Sotsiaaltoetused

Sünnitoetus 450 EUR
Matusetoetus 150 EUR
Esimesse klassi astuja toetus / koolivormi toetus (vest) 35/30 EUR
Juubelitoetus 20 EUR
Toimetulekutoetus  
Hooldajatoetus  
Hooldekodu kohamaksu osaline tasumine  

 

Erinevate sotsiaaltoetuste korrad leiab:

https://www.riigiteataja.ee/akt/402042016070

https://rouge.kovtp.ee/eeskirjad-ja-korrad1

Toetuste avalduste vormid leiab:

https://rouge.kovtp.ee/asjaajamisjuhised-ja-blanketid