Samson-Himmelstjerna fondi toetusvoor Rõuge piirkonnale

Samson-Himmelstjerna fond pakub toetuse taotlemise võimalust endise Rõuge valla piirkonnas tegutsevatele inimestele, ühendustele ja asutustele.

Toetust saab taotleda oma tegevuse edendamiseks, ürituste korraldamiseks, vahendite soetamiseks, teenuse kvaliteedi parendamiseks, stipendiumina jne.

Fondi töökeel on inglise keel, seega on ka esitatavad taotlused ingliskeelsed. Taotlusvormi saab alla laadida artikli lisast.

Taotluste vastuvõtust antakse teada igal aastal jooksvalt. Taotlused kogub kokku vallavalitsus, neid menetleb ning toetuse andmise otsustab Samson-Himmelstjerna Saksamaa fondi nõukogu.

Lisainfo toetuse taotlemise kohta: Rutt Riitsaar, arendusnõunik (rutt.riitsaar@rougevald.ee, 516 9476).

Laadi taotlusvorm alla SIIT.