Tähelepanu! Teatame välja kuulutatud ürituste ja tegevuste edasi lükkamisest: Mõniste rahvamaja annab teada, et selleks neljapäevaks planeeritud miisukal „Kassid" ning reedene...

Nädal Rõuge vallas: 28. september – 4. oktoober 2020

Tähelepanu! Teatame välja kuulutatud ürituste ja tegevuste edasi lükkamisest: Mõniste rahvamaja annab teada, et selleks neljapäevaks planeeritud miisukal „Kassid" ning reedene...

Vastu võetud ühise jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine Võru maakonna omavalitsustes aastani 2025, järgides keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, jäätmetekke vähendamist, optimaalset...

Võru maakonna kohalike omavalitsuste volikogud kiitsid heaks ühise jäätmekava aastateks 2020-2025

Vastu võetud ühise jäätmekava eesmärgiks on jäätmehoolduse arendamine Võru maakonna omavalitsustes aastani 2025, järgides keskkonnasäästlikku jäätmekäitlust, jäätmetekke vähendamist, optimaalset...

Tänavu suvel viis Keskkonnaamet läbi uuringu, et saada teada Kavadi järve paisude seisukord ning määrata järve optimaalne veetase, mis sobib nii järvele kui selle kaldal elavatele maaomanikele.

Kavadi järve uuringut tutvustav koosolek 6. oktoobril

Tänavu suvel viis Keskkonnaamet läbi uuringu, et saada teada Kavadi järve paisude seisukord ning määrata järve optimaalne veetase, mis sobib nii järvele kui selle kaldal elavatele maaomanikele.

Sel sügisel on Päästeameti fookus elanikkonnakaitsel. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel ka Eestit ning praktika kinnitab, et inimesed ei ole võimalikeks...

Päästeamet kutsub inimesi üles täiendama koduseid varusid

Sel sügisel on Päästeameti fookus elanikkonnakaitsel. Viimased aastad on näidanud, et kriisid tabavad moel või teisel ka Eestit ning praktika kinnitab, et inimesed ei ole võimalikeks...

2020. aasta oktoobrikuus toimuvad Nursipalu harjutusväljal keskmise ja kõrge müratasemega harjutused järgmistel päevadel: Kuupäev Kellaaeg Harjutuse tüüp ...

Keskmise ja kõrge müratasemega päevad Nursipalu harjutusväljal oktoobris 2020

2020. aasta oktoobrikuus toimuvad Nursipalu harjutusväljal keskmise ja kõrge müratasemega harjutused järgmistel päevadel: Kuupäev Kellaaeg Harjutuse tüüp ...

Eesti Perearstide Selts andis 25. septembril välja soovitused COVID-19 haiguse perioodiks . COVID-19 haiguse ennetamine Hoia distantsi Pese käsi vee ja seebiga, koju jõudes,...

Eesti Perearstide Seltsi juhised COVID-19 haiguse perioodiks

Eesti Perearstide Selts andis 25. septembril välja soovitused COVID-19 haiguse perioodiks . COVID-19 haiguse ennetamine Hoia distantsi Pese käsi vee ja seebiga, koju jõudes,...

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Riigivara põllumajanduslikuks kasutuseks andmine

Maa-amet on välja kuulutanud avaliku elektroonilise enampakkumise piirkonnas asuvate kinnisasjade kasutamiseks andmiseks.

Tugiisiku eesmärk on abistada ja juhendada last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, sealhulgas vajaduse korral hooldustoimingute sooritamine, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule.

Rõuge Vallavalitsus otsib tugiisikut koolieelikust lapsele

Tugiisiku eesmärk on abistada ja juhendada last õpi- ja arendusprotsessis osalemisel, sealhulgas vajaduse korral hooldustoimingute sooritamine, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule.

Rõuge Vallavolikogu algatas 22.09.2020 otsusega nr 1-3/58 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmise.

Ühinemislepingu muutmise eelnõu ja seletuskirja avalik väljapanek

Rõuge Vallavolikogu algatas 22.09.2020 otsusega nr 1-3/58 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu muutmise.

