Vallavalitsuse koosseis

Ametinimetus

Nimi

Telefon

E-post

Vallavanem

Britt Vahter

523 3009

britt.vahter@rougevald.ee

Majandusvaldkonna abivallavanem

Uno Kangro

5328 4004

uno.kangro@rougevald.ee

Finantsosakonna juhataja

Jana Skippar

5420 0400

jana.skippar@rougevald.ee

 

Tulevased vallavalitsuse ja volikogu istungid

Vallavalitsuse ja volikogu istungid

04.10.2023 vallavalitsuse istung

18.10.2023 vallavalitsuse istung

24.10.2023 volikogu istung