Sotsiaaltoetuste taotlusvormid

Kõigi sotsiaaltoetuste lähemad kirjeldused leiate vasakult menüüst "Sotsiaaltoetused".

Eluaseme kohandamise taotlus esitage, kui soovite taotleda toetust projektist "Puuetega inimeste eluaseme kohandamine".

Sissetulekust sõltumatu toetuse taotlus esitage, kui soovite taotleda ühte alljärgnevatest toetustest:

 • sünnitoetus;
 • I klassi astuja toetus;
 • põhikooli lõpetamise toetus;
 • koolivormi toetus;
 • laste- ja noorte prillitoetus;
 • laste abivahendite toetus;
 • matusetoetus.

Sissetulekust sõltuva toetuse taotlus esitage, kui soovite taotleda ühte alljärgnevatest toetustest:

 • täiskasvanute abivahendite toetus;
 • ravimitoetus;
 • täiendav sotsiaaltoetus;
 • laste kooli- ja lasteaiatoidu toetus.

Puudega lapse hooldajatoetuse taotlus

Täisealisele hooldaja ja hooldajatoetuse määramise taotlus