Projektispetsialisti põhiülesanneteks on Rõuge valla arendustegevuse koordineerimine, koostöö korraldamine vabaühendustega, projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne esitamine ning...

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi projektispetsialisti ametikohale

Projektispetsialisti põhiülesanneteks on Rõuge valla arendustegevuse koordineerimine, koostöö korraldamine vabaühendustega, projektitaotluste koostamine, nende tähtaegne esitamine ning...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas 20.-26. mai 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 21. mail 2019 kell 14.00 Haanja rahvamajas. Päevakorra projekt: 1. Haanja Vallavolikogu 16.12.2004 määruse nr 27 „Erateede avalikuks kasutamiseks määramine"...

Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 21. mail Haanja rahvamajas

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 21. mail 2019 kell 14.00 Haanja rahvamajas. Päevakorra projekt: 1. Haanja Vallavolikogu 16.12.2004 määruse nr 27 „Erateede avalikuks kasutamiseks määramine"...

Sel kevadel toimuvad ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringid Rõuge vallas järgmistel aegadel:

Eterniidi ja ohtlike jäätmete kogumisringid 2019. aasta kevadel

Sel kevadel toimuvad ohtlike jäätmete ja eterniidi kogumisringid Rõuge vallas järgmistel aegadel:

Kutsume üles märkama täiskasvanud õppijaid ja neid tunnustama. Samuti soovime tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie...

Märka ja tunnusta täiskasvanud õppijaid ning õpitegusid!

Kutsume üles märkama täiskasvanud õppijaid ja neid tunnustama. Samuti soovime tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Meie...

Nursi külakeskuses toimub teisipäeval, 28. mail kell 17.00 Nursipalu harjutusväljal Keretü kraavide sulgemise projekti tutvustus.

Keretü looduskaitsealal sookoosluste seisundi parandamise projekti tutvustus

Nursi külakeskuses toimub teisipäeval, 28. mail kell 17.00 Nursipalu harjutusväljal Keretü kraavide sulgemise projekti tutvustus.

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on märgata, tunnustada ning eeskujuks tuua tublisid...

Märkame tublisid noortevaldkonna tegijaid!

Võrumaa Arenduskeskus kutsub kõiki esitama kandidaate maakonna noortevaldkonna silmapistvamate tegijate tunnustamiskonkursile. Konkursi eesmärk on märgata, tunnustada ning eeskujuks tuua tublisid...

Rõuge Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt korralduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse määrata Rõuge vallas Kurõ külas asuva uue ühissõidukipeatuse kohanimeks Kurõ.

Ühissõidukipeatusele nime määramise eelnõu avalikustamine

Rõuge Vallavalitsus avalikustab kohanimeseaduse § 6 lõikest 8 lähtuvalt korralduse eelnõu, mille kohaselt soovitakse määrata Rõuge vallas Kurõ külas asuva uue ühissõidukipeatuse kohanimeks Kurõ.

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 16.mail kell 14.00 Rõuge koolimaja aulas.

Volikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 16. mail Rõuge koolimajas

Rõuge vallavolikogu hariduskomisjoni koosolek toimub 16.mail kell 14.00 Rõuge koolimaja aulas.

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas 13.‒19. mai 2019

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 14. mail 2019 kell 16.00 Rõuge Noorsootöö Keskuses aadressil Nursi mnt 5, Rõuge alevik. Päevakorras: 1. Krabi kogukonna liikmete avalduse...

Volikogu keskkonnakomisjoni järgmine koosolek toimub 14.05.2019

Volikogu keskkonnakomisjoni koosolek toimub 14. mail 2019 kell 16.00 Rõuge Noorsootöö Keskuses aadressil Nursi mnt 5, Rõuge alevik. Päevakorras: 1. Krabi kogukonna liikmete avalduse...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.05.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade müümiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 28.05.2019. Täpsemat informatsiooni saab Maa-ameti...

Volikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 14. mail kell 15.00 vallamajas. Päevakord: 1. Kinnistute võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras 2. Spordiühingule Võru...

Volikogu majanduskomisjoni järgmine koosolek toimub 14.05.2019

Volikogu majanduskomisjoni koosolek toimub 14. mail kell 15.00 vallamajas. Päevakord: 1. Kinnistute võõrandamine avaliku kirjaliku enampakkumise korras 2. Spordiühingule Võru...

Alates 1. juunist muutuvad Rõuge vallas OÜ Rõuge Kommunaalteenuse teeninduspiirkondades vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad

OÜ Rõuge Kommunaalteenuse tegevuspiirkonnas muutub ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse hind

Alates 1. juunist muutuvad Rõuge vallas OÜ Rõuge Kommunaalteenuse teeninduspiirkondades vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.05.2019.

Maa-ameti avalik kirjalik enampakkumine piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku kirjaliku enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 21.05.2019.

Elektrilevi avas kodulehe (https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet/), kus on võimalik aadressi järgi kontrollida, millal võiks valguskaabli tehnoloogial põhinev avatud kiire interneti võrk kodude...

Vaata, kelleni jõuab Elektrilevi kiire interneti võrk!

Elektrilevi avas kodulehe (https://www.elektrilevi.ee/kiireinternet/), kus on võimalik aadressi järgi kontrollida, millal võiks valguskaabli tehnoloogial põhinev avatud kiire interneti võrk kodude...

Mida teha ja kuhu minna alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas 6.‒12. mai 2019

Mida teha ja kuhu minna alanud nädalal Rõuge vallas?

Vallavanem kutsub Rõuge valla külade elanikke kohtumistele, et rääkida külade rõõmudest ja muredest ning koostöövõimalustest.

Külarahvas, tule kokku!

Vallavanem kutsub Rõuge valla külade elanikke kohtumistele, et rääkida külade rõõmudest ja muredest ning koostöövõimalustest.

Varstu Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja 1,0 ametikoha täitmiseks.

Varstu kool pakub tööd lasteaiaõpetajale

Varstu Kool kuulutab välja konkursi lasteaiaõpetaja 1,0 ametikoha täitmiseks.

Ilmus värske vallaleht Mägede Hääl.

Mägede Hääl nr 6/2019

Ilmus värske vallaleht Mägede Hääl.

Näitan: 21-40
Elemente lehe kohta 20
of 50