Rõuge jäätmejaam

Jäätmejaam asub Rõuge katlamaja juures Soojuse tänaval (asukoht kaardil).

Rõuge jäätmejaam on avatud järgmistel aegadel:

 • Esmaspäeval kell 9.00–18.30
 • Kolmapäeval kell 9.00–16.30
 • Laupäeval kell 9.00–16.00

Riiklikel pühadel on jäätmejaam suletud.

Teadmiseks:

 • Jäätmejaama operaatori telefoninumber on 5437 0075.
 • Jäätmejaam on mõeldud kodumajapidamises tekkinud jäätmete liigiti kogumiseks.
 • Jäätmeid võetakse vastu vaid Rõuge valla elanikelt.
 • Rõuge jäätmejaamas ei võeta vastu vanarauda ega ehitus- ja lammutusjäätmeid.

Jäätmejaamas saavad valla elanikud tasuta ära anda järgmisi jäätmeliike:

 1. Papp, paber ja kartong
 2. Paber- ja kartongpakendid
 3. Klaaspakendid
 4. Segapakendid
 5. Elektroonikaromud
 6. Tekstiilijäätmed (NB! palume tuua pakituna kilekottidesse!)
 7. Suurjäätmed (nt mööbliesemed, vaibad, madratsid, kardinapuud jmt)
 8. Eterniit (aastas võetakse ühe elaniku kohta vastu 400 kg eterniiti)
 9. Vanarehvid
 10. Ohtlikud jäätmed (sh vanaõli, õlifiltrid, värvijäätmed, ohtlike ainetega saastunud pakendid, pestitsiidid, ravimid, päevavalguslambid, patareid ja akud)

Infot jäätmemajanduse korralduse ja jäätmete vastuvõtu kohta saab Rõuge vallamajast telefonil 5346 7448 (keskkonnaspetsialist). 

Rõuge jäätmejaama konteinereid tühjendab 2022. aastal hankelepingu alusel BAO ohtlikud jäätmed OÜ.

Meie valla teistes piirkondades saab jäätmeid ära anda Haanja, Misso ja Mõniste jäätmekogumispunktides eelneval kokkuleppel piirkondade haldusspetsialistidega, LOE LÄHEMALT.

Hoiame koduvalla puhtana!

Ära too oma vanarauda Rõuge jäätmejaama!

Rõuge jäätmejaamast tuletatakse meelde, et seal vanarauda vastu ei võeta.

Lähim vanaraua kogumispunkt asub Võru linnas:

KUUSAKOSKI AS
Jaama tn 22
Telefon 782 0074

Avatud E–R kell 8.00–16.30
Lõuna kell 12.00–12.30

Tuletame meelde, et jäätmejaam on mõeldud ainult kodumajapidamises tekkinud jäätmete liigiti kogumiseks ning jäätmeid võetakse vastu vaid Rõuge valla elanikelt.