Eluruumi tagamise teenus

Eluruumi tagamise teenus on inimesele või perekonnale, kes ei ole võimeline oma sotsiaalmajandusliku olukorra tõttu enda vajadustele vastavat eluaset ostma või vabaturult üürima. Muudes aspektides on aga võimeline iseseisvalt toime tulema, näiteks tasuma eluruumi kasutamisega seotud kulude eest, taotledes vajaduse korral toimetulekutoetust.

Kohaliku omavalitsuse omanduses oleva eluruumi osas sõlmitud lepingud vaadatakse üle üks kord aastas ning hinnatakse inimese edasist vajadust kohaliku omavalitsuse poolt võimaldatud eluruumi järele. Kui selline vajadus on säilinud, pikendatakse lepingut. Samas võidakse rakendada ka uusi, inimese ja perekonna toimetulekut soosivamaid meetmeid.

Hinnastamine

Sõltuvalt eluruumi seisukorrast kinnitab vallavalitsus korraldusega üürihinna (maksimaalselt 2 €/m2, millele lisanduvad kommunaalkulud).