Rõuge Vallavolikogu istung toimub 19. novembril 2019 kell 14.00 Haanja rahvamajas. Päevakorra projekt: 1. SA Haanjamaa Sport tegevuse ülevaade Ettekandja juhatuse liige Anti Saarepuu 2....

Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 19. novembril Haanja rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 19. novembril 2019 kell 14.00 Haanja rahvamajas. Päevakorra projekt: 1. SA Haanjamaa Sport tegevuse ülevaade Ettekandja juhatuse liige Anti Saarepuu 2....

Keskkonnaamet on koostamas Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2020–2029. Lisaks Karula rahvuspargile käsitleb kaitsekorralduskava ka Koemetsa metsise püsielupaika, Singa...

Karula rahvuspargi, Karula loodusala ja Karula linnuala kaitsekorralduskava avalik väljapanek

Keskkonnaamet on koostamas Karula rahvuspargi kaitsekorralduskava aastateks 2020–2029. Lisaks Karula rahvuspargile käsitleb kaitsekorralduskava ka Koemetsa metsise püsielupaika, Singa metsise...

Rõuge Noorsootöö Keskus pakub tööd noorsootöötajale Mõniste noortekeskuses.

Mõniste noortekeskuses saab tööd noorsootöötaja

Rõuge Noorsootöö Keskus pakub tööd noorsootöötajale Mõniste noortekeskuses.

18. novembrist 2. detsembrini saab tellida oma seisma jäänud autole tasuta äraveo. Kampaaniat viivad läbi keskkonnaministeerium, Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski.

Lase oma romu TASUTA ära viia!

18. novembrist 2. detsembrini saab tellida oma seisma jäänud autole tasuta äraveo. Kampaaniat viivad läbi keskkonnaministeerium, Eesti Autolammutuste Liit ja Kuusakoski.

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas: 11.–17. november 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Rõuge vallavalitsus ootab kohalike ettevõtjate ning käsitööliste teie ideid ja pakkumisi Rõuge valla meeneteks. Neid soovitakse kasutada kingituste, auhindade ja külakostina.

Paku oma toodangut valla kingitusteks ja meeneteks!

Rõuge vallavalitsus ootab kohalike ettevõtjate ning käsitööliste teie ideid ja pakkumisi Rõuge valla meeneteks. Neid soovitakse kasutada kingituste, auhindade ja külakostina.

Rõuge valla sotsiaalosakonda on jõudnud Euroopa Liidu toiduabi. 2019. aasta sügisel on toiduabi õigus saada inimestel, kes augusti- või septembrikuus said toimetulekutoetust või täiendavat...

Euroopa Liidu toiduabi jagamisest

Rõuge valla sotsiaalosakonda on jõudnud Euroopa Liidu toiduabi. 2019. aasta sügisel on toiduabi õigus saada inimestel, kes augusti- või septembrikuus said toimetulekutoetust või täiendavat...

Varstu Kool otsib oma meeskonda põhikooli matemaatika õpetajat, tööle asumise aeg kokkuleppel. Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata kuni 24.novembrini e-kirja teel...

Varstu kool võtab tööle matemaatikaõpetaja

Varstu Kool otsib oma meeskonda põhikooli matemaatika õpetajat, tööle asumise aeg kokkuleppel. Sooviavaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata kuni 24.novembrini e-kirja teel...

Arengu ja -ettevõtluskomisjoni koosolek toimub 13. novembril 2019 kell 14.00 Rõuge vallamajas. Päevakord:  1. Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu vastuvõtmine  2....

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjon toimub 13. novembril

Arengu ja -ettevõtluskomisjoni koosolek toimub 13. novembril 2019 kell 14.00 Rõuge vallamajas. Päevakord:  1. Rõuge alevikus Tindi tn 8 detailplaneeringu vastuvõtmine  2....

Korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 12. novembril 2019 kell 17.00 Nursi külakeskuses. Päevakorra projekt: 1. Oktoobrikuu ulatusliku elektrikatkestuse mõjudest Rõuge vallale  2....

