Euroopa Parlamendi valimised toimusid 9. juunil 2024. Valimistulemused saab aadressilt valimised.ee.

Euroopa Parlamendi valimised toimuvad 9. juunil 2024

 Rõuge vallas saab Euroopa Parlamendi valimistel hääletada kolmes erinevas valimisjaoskonnas, mille hääletamisruumid on avatud Haanjas, Missos, Mõnistes, Rõuges ja Varstus.

Alates 2021. aastast on kasutusel valijate elektrooniline nimekiri, mis annab valijale võimaluse valida endale hääletamiseks kõige sobivam valimisjaoskond elukohajärgses valimisringkonnas. Kuna Euroopa Parlamendi valimistel korraldatakse valimised ühes üleriigilises valimisringkonnas, saab ka valimispäeval 9. juunil hääletada mistahes endale sobivas valimisjaoskonnas üle Eesti.

Hääletamine Rõuge valla valimisjaoskondades

Valimisjaoskond nr 1

Hääletamisruum Rõuge rahvamajas
Metsa 1, Rõuge alevik
Avatud 3. juunist 8. juunini kell 12.00–20.00
9. juuni kell 09.00–20.00

Valimisjaoskond nr 2

Hääletamisruum Haanja teenuskeskuses
Võru tee 15, Haanja küla
Avatud 7. juunil kell 12.00–20.00
9. juunil kell 09.00–20.00

Hääletamisruum Misso rahvamajas
Tsiistre tee 3, Misso alevik
Avatud 8. juunil kell 12.00–20.00

Valimisjaoskond nr 3

Hääletamisruum Varstu kultuurikeskuses
Kultuuri 1, Varstu alevik
Avatud 7. juunil kell 12.00–20.00
9. juunil kell 09.00–20.00

Hääletamisruum Mõniste teenuskeskuses
Mendise, Mõniste küla
Avatud 8. juuniL kell 12.00–20.00

 Hääletama tulles tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument, milleks on eelkõige ID-kaart, pass, diplomaatiline pass, meremehe teenistusraamat.

Isikut tõendav dokument esitatakse jaoskonnakomisjoni liikmele hääletamisõiguse kontrollimiseks. Hääletamisõiguse olemasolul väljastab jaoskonnakomisjoni liige valijale hääletamissedeli, mille kättesaamist kinnitab valija allkirjaga.

Euroopa Parlamendi valimistel on hääletamisõigus Eesti kodanikul, kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks. Hääletamisõigus on ka Eesti kodakondsust mitteomaval Euroopa Liidu kodanikul, kelle püsiv elukoht rahvastikuregistri andmetel on Eestis ja kes on valimispäevaks saanud 18-aastaseks.  Hääletada ei saa isik, kes on valimisõiguse osas teovõimetuks tunnistatud ning isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

 Elektrooniliselt on võimalik oma hääl anda 3. juunist (esmaspäev) 8. juunini (laupäev), hääletades veebilehel www.valimised.ee.

Jaoskonnakomisjonid elektroonilist hääletamist ei korralda. Elektrooniliselt antud häält on võimalik valimispäeval hääletamisruumis tühistada, hääletades valimisjaoskonnas paberil hääletamissedeliga.

Ööpäevases hoolekandeasutuses hääletamine

Hääletamist ööpäevases hoolekandeasutuses viib läbi valimisjaoskond nr 1 ajavahemikul 3.–6. juuni kell 12.00–20.00. Hoolekandeasutuses hääletamiseks tuleb esitada vastavasisuline taotlus vallasekretärile või valimisjaoskonnale nr 1. Taotluse saab esitada kuni 6. juuni kella 14.00-ni, kuid palume seda teha võimalikult varakult, et jaoskonnakomisjon saaks oma tööd korraldada ning planeerida piisavalt aega hoolekandeasutuses hääletamise läbiviimiseks.

Kodus hääletamine

Kodus hääletamist korraldatakse 7.–9. juunil (reedest pühapäevani) kõigi Rõuge valla valimisjaoskondade poolt. Kodus hääletamine on mõeldud valijatele, kes ei saa terviseseisundi või mõne muu mõjuva põhjuse tõttu (kõrge iga, transpordivõimaluste puudumine) hääletada valimisjaoskonnas.

Kodus hääletamiseks on vajalik esitada sellekohane taotlus vallasekretärile või jaoskonnakomisjonile. Kodus hääletamise taotlus peab sisaldama valija nime, valija isikukoodi, valija asukoha aadressi, valija sidevahendi numbrit ja kodus hääletamise põhjust. Taotluse saab esitada kirjalikult (sh e-kirjaga) või telefoni teel. Telefoni teel võetakse taotlusi vastu jaoskonnakomisjoni tööaegadel. Taotlusi kodus hääletamiseks võetakse vastu kuni 9. juuni kella 14.00-ni, kuid palume seda teha võimalikult varakult, et jaoskonnakomisjon saaks oma tööd korraldada.

