Rõuge Koostöökeskus

Rg-kood: 77001079
Aadress: Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald 65101, Võru maakond 
Telefon: 513 8321
E-post: koostookeskus@rauge.ee
 
21. mail 2019 võttis Rõuge vallavolikogu vastu otsuse nr 1-3/35 Rõuge Koostöökeskuse asutamisest alates 01. sept 2019. Samal istungil kinnitati Rõuge Koostöökeskuse põhimäärus ja struktuur.
 
Rõuge Koostöökeskuse eesmärk on koondada kõikide Rõuge Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste tugispetsialistid ühtse juhtimise alla, et tõsta haridust toetavate tugiteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust Rõuge valla lastele ja noortele.

 

Rõuge Koostöökeskuse töötajad

Tabelis on toodud spetsialistide põhitöökohad, kuid kõigi spetsialistide poole võib oma küsimustega pöörduda, olenemata tema tööpiirkonnast.

Kui pole päris kindel, kas peaksid pöörduma eripedagoogi, logopeedi või mõne muu spetsialisti poole, võid alati helistada keskuse üldnumbril 513 8321, koos leiame sobiva spetsialisti ja aja.

Nimi Amet Kontakt
Maie Oppar

Keskuse juht, eripedagoog
Rõuge kool

Vastuvõtt
Haanja teenuskeskuses
T 13.00–15.00
(ette registreerides)

513 8321
koostookeskus@rauge.ee
Laivi Org

Koolipsühholoog
Kõik haridusasutused

Vastuvõtule tuleb ette registreerida (v.a koolis ja lasteaias pakutavad teenused)

5916 5099
laivi@rauge.ee
Moonika Haili 

Eripedagoog
Mõniste lasteaed

moonika@rauge.ee
Merilin Kurg Nõustaja (eripedagoog)
Rõuge kool
merilin@rauge.ee
Liivia Horn Logopeed
Haanja kool ja lasteaed
Misso lasteaed
liivia@rauge.ee
Helen Lillemäe Eripedagoog
Rõuge lasteaed
helen@rauge.ee
Grete Heinaste Sotsiaalpedagoog 
Mõniste ja Varstu kool
5865 4949
grete@rauge.ee
Merle Piiskop

Sotsiaalpedagoog
Rõuge kool
Haanja kool

5854 7429
merle@rauge.ee