Vallavara kasutusse andmine

Rõuge vallavalitsusel pole praegu pakkumisi vallavara kasutusse andmiseks.