Volikogu istung toimub 30. juunil Haanja rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 30. juunil 2020 kell 13.00 Haanja rahvamajas.

 

Päevakorra projekt:

1. Projektis "Vaimse tervise häiretega eakatele suunatud hoolekandeteenuste arendamine Võrumaal" osalemine
Ettekandja vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik, kaasettekandja Võrumaa Arenduskeskuse heaolu arendusnõunik Kadri Kangro

2. Viitina külas Koolimaa katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

3. Rõuge alevikus Aia tn 4 katastriüksuse ja sellega piirneva ala detailplaneeringu kehtestamine
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

4. Rõuge Vallavolikogu 18.09.2018 määruse nr 31 „Rõuge valla ettevõtlustoetuse määramise kord" muutmine
Ettekandja arendusosakonna juhataja Aira Udras, kaasettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

5. Arvamus Nogopalu X uuringuruumi geoloogilise uuringuloa taotluse kohta
Ettekandja keskkonnaspetsialist Reet Rannik, kaasettekandja keskkonnakomisjoni esimees Aigar Kalk

6. Loa andmine kohustuste võtmiseks
Ettekandja planeeringu- ja ehitusspetsialist Krislyn Prants, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

7. Projekti „Mõniste kooli energiatõhusaks muutmine" omafinantseeringu garanteerimine
Ettekandja projektispetsialist Ruuta Ruttas-Küttim, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

8. Loa andmine avaliku konkursi korraldamiseks Sännas raamatukoguteenuse delegeerimiseks kolmandale sektorile
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

9. Rõuge valla 2020. aasta esimene lisaeelarve
Ettekandja finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

10. Haanja Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Kerli Kõiv

11. Mõniste Kooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Kerli Kõiv

12. Rõuge Põhikooli hoolekogu moodustamise kord ja töökord
Ettekandja haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva, kaasettekandja hariduskomisjoni esimees Kerli Kõiv

13. Erateede avalikuks kasutamiseks määramine ja lumetõrjeteenuse osutamise kord
Ettekandja teedespetsialist Martin Umbleja, kaasettekandja õigusspetsialist Maire Kulla

14. Krabi külas Krabi kooli hoonestatud kinnistu tasuta võõrandamise taotlemine
Ettekandja vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik, kaasettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

15. Hariduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja hariduskomisjoni esimees Kerli Kõiv

16. Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja arengu- ja ettevõtluskomisjoni esimees Karel Saarna

17. Majanduskomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja majanduskomisjoni esimees Tiit Toots

18. Keskkonnakomisjoni koosseisu kinnitamine
Ettekandja keskkonnakomisjoni esimees Aigar Kalk

19. Korrakaitsekomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
Ettekandja volikogu esimees Aigar Kalk

20. Investeeringutoetuse kasutamiseks planeeritavad objektid
Ettekandja vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik

21. Vallavalitsuse info
Ettekandja vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik

22. Volikogu esimehe info

Volikogu määruse ja otsuste eelnõud on Rõuge valla kodulehel:
https://atp.amphora.ee/rougevv2017/index.aspx?o=922&o2=-1&u=2&hdr=hp&tbs=act&at=50297