Vallavalitsus kutsub osalema konkursil "Eesti kaunis kodu 2021"

Rõuge Vallavalitsus kutsub osalema konkursil "Eesti kaunis kodu 2021"

Taas oodatakse ettepanekuid üleriigilisele konkursile „Eesti kaunis kodu". Kui soovid esile tõsta enda või naabri või tuttava kodu ilu, esita see konkursile!

Rõuge valla nominendid esitame maakondlikule konkursile järgmistes kategooriates

  • Eesti kaunis kodu 2021 
  • Parim tervisespordirajatis
  • Parim tööstusmaastik
  • Kauneim kortermaja
  • Kaunis muinsuskaitseobjekt
  • Energiasäästlik kaunis kodu
  • Riigihalduse ministri tunnustus – rahvusvärvides lipukultuur

Rõuge vallavalitsus ootab vabas vormis ettepanekuid hiljemalt 31.05.2021 valla nominentide esitamiseks e-posti aadressile vald@rauge.ee või paberkandjal aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võrumaa, 66201.

Ettepanek peab sisaldama teavet kinnistu nime ja aadressi kohta, kinnistu omaniku või valdaja nime ja kontaktandmeid, konkursi kategooriat ja lühikest põhjendust. 

Kui ettepaneku esitaja pole ise kinnistu omanik või valdaja, on vaja lisada omaniku või valdaja kirjalik nõusolek konkursil osalemiseks.

Üleriigilist konkurssi "Eesti kaunis kodu" viib läbi Eesti Kodukaunistamise Ühendus (EKKÜ). Selle tulemusena tunnustatakse üksikisikuid, kogukondi ja organisatsioone nii piirkondade kui riigi tasandil. Konkursi patroon on Eesti Vabariigi President. Võru maakonna piirkondlikku konkurssi viib läbi SA Võrumaa Arenduskeskus, kellele iga Võru maakonna omavalitsus esitab oma nominendid.

Lähemalt saab lugeda: www.iluskodu.ee ja https://vorumaa.ee/haridus-kultuur/tunnustamine/eesti-kaunis-kodu/

Lisainfo: Krislyn Prants, planeeringuspetsialist (planeering@rauge.ee, 525 3907)