SA TARTU 2024 PRESSITEADE 19.01.2021 Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid allkirjastavad koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Jaanuarikuu...

Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 astub ettevalmistustes suure sammu edasi

SA TARTU 2024 PRESSITEADE 19.01.2021 Lõuna-Eesti omavalitsusjuhid allkirjastavad koostöölepingu Euroopa kultuuripealinna Tartu 2024 ettevalmistamiseks ja elluviimiseks. Jaanuarikuu...

18.−24. jaanuaril toimuvad Rõuge jäätmejaamas hooldustööd seoses jäätmejaamas kogutud jäätmete vedaja vahetusega. Jäätmejaamas tehakse koristustöid, toimub konteinerite väljavahetamine. ...

Rõuge jäätmejaam on 18.–24. jaanuaril suletud!

18.−24. jaanuaril toimuvad Rõuge jäätmejaamas hooldustööd seoses jäätmejaamas kogutud jäätmete vedaja vahetusega. Jäätmejaamas tehakse koristustöid, toimub konteinerite väljavahetamine. ...

Kutsevaliku õppekava on mõeldud eelkõige nendele noortele, kellel on pooleli jäänud õpingud üldharidus- või kutsekoolis või kes ei ole õpinguid jätkanud ja kes ei tea täpselt, mis eriala või...

Noori kutsutakse liituma kutsevaliku õppegrupiga

Kutsevaliku õppekava on mõeldud eelkõige nendele noortele, kellel on pooleli jäänud õpingud üldharidus- või kutsekoolis või kes ei ole õpinguid jätkanud ja kes ei tea täpselt, mis eriala või...

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Nädal Rõuge vallas: 18.–24. jaanuar 2021

Kuhu minna ja mida teha alanud nädalal Rõuge vallas?

Revisjonikomisjoni e-koosolek toimub 18.-20.01.2021.   Päevakord 1. Rõuge Vallavolikogu otsuse "Rõuge Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine" eelnõu...

Volikogu revisjonikomisjoni e-koosolek 18.-20.01.2021

Revisjonikomisjoni e-koosolek toimub 18.-20.01.2021.   Päevakord 1. Rõuge Vallavolikogu otsuse "Rõuge Vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste kinnitamine" eelnõu...

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub zoomi keskkonnas kolmapäeval, 20. jaanuaril 2021 kell 15. Päevakord: 1. Ülevaade Misso ekstreemspordikeskusest, koostööst vallaga. Ettekandja...

Volikogu arengu- ja ettevõtluskomisjoni e-koosolek toimub 20. jaanuaril

Arengu- ja ettevõtluskomisjoni koosolek toimub zoomi keskkonnas kolmapäeval, 20. jaanuaril 2021 kell 15. Päevakord: 1. Ülevaade Misso ekstreemspordikeskusest, koostööst vallaga. Ettekandja...

Alates laupevast, 16. jaanuarist on Rõuge jääväljak kasutajatele avatud. Uisutajad saavad jääle vastavalt graafikule.

Rõuge jääväljak on avatud!

Alates laupevast, 16. jaanuarist on Rõuge jääväljak kasutajatele avatud. Uisutajad saavad jääle vastavalt graafikule.

Head Rõuge valla elanikud ja ettevõtjad, kellel kasutuses on eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, mida sooviksite tulevikus jäätmetena ära anda. Keskkonnaministeeriumi uuringu...

Osale kasutuses oleva eterniidi ja muude asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide kaardistamises!

Head Rõuge valla elanikud ja ettevõtjad, kellel kasutuses on eterniiti ja muid asbesti sisaldavaid ehitusmaterjale, mida sooviksite tulevikus jäätmetena ära anda. Keskkonnaministeeriumi uuringu...

Valminud on Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus.

Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Valminud on Rõuge valla üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus.

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmisel hoone rajamiseks Rõuge vallas Misso alevikus Riia mnt 3 maaüksusele.

Rõuge vallas Misso alevikus Riia mnt 3 maaüksusele rajatava hoone projekteerimistingimuste avatud menetlus

Rõuge Vallavalitsus teatab avatud menetlusest detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste andmisel hoone rajamiseks Rõuge vallas Misso alevikus Riia mnt 3 maaüksusele.

Ilmateenistuse andmetel langeb lähipäevil õhutemperatuur veelgi rohkem. Päästeameti varasem kogemus on näidanud, et külmakraadide lisandudes suureneb hüppeliselt tulekahjude ja tules hukkunute arv.

Jätkuvad külmad ilmad võivad tuua kaasa hulganisti õnnetusi

Ilmateenistuse andmetel langeb lähipäevil õhutemperatuur veelgi rohkem. Päästeameti varasem kogemus on näidanud, et külmakraadide lisandudes suureneb hüppeliselt tulekahjude ja tules hukkunute arv.

