Varstu piirkonna MTÜd

 

MTÜ Krabi Külaselts

Registrikood: 80219926

Esindaja: Jaana Kõvatu, krabikyla@hot.ee, 5373 6444

Veebileht: http://krabikyla.planet.ee

Selts teeb tihedat koostööd valla ja kohalike ettevõtjate. Osaleti 2013, aasta küla konkursil ja Maapäeval tunnustati Eesti maaomavalitsuste liidu eripreemiaga, kui silmapaistvalt hea lõimumisoskusega küla. Selts korraldab ka Krabi kandi kultuuritegevust.

Korraldab Eesti-Läti kalapüügivõistlust Kikkajärve Kalakõnõ, traditsioonilist Paganamaa päeva.

 

Krabi Külateater

Registrikood: 80398689

Esindaja: Marje Mürk, marjemyrk@gmail.com

Aastal 2000 tegutsema hakanud punt on lavale toodud ligi 30 etendust, enamik neist võrukeelsed ja omalooming. Näitlejatena on külateatri ridades aastate jooksul osalenud 75 inimest, mis on üpris muljetavaldav arv pisikese piirkonna kohta. Esinetud on üle Eesti, vaid Kirde-Eesti veel vallutamata. Külateatri juhendaja Marje Mürk lubab: kui vaadata viitsitakse, siis külateater mängib edasi! Trupp pärjatud mitme tiitli ja autasuga, 2018 Saaremaal Kärlas toimunud külateatrite festivali laureaat.

 

Matsi Tehnikaspordiklubi

Registrikood: 80405142

Esindaja: Sigmar Tammemägi, gaz53sport@gmail.com

Igal  aastal korraldatud vähemalt kahed rahvusvahelised võistlused bagi- ja veoautokrossis nin teisi maakondlikke ja kohalikke tehnikaspordiüritusi, mis on kohaliku rahva hulgas populaarsed ja publikurohked, kuna alati võistlevad ka oma piirkonna sõitjad.

 

Varstu Noorteklubi „Kõgõkogo"

Registrikood: 80214850

Esindaja: Õnne Saluorg, onne@varstu.edu.ee

Aastaid tegutsenud noorteklubina. Noorte tegevust mitmekesistavad uued huviringid, ühistegevused ja tegevusvahendid. Tegevus aitab kaasa sellele, et kohalikud noored saaksid koolivälisel ajal veelgi enam üheskoos põnevaid algatusi teha, turvaliselt ja huvitavalt vaba aega veeta, kodukoha arengule kaasa aidata, üha rohkem noori leiab tee ühistegevus juurde „Kõgõkogo" kaudu on Varstu noored saanud kogeda palju uut ja huvitavat.

 

Kangsti Külaselts 

Registrikood: 80144241

Esindaja: Malle Vissel, 5380 0616, mallevissel@gmail.com

Selts on võru keelt ja kohalikke tavasid hoidev ja propageeriv ühendus. Tuntumateks tegemisteks on piirkonna kodukandipäevade korraldamine ja huvitavate kultuuriürituste – vabaõhukontsertide korraldamine. Projektide ja valla toel on sisustatud korralik külaplats, kus saab korraldada ka valla üritusi.

 

Vana-Roosa Wärk

Registrikood: 80385847

Esindaja: Katrin Pudersell, katrin.pudersell@gmail.com

Ühenduse eesmärgiks on kohaliku elu edendamine ja sisustamine Vana-Roosa külas, luua võimalusi vaba aja veetmiseks ning korraldada üritusi. Taastanud traditsioonilise kalapüüdmisvõistluse ja korrastanud järveäärse puhkekoha.

 

Mustjõe Spordiselts  

Esindaja: Toomas Truup, rahvaspordipaev@gmail.com

Veebileht: www.rahvaspordipaev.ee

Piirkonna noorte asutatud selts.  

 

MTÜ Varstu Kultuuritarõ 

Registrikood: 80244971

Esindaja: Marge Nurk, margenurk@hot.ee

Kultuuritegevust toetavad projektid.

