Sotsiaalvaldkonna ametnike kontaktandmed

Sotsiaaltöö spetsialistide ja lastekaitsespetsialistide vastuvõtud vallamajas ja teenuskeskustes toimuvad esmaspäevast neljapäevani ja eelneval kokkuleppel vastava spetsialistiga. Reedeti vastuvõtte ei toimu.

Sotsiaalvaldkonna ametnikud      

Abivallavanem hariduse, kultuuri ja sotsiaalalal

Ametikoht täitmata, ülesandeid täidab Maire Grosmann

Rõuge piirkonna sotsiaaltöö spetsialist

Maire Grosmann

785 9138
5330 0153

maire.grosmann@rougevald.ee

Haanja piirkonna sotsiaaltöö spetsialist

Maie Kalnapenkis

787 8834
523 7065 

maie.kalnapenkis@rougevald.ee

Misso piirkonna sotsiaaltöö spetsialist

Marika Heinvee

785 6144
5340 3744

marika.heinvee@rougevald.ee

Mõniste piirkonna sotsiaaltöö spetsialist

Kätlin Kann

789 1237
5307 3260

katlin.kann@rougevald.ee

Varstu piirkonna sotsiaaltöö spetsialist

Signe Arumäe

782 1355
5334 1640

signe.arumae@rougevald.ee

Lastekaitsespetsialist Christiana Vaher 5915 1456 christiana.vaher@rougevald.ee
Lastekaitsespetsialist Anete Kramp 526 1829 anete.kramp@rougevald.ee
Perede tugiisik Elin Liivaoja 5191 1500 elin.liivaoja@rougevald.ee

Rõuge piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Kristel Kõlli

529 5062

kristel.kolli@rougevald.ee

Haanja piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Marge Valb

5347 3150

marge.valb@rougevald.ee

Misso piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Eerika Eensalu

5307 2744

eerika.eensalu@rougevald.ee

Mõniste piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Ilze Koemets

506 0140

ilze.koemets@rougevald.ee

Varstu piirkonna sotsiaalhooldustöötaja

Kati Vettik

5303 0145

kati.vettik@rougevald.ee

 

Sotsiaalosakonnast saab nõu ja abi järgmistel teemadel:

 • sotsiaalnõustamine;
 • toimetulekutoetuse maksmine;
 • sotsiaaltoetuste maksmine;
 • hooldajatoetuse maksmine;
 • sotsiaalteenuste osutamine;
 • eestkoste seadmine;
 • laste ja lastega perede hoolekande korraldamine;
 • vanemliku hoolitsuseta jäänud laste asendushooldusele paigutamine;
 • eakatele ja puuetega inimestele vajalike teenuste osutamine;
 • koduteenuste osutamine;
 • hooldekodusse paigutamine;
 • sotsiaalvaldkonda kuuluvate õigusaktide koostamine.