 Taotluse kodus hääletamiseks palume esitada oma kodukohale lähimasse valimisjaoskonda, sest selle jaoskonnakomisjoni liikmed teavad oma piirkonda kõige paremini ning suudavad seetõttu kõige operatiivsemalt kodus hääletamist läbi viia.

Kontaktid avalduse esitamiseks

Ööpäevases hoolekandeasutuses ja kodus hääletamiseks palume saata kirjalik avaldus:

  • e-posti aadressile valimised@rougevald.ee;
  • aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald 66201.

Kodus hääletamiseks esitada suuline avaldus:

  • vallasekretärile tel 5780 7150
  • valimisjaoskonda nr 1 tel 5888 7363 (alates 3. juunist);
  • valimisjaoskonda nr 2 tel 5888 7364 (alates 7. juunist);
  • valimisjaoskonda nr 3 tel 5888 7365 (alates 7. juunist).
 Jaoskondade telefoninumbrid muutuvad aktiivseks alates 20. maist ja on esialgu suunatud valimise üldisele infonumbrile.

Rõuge valla valimisjaoskondadega kontakti saamiseks palume oodata kuni  valimisjaoskondade avamiseni. Valimisjaoskonnale nr 1 saab otse helistada alates 3. juunist ning valimisjaoskondadele 2 ja 3 alates 7. juunist. 

Poliitiline agitatsioon

Poliitiline agitatsiooni lubatakse kõikjal, välja arvatud hääletamisruumis. Poliitiline välireklaam on lubatud kogu valimisnädala jooksul ning poliitilist agitatsiooni võib teha ka Euroopa Parlamendi valimise päeval. Agitatsioon ei ole enam keelatud ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi. Agitatsioon on keelatud vaid valimisjaoskonna hääletamisruumis. Seega tuleb arvestada, et hääletamisruumis valimisrahu tagamiseks ei tohi poliitiline reklaam hääletamisruumi paista ega kosta. Muuhulgas ei ole hääletamisruumis lubatud kanda erakondade valimisreklaamiga riietust. Isikud, kelle riietel on selline reklaam, peavad ruumi sisenemisel selle kinni katma.

Häälte lugemine

Hääletamine lõpeb 9. juuni õhtul kell 20.00, mille järel loeb jaoskonnakomisjon hääletamissedelid üle ja kannab hääletamistulemused valimiste infosüsteemi (VIS). Hääletamistulemused tehakse kindlaks avalikult.

Häälte teistkordne ülelugemine toimub esmaspäeval, 10. juunil 2024 algusega kell 10.00 Rõuge vallamaja II korruse saalis.   

Rõuge valla valimiskomisjon

Rõuge valla valimiskomisjon on viieliikmeline (lisaks kaks asendusliiget):

Esimees: vallasekretär Mairi Raju-Toots

Liikmed: Siiri Mõttus, Eve Turvas, Jana Skippar ja Maire Kulla

Asendusliikmed: Margit Päkk ja Karin Meister

Valimiskomisjoni asukoht on Rõuge vallamaja I korruse kantselei ruum aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Rõuge vald, Võru maakond.  

 Kogu lisainfo valimiste kohta Rõuge vallas:
Mairi Raju-Toots, vallasekretär
5780 7150, mairi.rajutoots@rougevald.ee

Hääletades sa otsustad

9. juunil 2024 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised. 27 liikmesriigi kodanike valik paneb järgmiseks viieks aastaks paika 720 parlamendiliiget, kes hakkavad tegema otsuseid, mis mõjutavad meie kõigi igapäevaelu. Eestist valitakse Euroopa Liidu esinduskokku seitse liiget. 

Suuri muudatusi valija jaoks valimiste korralduses seekord ei ole – valimisperiood on ikka seitse päeva, kestes 3.–9. juunini, hääletada saab nii jaoskonnas kui ka elektrooniliselt. Kuid mõnele punktile tahan siiski tähelepanu juhtida. 

Euroopa Parlamendi valimised erinevad teistest Eestis toimuvates valimistel selle poolest, et osaleda saavad nii Eesti kui ka teiste Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud. Hääletada ja kandideerida saab seejuures ainult ühes liikmesriigis.

Hääletada saab üle Eesti 

Nii nagu enamikus liikmesriikides, on ka Eestis neil valimistel üksainus valimisringkond, mis hõlmab kogu Eestit. See tähendab, et kõik valijad saavad üle Eesti valida kõigi üles seatud 71 kandidaadi vahel. 