Seoses võistlusautode treeningsõitudega Rõuge valla kohalikel ja riigiteedel esineb liiklusseisakuid järgmistel teelõikudel:

Võistlusautode treeningsõidud Rõuge valla kohalikel ja riigiteedel

Seoses võistlusautode treeningsõitudega Rõuge valla kohalikel ja riigiteedel esineb liiklusseisakuid järgmistel teelõikudel:

Rõuge jäätmejaamast antakse teada, et seoses teenusepakkuja vahetusega on Rõuge jäätmejaam suletud hooldustöödeks 18.−24. jaanuaril.

Rõuge jäätmejaam on 18.−24. jaanuaril suletud

Rõuge jäätmejaamast antakse teada, et seoses teenusepakkuja vahetusega on Rõuge jäätmejaam suletud hooldustöödeks 18.−24. jaanuaril.

Majanduskomisjoni e-koosolek toimub teisipäeval ,19. jaanuaril kell 15.00 zoomis.  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine 25189 Varstu-Tagakolga tee ja 25242 Varstu tee kinnisasjadele Rõuge...

Volikogu majanduskomisjoni e-koosolek toimub 19.01.2021

Majanduskomisjoni e-koosolek toimub teisipäeval ,19. jaanuaril kell 15.00 zoomis.  1. Isikliku kasutusõiguse seadmine 25189 Varstu-Tagakolga tee ja 25242 Varstu tee kinnisasjadele Rõuge...

Viiendad Vunki mano! loometalgud toimuvad 11.–13. märtsil Värskas, ideid saab esitada kuni 1. veebruarini loometalgute kodulehel. Samas toimub ka meeskondade moodustamine.

Esita oma idee loometalgutele 1. veebruariks!

Viiendad Vunki mano! loometalgud toimuvad 11.–13. märtsil Värskas, ideid saab esitada kuni 1. veebruarini loometalgute kodulehel. Samas toimub ka meeskondade moodustamine.

Rõuge lasteaed annab teada, et üks Rõuge maja töötaja on haigestunud koroonaviirusesse. Tegu on töötajaga, kellel ei ole olnud lähikontakte lastega, nii et elu lasteaiarühmades jätkub tavapärases...

Teade Rõuge lasteaialt

Rõuge lasteaed annab teada, et üks Rõuge maja töötaja on haigestunud koroonaviirusesse. Tegu on töötajaga, kellel ei ole olnud lähikontakte lastega, nii et elu lasteaiarühmades jätkub tavapärases...

Esmaspäeval valis sõelumiskomisjon välja üheksa kaasava eelarve ideed, mis suunati 18.–24. jaanuariks rahvahääletusele. Sel nädalal saab ideedega juba tutvuda ning kutsuda ka teisi üles...

Tutvu Rõuge valla kaasava eelarve ideedega!

Esmaspäeval valis sõelumiskomisjon välja üheksa kaasava eelarve ideed, mis suunati 18.–24. jaanuariks rahvahääletusele. Sel nädalal saab ideedega juba tutvuda ning kutsuda ka teisi üles nendega...

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub veebikeskkonnas 20. jaanuaril kell 16.00. Päevakord: 1. Vallale kuuluvate korterite nimetamine sotsiaaleluruumideks 2. Eelarve ettepanekud...

Volikogu sotsiaal- ja tervisekomisjoni e-koosolek toimub 20. jaanuaril 2021

Sotsiaal- ja tervisekomisjoni koosolek toimub veebikeskkonnas 20. jaanuaril kell 16.00. Päevakord: 1. Vallale kuuluvate korterite nimetamine sotsiaaleluruumideks 2. Eelarve ettepanekud...

Rõuge vallavolikogu korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 14. jaanuaril 2021 kell 18.00 internetikeskkonnas Zoom Päevakord: 1. Rõuge valla kohalike teedega seonduvad küsimused. 2....

Volikogu korrakaitsekomisjoni e-koosolek toimub 14. jaanuaril 2021

Rõuge vallavolikogu korrakaitsekomisjoni koosolek toimub 14. jaanuaril 2021 kell 18.00 internetikeskkonnas Zoom Päevakord: 1. Rõuge valla kohalike teedega seonduvad küsimused. 2....

Riigi ilmateenistus andis teada, et ööl vastu 12. jaanuari ja 12. jaanuaril on oodata tihedat lumesadu, tuisku ning tugevat tuult, mis võib kaasa tuua nii ohtlikke liiklusolusid, puude murdumist...

Päästeameti nõuanded saabuvaks lumetormiks

Riigi ilmateenistus andis teada, et ööl vastu 12. jaanuari ja 12. jaanuaril on oodata tihedat lumesadu, tuisku ning tugevat tuult, mis võib kaasa tuua nii ohtlikke liiklusolusid, puude murdumist...

Näitan: 1-20
Elemente lehe kohta 20
of 80