Rõuge Koostöökeskus

Rõuge vallas osutab haridusvaldkonna tugiteenuseid Rõuge Koostöökeskus. Kogu info Rõuge vallas osutatavate hariduslike tugiteenuste kohta

Rõuge Koostöökeskuse kodulehel:

Rg-kood: 77001079
Aadress: Võru tee 15, Haanja küla, Rõuge vald 65101, Võru maakond
Telefon: 513 8321
E-post: koostookeskus@rougevald.ee

21. mail 2019 võttis Rõuge vallavolikogu vastu otsuse nr 1-3/35 Rõuge Koostöökeskuse asutamisest alates 01. sept 2019. Samal istungil kinnitati Rõuge Koostöökeskuse põhimäärus ja struktuur.

Rõuge Koostöökeskuse eesmärk on koondada kõikide Rõuge Vallavalitsuse hallatavate haridusasutuste tugispetsialistid ühtse juhtimise alla, et tõsta haridust toetavate tugiteenuste kvaliteeti ja kättesaadavust Rõuge valla lastele ja noortele.

Rõuge Koostöökeskuse töötajad

Tabelis on toodud spetsialistide põhitöökohad, kuid kõigi spetsialistide poole võib oma küsimustega pöörduda, olenemata tema tööpiirkonnast.

Kui pole päris kindel, kas peaksid pöörduma eripedagoogi, logopeedi või mõne muu spetsialisti poole, võid alati helistada keskuse üldnumbril 513 8321, koos leiame sobiva spetsialisti ja aja.

Nimi

Amet

Kontakt

Anu Jõgi

Keskuse juht

Vastuvõtt Haanja teenuskeskuses
(ette registreerides)

513 8321
koostookeskus@rougevald.ee

KOOLIPSÜHHOLOOG

Laivi Org

Koolipsühholoog
Kõik haridusasutused

Vastuvõtule tuleb ette registreerida (v.a
koolis ja lasteaias pakutavad teenused)

5916 5099
laivi.org@rougevald.ee

SOTSIAALPEDAGOOGID

 

Sotsiaalpedagoog 
Varstu kool

513 8321

Merle Piiskop

Sotsiaalpedagoog
Rõuge kool

5854 7429
merle.piiskop@rougevald.ee

Anu Jõgi Sotsiaalpedagoog
Mõniste kool
Haanja kool
anu.jogi@rougevald.ee

ERIPEDAGOOGID

Moonika Haili 

Eripedagoog

Lapsehoolduspuhkusel

Marin Kuslap

Eripedagoog
Mõniste kool

marin.kuslap@rougevald.ee

Karin Järv

Eripedagoog
Rõuge kool
Varstu lasteaed

karin.jarv@rougevald.ee

Helen Lillemäe

Eripedagoog
Rõuge lasteaed

helen.lillemae@rougevald.ee
helenlillemae@gmail.com

Ere Tuunas

Eripedagoog
Varstu kool 

ere.tuunas@rougevald.ee

Pille Illison Eripedagoog
Mõniste lasteaed
pille.ilisson@rougevald.ee
Veronika Piir Eripedagoogiline nõustaja 
Haanja kool
Haanja lasteaed
veronika.piir@rougevald.ee

LOGOPEEDID

Ametikoht vakantne

Logopeed
Haanja kool ja lasteaed
Misso lasteaed

 

Liina Kaabel

Logopeed
Rõuge kool

liina.kaabel@rouge.edu.ee