Valmistades oma koduköögis sügishoidiseid müügi eesmärgil, tuleb oma tegevusest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peaspetsialist Triinu Allika tuletab...

Sügishoidiste müügiks valmistamisest tuleb teavitada veterinaar- ja toiduametit

Valmistades oma koduköögis sügishoidiseid müügi eesmärgil, tuleb oma tegevusest teavitada Veterinaar- ja Toiduametit. Veterinaar- ja Toiduameti (VTA) peaspetsialist Triinu Allika tuletab...

Tugiisiku ülesanne on tuge vajavate lastega perede, laste ja täiskasvanute toetamine tegevustes ja igapäevaelus, tekkinud kriisisituatsioonide ja probleemide lahendamine ning nende edaspidine...

Rõuge Vallavalitsus pakub tööd tugiisikule

Tugiisiku ülesanne on tuge vajavate lastega perede, laste ja täiskasvanute toetamine tegevustes ja igapäevaelus, tekkinud kriisisituatsioonide ja probleemide lahendamine ning nende edaspidine...

Vanu patareisid ja akusid ei tohi visata olmeprügi hulka, need tuleb viia selleks ette nähtud kogumiskohtadesse.

Patakas pole prügi! Vii vanad patareid ja akud kogumiskohtadesse!

Vanu patareisid ja akusid ei tohi visata olmeprügi hulka, need tuleb viia selleks ette nähtud kogumiskohtadesse.

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel avaliku funktsiooniga väligalerii rajamiseks Rõuge vallas Rõuge alevikus Haanja mnt 2 maaüksusele (katastritunnus...

Rõuge alevikus Haanja mnt 2 rajatava väligalerii projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel avaliku funktsiooniga väligalerii rajamiseks Rõuge vallas Rõuge alevikus Haanja mnt 2 maaüksusele (katastritunnus...

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Haanja küla kergliiklustee rajamiseks Haanja külas Kose-Käbli maantee äärde (tee nr 25161) algusega Spordi...

Haanja küla kergliiklustee projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel Haanja küla kergliiklustee rajamiseks Haanja külas Kose-Käbli maantee äärde (tee nr 25161) algusega Spordi...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas: 21.–27.09.2020

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Sel sügisel toimuvad Rõuge vallas taas kahel korral ohtlike jäätmete kogumisringid – septembris ja novembris. Sel pühapäeval, 27. septembril toimub kogumisring Varstu piirkonnas:

Ohtlike jäätmete kogumisring Varstu piirkonnas 27.09.2020

Sel sügisel toimuvad Rõuge vallas taas kahel korral ohtlike jäätmete kogumisringid – septembris ja novembris. Sel pühapäeval, 27. septembril toimub kogumisring Varstu piirkonnas:

25.–30. septembril 2020 toimub Nursipalu harjutusväljal üks kõrge müratasemega harjutuspäev.

Kõrge müratasemega harjutuspäev Nursipalu laskeväljal 26. septembril

25.–30. septembril 2020 toimub Nursipalu harjutusväljal üks kõrge müratasemega harjutuspäev.

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 22. septembril 2020 kell 14.00 Haanja rahvamajas. Päevakorra projekt: 1. Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020–2025 Ettekandja SA Võrumaa...

Rõuge Vallavolikogu järgmine istung toimub 22. septembril 2020

Rõuge Vallavolikogu istung toimub 22. septembril 2020 kell 14.00 Haanja rahvamajas. Päevakorra projekt: 1. Võru maakonna omavalitsuste ühine jäätmekava 2020–2025 Ettekandja SA Võrumaa...

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Varstu kultuurikeskuse juhataja ametikohale.

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Varstu kultuurikeskuse juhataja ametikohale

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja konkursi Varstu kultuurikeskuse juhataja ametikohale.

Varstu Kool pakub tööd põhikooli HEV-koordinaatorile koormusega 0,2 ametikohta.

Varstu kool pakub tööd HEV-koordinaatorile

Varstu Kool pakub tööd põhikooli HEV-koordinaatorile koormusega 0,2 ametikohta.

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 74