Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastani 2029

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2018-2029 materjalid leiab keskkonna teemalehelt aadressilt http://rouge.kovtp.ee/uhisveevargi-ja-kanalisatsiooni-arengukava.

Aleviku ja külade arengukavad

Rõuge valla energia arengukava 2020