Tudengite ja õpilaste uurimistööd

Sellele lehele kogume meie valla põhjal koostatud õpilastööd, tudengite teadustööd ning lõputööd.

Kui ka teie olete teinud mõne Rõuge valda käsitleva uurimistöö, mida olete valmis jagama ja mis võiks avalikkust huvitada, siis palume selle saata aadressile viivika.nagel@rougevald.ee.

Ettevõtlust mõjutavad tegurid Lõuna-Eesti ääremaades
Maris Schryer, Tartu Ülikooli Majandusteaduskonna magistritöö 2023

Sporditurismi sihtkoha arendamine Rõuge valla näitel
Kail Piho, Tartu Ülikooli Pärnu kolledži turismiosakonna lõputöö 2022

Ülekäiguraja vajaduse uurimine Ala-Rõugesse (lisad: küsitluse vastused esitlus)

Richard Loog, Rõuge Põhikooli loovtöö 2022

Rõuge Pesapuu vaatetorni fotogramm-meetrilise 3D-mudeli loomine
Liivika Koobakene, Tallinna Tehnikaülikooli inseneriteaduskond, Tartu kolledži rakenduskõrghariduse töö 2021

Mütoloogilise maastiku konstrueerimine Paganamaa näitel
Liset Kivioja, Tallinna Ülikooli Humanitaarteaduste Instituudi bakalaureusetöö 2020

Mahetoit kooli – teiste riikide õppetundide kohandamine Rõuge vallale 
Britt Vahter, Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste Instituudi lühiuurimus 2020