 

MTÜ Ostium

Registrikood: 80368913

Esindaja: Ale Sprenk, ale.sprenk@mail.ee

Veebileht: https://www.krabi.edu.ee/

Krabi kool, lastehoid, kaugtöökohad, savikoda, puutöökoda, käsitöötare, massaažituba, külaliskorter, ürituste korraldamine, arvuti kasutamine, selvepesula, dušši kasutamine. Ruumide rent laagrite, õppe-, spordi- ja firmaürituste korraldamiseks majutuse ning toitlustusega.

 

MTÜ Varstu lasteaed-kool

Registrikood: 80408867

Esindaja: Katrin Pudersell, katrin.pudersell@gmail.com

Heategevusürituste ja kooli-lasteaia lapsevanematele ning õpetajatele seminaride korraldamiseks.

 

Seltsing „Kõrgepalu Noored"

Seltsingu eesmärk on luua oma küla lastele ja noortele võimalusi vaba aja veetmiseks, selleks vallalt kasutada saadud taluhoones ja õuealal. Projektide toel rajatud laste mänguväljak ja soetatud siseruumidesse mängulauad, korraldatud tennisemängu turniire. Oma vahenditega ehitatud varikatusega lava ja kiigeplats. Volbripäev, Jaanipäev, suvelõpupidu ja aastalõpupidu on kujunenud juba traditsiooniks. 

 

Kõrvipalu loometalu MTÜ

Registrikood: 80301614

Esindaja: Kadri G Laube, 511 7348, kadri@lootspill.ee

Tegevusvaldkond on rahvamuusika.

 

Eesti looduskaitse seltsi Varstu osakond 

Registrikood: 80015004

Esindaja: juhatuse liige Silver Sild, silver.sild.002@mail.ee

Umbes saja liikmega osakond korraldab piirkonna matkaradade korrastustalguid, seltsi piirkondlikest ja üleriigilistest kokkutulekust osavõtte, loodusõhtuid huvitavate inimestega, ekskursioone, seenenäitusi ja kalapüügilaagreid.

 

MTÜ Punsa Selts

Registrikood: 80344914

Esindaja: Marten Mõttus, tel 5193 1188, marten.mottus@mail.ee

Varstu jahimeeste ühendus.

 

MTÜ Krabi Jahiselts

Registrikood: 80362065

Esindaja: Rainer Vissel, tel 5303 8182, rain.vissel@mail.ee

Krabi jahimeeste ühendus

 

Paganamaa Arendamise mittetulundusühing 

Registrikood: 80224914

Esindaja: Andrus Ploom, tel 505 3455, appuit@hot.ee

 

SA Varstu Lennuväli

Registrikood: 90007916

Esindaja: Enn Noorkõiv, tel 501 9372, ennnoorkoiv@hot.ee   

Endise sovhoosi lennuvälja renoveerimiseks moodustatud sihtasutus renoveeris lennuvälja Euroopa Liidu regionaalarengu fondi toel. Lennurada kaetud uue asfaltkattega ja pikendatud 600 meetrini, paigaldatud tuulekott, soetatud raadioside tehnika ja tellitud lennukaardid ning praegu on kasutusel rahvusvahelise lennuväljana. See on ainus kõvakattega rada Tartu Ülenurme lennuväljast lõuna poole jäävas Eesti alas. Koostöös Eesti harrastus- ja erapilootide liiduga korraldatakse seal võimalusel lennupäevi. Üritusest on osa võtnud ka eralendureid Lätist, Leedust ja Soomest. On toimunud langevarjurite täpsushüpped, lennukite demolennud ja täpsuspommitamine ning täpsusmaandumine, erisuguste väikelennukite demonstreerimine, lennusõidud soovijatele, langevarjuhüpped koos võimalusega osaleda tandemhüppes jne.  

 

EELK Roosa Jakobi kogudus  

Registrikood: 80210958

Kogudus kuulub Võru praostkonda, Vana-Roosa kirik

Juhatuse liige ja koguduse hooldajaõpetaja Mait Mölder.

Telefon 526 4037, mait.molder@eelk.ee

 

Mõniste-Ritsiku Ristija Johannese kogudus  

Registrikood: 80210958

Preester Stefan Fraiman, tel 5598 0911

Tartu piiskopkond

Veebileht: www.eoc.ee/kogudus/moniste-ritsiku-ristija-johannese-kogudus

Uuendatud 11.09.2018