Korraldatud jäätmevedu Rõuge vallas

Rõuge valla poolt 19.12.2013 läbi viidud avaliku konkursi tulemusena osutus parimaks pakkujaks Ragn-Sells AS. Seoses sellega alustab olmejäätmeveo teenuse osutamist Rõuge vallas alates 01.02.2014 Ragn-Sells.

 

Lepingu sõlmimiseks saadatakse jäätmevaldajatele Rõuge vallavalitsuse poolt üle antud registri alusel vähemalt nädal enne teenuse osutamise algust välja eeltäidetud lepingud (kuhu palume lisada täiendavad kontaktandmed), lepingu lisad, tüüptingimused, hinnakirja ja veograafiku.

 

Kes soovivad saada elektroonilist lepingut, neil palume eelnevalt edastada oma e-meili aadress (ka kontakttelefon) meie klienditeenindusele telefoni 15155 teel või saates vastav meil aadressile tartu@ragnsells.ee  hiljemalt 21.jaanuariks 2014.

 

Lepingu sõlmimiseks vajalikke andmeid on võimalik jäätmevaldajatel edastada ka eelnevalt Ragn-Sellsi koduleheküljel http://www.ragnsells.ee/leping.

 

Kui te ei ole eelpool nimetatud dokumente kätte saanud jäätmeveo teenuse perioodi alguseks (01.02.2014), siis palume samuti ühendust võtta meie klienditeenindusega.

 

Vastavalt Rõuge Vallavolikogu määrustele on nn standard tühjendussagedused ja minimaalsed jäätmemahuti suurused Rõuge vallas järgmised:

Haldusüksus

Minimaalne jäätmeveo sagedus ja mahuti suurus

eramu

140 l konteiner 1 kord 12 nädala tagant

korterelamu alates 4 korteriga majast

140 l konteiner 1 kord 4 nädala tagant

äriettevõte

140 1 kord 4 nädala jooksul

 

Kui jäätmevaldajal puudub jäätmemahuti, siis tal on võimalus see Ragn-Sellsilt, kas rendile võtta või välja osta vastavalt hinnakirjale. Kolme  kuu jooksul alates 01.02.2014 on konteinerite kohaletoomise teenus tasuta. Olemasolevad konteinerid palume ära märgistada kinnistu nimega.

 

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Rõuge vallas
Hinnakiri kehtib alates 01.02.2014 (hinnad sisaldavad käibemaksu 20%)
 

Jäätmeliik

Mahuti tüüp

Graafikujärgne tühjendus

Graafikuväline tühjendus  (tellimisel)

Konteineri rent
(kuu)*

Uue mahuti müügihind

 

Jäätmekott < 80 l*

 0,30 €

0,39 €

-

 

tüüp 140 l

1,00 €

1,30 €

1,60 €

46,00 €

tüüp 240 l

1,45 €

1,89 €

1,90 €

59,00 €

tüüp 370 l

6,60 €

8,58 €

3,90 €

120,00 €

tüüp 600 l

14,40 €

18,72 €

4,50 €

183,00 €

tüüp 800 l

14,40 €

18,72 €

6,00 €

205,00 €

tüüp 1500 l

36,00 €

46,80 €

9,60 €

503,00 €

tüüp 2500 l

36,00 €

46,80 €

13,00 €

703,00 €

tüüp 4500 l

60,00 €

78,00 €

14,50 €

862,00 €

 

Lisateenused

 

Teenus

Ühik

Hind

Konteineri  paigaldamine või äratoomine; vahetamine teist tüüpi konteineri vastu (KOJV alguses 3 kuu jooksul  paigaldamine ja KOJV lõppedes äraviimine  tasuta)*

kord

26,84 €

Ratastel 370 kuni 800-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-25m veoki võimalikust peatumiskohast)

kord

3,84 €

Jäätmekoti või ratastel kuni 240-liitrise konteineri käsitransport jäätmeveokini (11-50m veoki võimalikust peatumiskohast)

kord

11,50 €

Kliendi luku sh. värava või tõkkepuu avamine koos sulgemisega (võtme, puldi, kaardi, mobiiltelefoniga jms)

1 avamiskord

2,00 €

ASSA või  ABLOY tabalukk kodeeritud Ragn-Sellsi võtmega**

tk

44,54 €

Konteineri mahtu ületavate või konteineriväliste, vahetult kogumisvahendi kõrval asuvate pakendatud segaolmejäätmete äravedu (kuni 100l kotid)***

1m3

29,24 €

Veograafiku või lepingu korduv väljastamine posti teel kliendile

tk

1,20 €

Lukuaasade paigaldus plastkonteinerile

konteiner

9,75 €

Lukuaasade paigaldus metallkonteinerile

konteiner

30,68 €

Kogumismahutite pesemine****

kord

26.00 €

Kirjeldus

Ühik

Hind

Tühisõit objektile

kord

vastavalt mahuti tühjendushinnale

Kordusarve saatmine tasumata arve kohta

tk

2,30 €

Võlateate korduv saatmine tasumata arve(te) kohta

tk

3,84 €

 


* RS rendikonteineri ümbervahetamisel või äratoomisel (kliendi soovil, lepingu lõppemisel enne ainuõiguse lõppemist või RS algatusel kliendi võlgnevuse tõttu) lisandub konteineri tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale ja pesu 26,00 €/kord

** RS võtmega kodeeritud luku ostmisel ei lisandu luku avamise tasu

*** ületäidetuks loetakse konteinerit, millesse on pandud selline kogus jäätmeid, et konteineri kaant ei ole võimalik sulgeda. Kaane sulgemist takistavad jäätmed loetakse konteineri mahtu ületavateks jäätmeteks.

**** Jäätmemahuti pesemise teenuse hinnale lisandub transpordi tasu ja tühjendustasu vastavalt kehtivale hinnakirjale

 

Konteinerväliste ja konteineri mahtu ületavate jäätmete kogumisel hindab Ragn-Sells AS töötaja jäätmete kogust visuaalselt ja arvestab jäätmete mahtu (m3) auto kastis hõivatava ruumi järgi.

Info hindade ja käitlusteenuste osutamise tingimuste kohta leiate ka meie kodulehelt www.ragnsells.ee

 

Jäätmevedaja kontakt:

Ragn-Sells AS                                                          

e-post: tartu@ragnsells.ee                                         

Sepa 26, 51013 Tartu                                                

klienditeenindus tel: 15 155                                      

koduleht: www.ragnsells.ee