaaljuhataja@rauge.ee

Maire Grosmann

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Rõuge piirkond)

 Magistrikraad
 Sotsiaalteadused
785 9138
5330 0153
 raugesotsiaal@rauge.ee

Maie Kalnapenkis

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Haanja piirkond)

 Rakenduslik kõrgharidus
 Sotsiaaltöö
787 8834
523 7065
 haanjasotsiaal@rauge.ee

Marika Heinvee 

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Misso piirkond)

 Keskeriharidus
 Toidukaupade tundmine,
 kaubanduse organiseerimine
785 6144
5340 3744
 missosotsiaal@rauge.ee

Kairit Kasuk

Sotsiaaltöö spetsialist 
(Mõniste piirkond)

 Bakalaureusekraad
 Loodusteadused

789 1237
5307 3260
 monistesotsiaal@rauge.ee

Signe Arumäe

Sotsiaaltöö spetsialist (Varstu piirkond)

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused
782 1355
5334 1640
 varstusotsiaal@rauge.ee

Laura-Elisa Kägra

Lastekaitsespetsialist

 Bakalaureusekraad
 Ühiskonnateadused 

785 9138
526 1829

 laura@rauge.ee
 

Ave Vill

Lastekaitsespetsialist

 Keskharidus 5915 1456  ave@rauge.ee

Kristel Kõlli

Sotsiaalhooldustöötaja
(Rõuge piirkond)

  5804 8396  kristel@rauge.ee

Marge Valb

Sotsiaalhooldustöötaja
(Haanja piirkond)

  5347 3150  marge@rauge.ee

Ulla-Marleen Sommer

Sotsiaalhooldustöötaja
(Misso piirkond)

 

5307 2744

 

Maili Parts

Sotsiaalhooldustöötaja
(Mõniste piirkond)

  506 0140  

Ilze Koemets

Sotsiaalhooldustöötaja
(Mõniste piirkond)

  506 0140  

Kati Truup

Sotsiaalhooldustöötaja
(Varstu piirkond)

  5303 0145  
Haridus- ja kultuuriosakond      

Marju Kõva

Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja

 Magistrikraad
 Haridusteadused

785 9209

514 8615

 haridusjuhataja@rauge.ee

Liili Maran

Haridusspetsialist

 Keskeriharidus
 Asjaajamise organisaator
 arhivaar

785 9209

514 8615

 haridusspetsialist@rauge.ee

Marko Palo

Kultuuri- ja spordispetsialist

 Rakenduslik kõrgharidus

 Sporditeraapia

785 9209

514 8615

 kultuur@rauge.ee
Haanja teenuskeskus      

Jüri Kukk

Haldusspetsialist

  782 9111
5301 7901
 haanjahaldus@rauge.ee

Maie Kalnapenkis

Sotsiaaltöö spetsialist

 Rakenduslik kõrgharidus
 Sotsiaaltöö
787 8834
523 7065
 haanjasotsiaal@rauge.ee

Priit Küppar

Majandustöötaja-rajameister

  5309 7120  priit@rauge.ee

Andri Raat

Remondi- ja haljastustöötaja

  520 2455  andri@rauge.ee

Marge Valb

Sotsiaalhooldustöötaja

  5347 3150  marge@rauge.ee
Misso teenuskeskus      

Jüri Kukk

Haldusspetsialist

  782 9111
5301 7901
 haanjahaldus@rauge.ee

Marika Heinvee 

Sotsiaaltöö spetsialist

 Keskeriharidus
 Toidukaupade tundmine,
 kaubanduse organiseerimine
785 6144
5340 3744
 missosotsiaal@rauge.ee
Mõniste teenuskeskus      

Martin Hütsi

Haldusspetsialist

 

786 4723
529 5247

 monistehaldus@rauge.ee

Kairit Kasuk

Sotsiaaltöö spetsialist

 Bakalaureusekraad
 Loodusteadused
789 1237
5307 3260
 monistesotsiaal@rauge.ee

Maili Parts

Sotsiaalhooldustöötaja

  506 0140  

Ilze Koemets

Sotsiaalhooldustöötaja

  506 0140  
Varstu teenuskeskus      

Martin Hütsi

Haldusspetsialist

  786 4723
529 5247
 monistehaldus@rauge.ee

Signe Arumäe

Sotsiaaltöö spetsialist

 Bakalaureusekraad
 Sotsiaalteadused
782 1355
5334 1640
 varstusotsiaal@rauge.ee

Kati Truup

Sotsiaalhooldustöötaja

  5303 0145  


 

Rõuge valda teenindavad teiste ametiasutuste ametnikud Vastuvõtt
Piirkonnapolitseinik Hans Saarniit 5886 7449, 786 8243
hans.saarniit@politsei.ee
Vastuvõtuaja ja -koha saab
leppida kokku telefoni või
e-kirja teel

 

Vallavalitsuse koosseis

Ametinimetus Nimi Telefon E-post
Vallavanem Mailis Koger 5305 5555 mailis@rauge.ee
Arendusosakonna juhataja Aira Udras 5388 4943 arendusjuhataja@rauge.ee
Majandusosakonna juhataja Jane Liiv 5328 4004 majandus@rauge.ee
Sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu 5377 5659 sotsiaaljuhataja@rauge.ee
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva 785 9209 haridusjuhataja@rauge.ee