Rõuge vallavalitsuse töökorraldus alates 17. novembrist 2020

Seoses taas levima hakanud koroonaviirusega palub Rõuge vallavalitsus kõigil kodanikel enne vallamajja või teenuskeskusesse pöördumist võtta vajaliku ametnikuga kontakti telefoni või e-posti teel. Selliselt saate nõu küsida ka ilma otsese füüsilise kontaktita või leppida kokku kohtumise vajaduse. Sellega kaitseme meie kõigi tervist, hajutame samaaegselt majas ja kabinettides viibivate inimeste hulka ning ühtlasi kindlustame, et vajalik ametnik on soovitud ajal kättesaadav.

Vallamajja või teenuskeskusesse sisenedes tuleb kanda maski ja desinfitseerida käed, kõik selleks vajalik on vallamajas ja teenuskeskustes olemas.

Tuletame ka meelde, et dokumente saab jätta kõigi teenuskeskuste ja vallamaja juures olevatesse kirjakastidesse, nende üleandmiseks pole majja sisenemine vajalik.

Rõuge vallamaja ja teenuskeskused on avatud järgmistel aegadel:

 • E−N kell 8−17, lõuna kell 12−12.30
 • R kell 8−14.

Rõuge valla esmased ja olulisemad kontaktid on järgmised:

Valla kantselei – 785 9312, vald@rauge.ee

Osakondade juhatajad:

 • Arendusosakonna juhataja Aira Udras – 5388 4943, arendusjuhataja@rauge.ee
 • Finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik – 785 9352, fin@rauge.ee
 • Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva – 514 8615, haridusjuhataja@rauge.ee
 • Majandusosakonna juhataja Jane Liiv – 5328 4004, majandus@rauge.ee
 • Sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu – 5377 5659, sotsiaaljuhataja@rauge.ee
 • Vallasekretär Eve Mändmaa – 785 9233, vallasekretar@rauge.ee
 • Vallavaitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik – 501 9394, rein@rauge.ee

Sotsiaaltöö spetsialistid:

 • Haanja piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Maie Kalnapenkis – 523 7065, haanjasotsiaal@rauge.ee
 • Misso piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Marika Heinvee – 5340 3744, missosotsiaal@rauge.ee
 • Mõniste piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Kairit Kasuk – 5307 3260, monistesotsiaal@rauge.ee
 • Varstu piirkonna sotsiaaltöö spetsialist Signe Arumäe – 5334 1640, varstusotsiaal@rauge.ee
 • Sotsiaaltöö spetsialist Maire Grosmann – 5330 0153, raugesotsiaal@rauge.ee
 • Sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu – 5377 5659, sotsiaaljuhataja@rauge.ee

Haldusspetsialistid:

 • Haanja ja Misso piirkonna haldusspetsialist Jüri Kukk − 5301 7901, haanjahaldus@rauge.ee
 • Mõniste ja Varstu piirkonna haldusspetsialist Martin Hütsi − 529 5247, monistehaldus@rauge.ee
 • Rõuge piirkonna haldusspetsialist Olev Mõttus − 505 3143, raugehaldus@rauge.ee

Vajadusel võtke ühendust meie teiste spetsialistidega: rauge.ee/kontaktid.

Eesti Perearstide Seltsi juhised COVID-19 haiguse perioodiks (25.09)

Ööl vastu 18. maid lõppes Eestis eriolukord, piirangud hakkavad leevenema samm-sammult

Valitsus kiitis e-istungil heaks otsuse, millega lõpetatakse pühapäeva keskööl 17. mail eriolukord Eestis. Seoses sellega kuulutatakse kehtetuks vastavad valitsuse ja eriolukorra juhi korraldused. Eriolukorra ajal kehtestatud piirangud samm-sammult leevenevad ning need viiakse üle uutele juriidilistele alustele. Kehtima jääb ka kõige olulisem liikumispiirang, ehk 2+2 reegel. Eriolukorra lõppedes kehtib Eestis jätkuvalt edasi tervishoiualane hädaolukord.

Valitsus otsustas lõpetada eriolukorra, tuginedes COVID-19 haigust põhjustava viiruse leviku langustrendile Eestis, mida kinnitab nii valitsuskomisjoni nõustav COVID-19 tõrje teadusnõukoda kui terviseamet.

Vajadus eriolukorda pikendada on langenud ära ka seetõttu, et asjakohaste seaduste muutmisega tagati nii valitsusele kui ka valitsusasutustele piisavalt tõhusad võimalused vajadusel taas COVID-19 haiguse levikut takistavaid meetmeid operatiivselt vastu võtta.

„Tänu meie inimeste mõistlikule ja vastutustundlikule käitumisele on Eestis võimalik selle nädalaga eriolukord lõpetada. Meie kõigi ühine pingutus lubab meil naasta tavapärasema elukorralduse juurde," ütles peaminister Jüri Ratas. „Samas peame me jääma valvsaks, et ka edaspidi mitte kaotada kontrolli viiruse leviku üle. See tähendab, et eriolukord küll lõpeb, kuid mitmed piirangud jäävad veel kehtima. See on hädavajalik, et hoida ära haigestumiste uus laine," rõhutas peaminister.

Ühtlasi kutsus peaminister inimesi üles mitte kaotama valvsust COVID-19 puhangu ohu ees. „Valitsus kinnitas tänasel istungil eritingimustega leevendused, mis pärast eriolukorda samm-sammult kehtima hakkavad. Olgem jätkuvalt vastutustundlikud, et me neist loobuma ei peaks. Väga oluline on kinni pidada 2+2 reeglist, selleks et kaitsta Eestit COVID-19 puhangu ohu ja uute piiravate meetmete eest."

Istungil vastu võetud otsuse kohaselt tunnistati kehtetuks eriolukorraga seotud Vabariigi Valitsuse korraldused nr 76, 77, 80, 97 ja 106.

Kehtima jäävad piirangud taaskehtestatakse valitsuse uute korraldustega, mis kiideti samuti tänasel istungil heaks. Anname neist teada niipea kui võimalik.

Massiteabevahendite valdajad peavad avaldama eriolukorra lõpuga seotud korraldused. Valitsuse kommunikatsioonibüroo saadab need massiteabevahendite valdajatele ametliku teavitusega.

Olulisemad veebilehed, kust kriisi ajal infot leida

Vabariigi Valitsuse eriolukorra leht info ja otsustega erinevates valdkondades

Majandus-ja Kommunikatsiooniministeeriumi koduleht koos eraldi rubriigiga KKK ehk COVID-19 kohta korduma kippuvad küsimused

Töötukassa töötasu hüvitamise meede

Kredex'i meetmed koostöös pankadega

Tööelu korraldamise juhised ühest kohast

Tööinspektsiooni soovitused töösuhete korraldamiseks

Terviseameti terviseteemalised juhised kõigile elanikele

Politsei- ja Piirivalveameti info tööjõu liikumise ja eriolukorra kohta

Eriolukord Eestis ja maailmas – reaalajas andmed viiruse leviku kohta; kaardid, graafikud jne

Infotelefonid

1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta)

1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta)

112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

+372 5301 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui olete välismaal hätta jäänud (24h)