Volikogu korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 12. novembril

Korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 12. novembril 2019 kell 17.00 Nursi külakeskuses. Päevakorra projekt: 1. Oktoobrikuu ulatusliku elektrikatkestuse mõjudest Rõuge vallale  2....

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub 12. novembril algusega kell 16.30 Rõuge kooli energiaklassis. Päevakord: 1. Eakate tegevused vallas, kuidas neid enam haarata...

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub 12. novembril

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub 12. novembril algusega kell 16.30 Rõuge kooli energiaklassis. Päevakord: 1. Eakate tegevused vallas, kuidas neid enam haarata...

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki, nende hulgas on ka kaks Rõuge valla kinnistut.

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine

Maa-amet korraldab avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Keskkonnaministeeriumi valitsemisel olevate kinnisasjade müüki, nende hulgas on ka kaks Rõuge valla kinnistut.

Volikogu kultuurikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 11. novembril kell 16.00 Haanja Rahvamajas. Koosoleku päevakord: 1.Haanja Valla Rahvamajad nime muutmine 2. Haanja Rahvamaja,...

Volikogu kultuurikomisjoni koosolek toimub 11. novembril

Volikogu kultuurikomisjoni koosolek toimub esmaspäeval, 11. novembril kell 16.00 Haanja Rahvamajas. Koosoleku päevakord: 1.Haanja Valla Rahvamajad nime muutmine 2. Haanja Rahvamaja,...

Kuni 1. detsembrini saab esitada taotlusi Rõuge valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamiseks.

Selle aasta viimane võimalus taotleda vallalt mittetulundusliku tegevuse toetust!

Kuni 1. detsembrini saab esitada taotlusi Rõuge valla eelarvest mittetulundusliku tegevuse toetamiseks.

Rõuge vallavalitsus ootab kõigilt eraisikutelt, organisatsioonidelt ja ettevõtetelt ettepanekuid 2019. aasta Rõuge valla tunnustuste andmiseks: elutööpreemia, aukodanik, aunimetus „Rõuge valla...

Esita oma ettepanek Rõuge valla tunnustuse andmiseks!

Rõuge vallavalitsus ootab kõigilt eraisikutelt, organisatsioonidelt ja ettevõtetelt ettepanekuid 2019. aasta Rõuge valla tunnustuste andmiseks: elutööpreemia, aukodanik, aunimetus „Rõuge valla...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas: 4.–10. november 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Finantsosakonna juhataja põhiülesandeks on tagada Rõuge Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamise korraldamine, eelarvete ja eelarvestrateegia koostamise koordineerimine ning...

Rõuge vallavalitsuse konkurss finantsosakonna juhataja ametikohale

Finantsosakonna juhataja põhiülesandeks on tagada Rõuge Vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste raamatupidamise korraldamine, eelarvete ja eelarvestrateegia koostamise koordineerimine ning...

Elektrilevi palub tarbijate abi madalpingeliinide rikete tuvastamisel, selleks tuleb helistada ööpäevaringsele rikketelefonile 1343.

Elektrilevi info voolurikete parandamise kohta – 1. november 2019

Elektrilevi palub tarbijate abi madalpingeliinide rikete tuvastamisel, selleks tuleb helistada ööpäevaringsele rikketelefonile 1343.

Sotsiaaltöö spetsialisti põhiülesandeks on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine, sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine, informatsiooni kogumine ja...

Rõuge Vallavalitsus otsib oma meeskonda SOTSIAALTÖÖ SPETSIALISTI (asendamise ajaks)

Sotsiaaltöö spetsialisti põhiülesandeks on sotsiaalteenuste, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi andmise korraldamine, sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraldamine, informatsiooni kogumine ja...

Seoses ilmastikuoludest tingitud teede kandevõime vähenemisega kehtib Rõuge valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel alates 1. novembrist ajutine liikluspiirang sõidukitele, mille...

Rõuge valla avalikult kasutatavatel teedel kehtib alates 1. novembrist ajutine liikluspiirang

Seoses ilmastikuoludest tingitud teede kandevõime vähenemisega kehtib Rõuge valla avalikult kasutatavatel kohalikel teedel alates 1. novembrist ajutine liikluspiirang sõidukitele, mille...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 67