Rõuge Koostöökeskus

Rg-kood: 77001079
Aadress: Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald 65101, Võru maakond
Telefon: 513 8321
E-post: koostookeskus@rauge.ee

21. mail 2019 võttis Rõuge vallavolikogu vastu otsuse nr 1-3/35 Rõuge Koostöökeskuse asutamisest alates 01. sept 2019. Samal istungil kinnitati Rõuge Koostöökeskuse põhimäärus ja struktuur.

Rõuge Koostöökeskuse eesmärk on koondada kõikide Rõuge Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste tugispetsialistid ühtse juhtimise alla, et tõsta haridust toetavate tugiteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust Rõuge valla lastele ja noortele.

Alates 2020. aasta septembrist osutab Rõuge Koostöökeskus ka sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust lastele ja noortele.

Rõuge Koostöökeskuse töötajad

Tabelis on toodud spetsialistide põhitöökohad, kuid kõigi spetsialistide poole võib oma küsimustega pöörduda, olenemata tema tööpiirkonnast.

Kui pole päris kindel, kas peaksid pöörduma eripedagoogi, logopeedi või mõne muu spetsialisti poole, võid alati helistada keskuse üldnumbril 513 8321, koos leiame sobiva spetsialisti ja aja.

Nimi

Amet

Kontakt

Maie Oppar

Keskuse juht

Vastuvõtt Haanja teenuskeskuses
(ette registreerides)

513 8321

koostookeskus@rauge.ee

 

KOOLIPSÜHHOLOOG

 

Laivi Org

Koolipsühholoog
Kõik haridusasutused

Vastuvõtule tuleb ette registreerida (v.a
koolis ja lasteaias pakutavad teenused)

5916 5099
laivi@rauge.ee

  SOTSIAALPEDAGOOGID  
Grete Heinaste Sotsiaalpedagoog 
Mõniste kool
Varstu kool

5865 4949
grete@rauge.ee

Merle Piiskop Sotsiaalpedagoog
Rõuge kool
Haanja kool
5854 7429
merle@rauge.ee

 

ERIPEDAGOOGID

 

Moonika Haili 

Eripedagoog

Lapsehoolduspuhkusel

Marin Kuslap
Eripedagoog
Mõniste kool
marin@rauge.ee

Karin Lubja

Eripedagoog
Rõuge kool
Varstu lasteaed

karin@rauge.ee

Helen Lillemäe

Eripedagoog
Rõuge lasteaed

helen@rauge.ee
helenlillemae@gmail.com

Ere Tuunas
Eripedagoog
Varstu kool 
ere@rauge.ee
Maie Oppar Eripedagoog
Mõniste lasteaed
koostookeskus@rauge.ee
Veronika Piir Nõustaja (eripedagoog) veronika@rauge.ee

 

LOGOPEED

 

Liivia Horn Logopeed
Haanja kool ja lasteaed
Misso lasteaed
liivia@rauge.ee
Liina Kaabel Logopeed
Rõuge kool
liina@rouge.edu.ee

 

Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused Rõuge Koostöökeskuses

Rõuge Koostöökeskus alustab septembris sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste pakkumisega lastele ja noortele:

  • alla 16-aastastele puudega lastele;
  • alla 18-aastastele lastele, KOV suunamisel (abi vajavad lapsed).

Teenuste loetelu:

  • rehabilitatsiooniplaani koostamine;
  • sotsiaaltöötaja teenus;
  • eripedagoogi teenus;
  • psühholoogi teenus;
  • logopeedi teenus. 

Rohkem infot: Maie Oppar, Rõuge Koostöökeskuse juht (koostookeskus@rauge.ee, 513 8321)