Menetluses olevad detailplaneeringud

 Detailplaneeringu nimi  Menetluse seis
 Järvekalda ja Kolmnurga, Rõuge alevik  Algatatud
 Kortermajad, Rõuge alevik  Algatatud