Võru maakonna arengustrateegia avalik väljapanek

 

SA Võrumaa Arenduskeskus on kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (KOKS) § 374 lõike 3 alusel koostanud Võru maakonna arengustrateegia 2035+ eelnõu ning on välja kuulutanud selle avaliku väljapaneku. Võru maakonna arengustrateegia eesmärk on maakonna arengu strateegiline planeerimine aastani 2035 ja sellest edasi. See on maakonna tasakaalustatud arengu kavandamise ja suunamise alus. Maakonna arengustrateegia koostamine on omavalitsuste ühine ülesanne, mida KOKS § 374 lõike 3 alusel täidab Võrumaa Arenduskeskus.

Võru maakonna arengustrateegia 2035+ avalik väljapanek toimub 05.11.2018‒19.11.2018. Strateegia materjalid on kättesaadavad arenduskeskus veebilehel.

Avaliku väljapaneku raames saab kirjalikke küsimusi ja ettepanekuid esitada kuni 19.11.2018 aadressil SA Võrumaa Arenduskeskus, Jüri 12, Võru 65605 või e-posti aadressil arenduskeskus@vorumaa.ee.