Valimisjaoskondi on tänavu 378. Tänu 2021. aastast kasutusel olevale elektroonilisele valijate nimekirjale ja ühele valimisringkonnale saab anda oma hääle ükskõik millises hääletamisruumis üle Eesti. Seega juba juuni alguses suvelainel olles saab näiteks tallinlane hääleta Ruhnu saarel ja Ruhnu saare elanik Tallinnas. Eelnevalt tasub siiski üle kontrollida, kas kehtiv isikut tõendav dokument on kaasas. Hiljemalt 30. mail saab iga valija kas e-posti või posti teel teabelehe hääletamisruumide ja hääletamisaja teabega. 

Kel on aga näiteks haiguse tõttu keeruline valimisjaoskonda kohale minna ja e-hääletada kas ei taha või ei oska, saab endale valimiskasti koju tellida. Taotlus selleks tuleb esitada telefoni teel kohalikule omavalitsusele reedel, 7. juunil või laupäeval, 8. juunil vahemikus kella 12–20 või valimispäeval, 9. juunil kell 9–14. Täpsema info leiab samuti valimiste teabelehelt.

E-hääle kohalejõudmist saab kontrollida 

Eelhääletamine ja elektrooniline hääletamine kestab 3.–8. juunini. Eelhääletada saab kuue päeva jooksul igas vallas ja linnas vähemalt ühes valimisjaoskonnas kella 12-20. E-hääletamine kestab esmaspäevast kuni laupäeva õhtu kella 20 välja. E-hääle andmiseks on vaja arvutit, nutiseadmega e-häält anda ei saa. Arvutis omakorda peaks olema kõige uuem ID-kaardi tarkvara, operatsioonisüsteem ja viirusetõrje. Enda tuvastamiseks ja hääle kinnitamiseks on vaja kas ID-kaarti koos lugejaga või mobiil-ID-d. Ka nende kehtivus tasuks varakult üle kontrollida. Smart-ID neil valimistel veel enda tuvastamiseks kasutada ei saa, see võimalus lisandub järgmisteks, 2025. aasta kohalikeks valimisteks. Valijarakendus, millega e-hääletada, on kättesaadav veebilehelt valimised.ee, kust see tuleb oma arvutisse laadida. Rakendus on kättesaadav ainult valimised.ee lehelt, kuskilt mujalt seda kindlasti alla laadida ei tohiks. 

Pärast e-hääle andmist on võimalik 15 minuti jooksul nutiseadme abil ka kontrollida, kas hääl jõudis turvaliselt kohale. Selleks tuleb kas Google Play või App Store'i rakenduste poest alla laadida või siis uuendada EH kontrollrakendus. Rakendusega tuleb skaneerida QR-kood, mis e-hääletamise järel arvuti ekraanile kuvati. Hääle kontrollimine aitab kindlaks teha, et valija arvuti käitub õigesti ja sinna ei ole paigaldatud e-hääletamist häirivat pahavara. Valija, kes leiab, et ta ei saanud vabalt või salaja hääletada, võib uuesti hääletada. Hääletades elektrooniliselt, eelmine e-hääl tühistatakse ja kehtima jääb viimasena antud e-hääl. Valimisnädalal, sh valimispäeval, on võimalik oma e-hääl tühistada ka jaoskonnas hääletades. 

Valimiste korraldajatena soovime ennetada ja varakult märgata, kui levib valeinfo või muu valimiste läbiviimist takistav teave. Selleks oleme muuhulgas kohtunud erinevate sotsiaalmeediaplatvormide esindajatega, kes on varustanud oma keskkonnad tõese valimisinfoga ja kutsume siinkohal ka kõiki inimesi silmatud valeinfost sotsiaalmeediakeskkondadele teada andma või murettekitavatest kuulujuttudest politseile teada andma.  Ühtlasi teeme koostööd erakondade ja kandidaatidega, et ka nemad suhtuksid tõsiselt oma seadmete, veebilehtede ja meiliaadresside turvalisse käsitlemisse. Panen siinkohal ka kõigile valijatele südamele, et oma ID-kaardi ja PIN-koodide andmine teiste inimeste kätte ei ole lubatud ja kõik telefonikõned, milles teilt isikuandmeid ja PIN-koode küsitakse, tuleks koheselt katkestada ja neist politseile teada anda.  

Tulemused südaööks

Valimispäeval, 9. juunil toimub hääletamine kella 9–20. Nii paber- kui ka e-häälte lugemine algab pärast hääletamise lõppemist Eestis. Euroopa Parlamendi valimistel ei tohi hääletamistulemusi  avaldada enne hääletamise lõppu kõigis Euroopa Liidu liikmesriikides. Viimasena sulgeb oma jaoskondade uksed kohaliku aja järgi kell 23 Itaalia. Meie jaoks tähendab see seda, et esialgsed valimistulemused saab avalikustada alates südaööst vastu 10. juunit. 

Valimised on aeg, millal saab oma hääle kuuldavaks teha. Sinu hääl loeb. Kui sa hääletad, siis sa otsustad. 

Arne Koitmäe
Riigi valimisteenistuse juht