Korraldatud jäätmevedu Rõuge vallas

Rõuge Vallavalitsus korraldas riigihanke Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu valdades korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete kogumiseks ja vedamiseks. Hankel osalenud ettevõtetest esitas soodsaima hinnaga pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused, kellele omistati jäätmeveoainuõigus kuni 31.01.2022.

Alates 1.veebruarist 2017 teostab korraldatud jäätmevedu Rõuge vallas olmejäätmete ja paberi- ja kartongijäätmete vedu sõlmitud lepingu alusel AS Eesti Keskkonnateenused.

Olmejäätmete hinnakiri.

Olmejäätmete kogumine ja vedu

       

Konteineri maht /m3

Ühe konteineri tühjendus (km-ta 20%) EUR

Ühe konteineri tühjendus km(20%) EUR

Ühe konteineri ühe kuu üür (km-ta) EUR

Ühe konteineri ühe kuu üür (km 20%) EUR

Jäätmemahuti müügihind        (km-ta) EUR

Jäätmemahuti müügihind             (km 20%) EUR

Jäätmekott

(kuni 10 kg)

1,32

1,58

-

-

-

-

kuni 0,08

0,75

0,90

4,20

5,04

38,42

46,10

kuni 0,14

1,32

1,58

4,20

5,04

38,42

46,10

kuni 0,24

2,26

2,71

4,20

5,04

48,00

57,60

kuni 0,37

3,49

4,19

4,20

5,04

80,00

96,00

kuni 0,60

5,66

6,78

4,20

5,04

-

-

kuni 0,66

6,22

7,46

4,20

5,04

150,00

180,00

kuni 0,80

7,54

9,05

4,20

5,04

160,00

192,00

kuni 1,10

10,37

12,44

4,20

5,04

190,00

228,00

kuni 1,50

14,15

16,97

4,20

5,04

-

-

kuni 2,50

23,58

28,30

4,20

5,04

550,00

660,00

kuni 4,50

42,44

50,93

4,20

5,04

690,00

828,00

                    Graafikuvälisel olmejäätmete veo tellimisel rakendatakse 30% kõrgemat

                     teenustasu võrreldes tavahindadega

 

K              Kokkuleppel rakendatavad

                lisateenused

 

 

 

 

EUR       (km-ta)

EUR           (km 20%)

Kilekottidesse pakendatud puulehtede ja pügatud muru laadimine ja vedu, * 1 m3

 

30,00

36,00

Ületäitunud konteineri lisakuupmeetri laadimine ja vedu,* 1 m

30,00

36,00

Konteineri paigaldus, teisaldus ringivahetus kuni 1,1m3 konteiner, tk **

 

 

10,00

12,00

Konteineri paigaldus, teisaldus ringivahetus  1,5m3 ja suurem konteiner, tk **

 

 

14,06

16,87

Mahuti käsitransport jäätmeveokini kuni 0,60 m3 ratastel konteiner(10 -25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk

 

3,83

4,60

Mahuti käsitransport jäätmeveokini kuni 0,60 m3  ratastel konteiner (üle 25 m jäätmeveoki võimalikust peatumiskohast), tk

 

9,59

11,51

Kliendi värava või tõkkepuu avamine ja avamiseks kasutatava puldi või võtme haldamise tasu, kuu

 

9,59

11,51

Jäätmeveoki tagurdamine kliendi mahutini alates 151 meetrist, kord

 

 

 

9,59

11,51

0,14-0,36 m3 konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu!)***

 

 

10,00

12,00

0,60-1,10 m3 konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu!)***

 

 

12,00

14,40

1,50-4,50 m3 konteineri pesu (NB! Lisandub konteineri paigaldustasu!)***

 

 

20,00

24,00

Jäätmete väljaveograafiku korduv saatmine kliendi soovil posti teel (ei rakendu e-posti teel saates), tk

 

2,00

2,40

Võlgnevuse puudumise kohta teate või saldokaardi väljastamine kliendi soovil, tk

 

 

3,20

3,84

Kordusarve, korduva võlateate saatmine tasumata arvete kohta, kord

 

 

 

3,20

3,84

*Konteineriväliste jäätmete kogumisel arvestatakse jäätmete mahtu (m3) visuaalselt.

 

 

**Ei rakendata kuni 28.02.2017 ja kontsessiooni lõppemisel

       

 

***Lisatakse konteineri tühjendustasu vastavalt  kehtivale hinnakirjale

 

Ettemakstud jäätmekott 140 liitrit hind koos veoga 1,90 €/tk.

 

Olmejäätmete kogumisel võrdub tühisõit vastava mahuti tühjendamise hinnast 30%, kuid mitte vähem kui 1 €.

 

Paberijäätmete kogumisel on tühisõidu maksumus 3,84 €.

     

 

Üürikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel lisandub tasu konteineri tühjenduse ja pesu eest vastavalt kehtivale hinnakirjale.

 

Tekkinud küsimustega pöörduda valla keskkonnaspetsialisti Jaanus Tanilsoo poole (785 9322, 5346 7448, keskkond@rauge.ee).