Vallavalitsuse koosseis

Ametinimetus Nimi Telefon E-post
Vallavanem (teenistussuhe peatatud) Mailis Koger 5305 5555 mailis@rauge.ee
Vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Rein Loik 501 9394 rein@rauge.ee
Finantsosakonna juhataja Katrin Urbanik 785 9352 fin@rauge.ee
Arendusosakonna juhataja Aira Udras 5388 4943 arendusjuhataja@rauge.ee
Majandusosakonna juhataja Jane Liiv 5328 4004 majandus@rauge.ee
Sotsiaalosakonna juhataja Triinu Õispuu 5377 5659 sotsiaaljuhataja@rauge.ee
Haridus- ja kultuuriosakonna juhataja Marju Kõva 785 9209 haridusjuhataja@rauge.ee