Rõuge piirkonna vabaühendused

EELK Rõuge Maarja Kogudus

Esindaja: Mait Mölder

Kontakt: 526 4037, maitmolder@gmail.com

Koduleht: http://www.rougemaarja.ee/

Rõuge Maarja koguduse tegevus, kirikuhoone haldamine.

 

Kogemuskeskus MTÜ

Esindaja: Kerli Kõiv

Kontakt: 5560 3988, kerli500@gmail.com

Koduleht: www.kogemuskeskus.ee (loomisel)

Kogemuskeskus MTÜ eesmärgid on seotud elukestvaõppe teenuste arendamise ja kvaliteedi tõstmisega. Ühendus korraldab ise ja aitab korraldada kohalikke ja rahvusvahelisi koolitusi ja kursusi, arendab kogemusõpet pakkuvaid tegevusi. Pakub mentorlust, kovisioone ja nõustamist erinevatele projektide, sh Erasmus+, algatuste  elluviimisel ja meeskondade arendamisel. 

 

Kokõ-Toodsi Külaselts MTÜ

Esindaja: Erki Ploom

Kontakt: 507 9060, koko.kylaselts@gmail.com

Ühendus asub Kokõ külas Kasekingu talus. Praegu aktiivselt ei tegutse.

 

Kultuurivilla MTÜ

Esindaja: Alar Hõim

Kontakt: 502 6517, alarhoim@hotmail.com

Kultuurisündmuste korraldamine.

 

Loomekoda Mugul MTÜ

Esindaja: Taavi Karu

Kontakt: 529 0894, taavi.karu@gmail.com

Koduleht: http://karupere.ee/

FB: Karupere

Tegeleme oma unistuste ja hobide elluviimisega :)

 

MTÜ Haki Helü

Esindaja: Mari Kalkun

Kontakt: 5560 8898, marikalkun@gmail.com

Koduleht: http://hakihely.blogspot.com/

MTÜ Haki Helü on mittetulundusühing, mis on asutatud 2010. aasta jaanuaris. Haki Helü nimi on pandud MTÜ asutamiskoha ja ühe tegevuskoha Haki küla järgi Võrumaal, „helü" tähendab võro keeles häält, häälitsust, heli, aga ka hääletamist ja valimist. Haki Helü peamisteks tegevusteks on kultuuri- ja muusikasündmuste korraldamine, uute muusika- ja kunstiteoste loomine, heli- ja videokandjate väljaandmine ja rahvusvaheline koostöö. 

 

MTÜ International Experiential Learning Network (IELN)

Esindaja: Kerli Kõiv 

Kontakt: 5560 3988, kerli500@gmail.com

Rahvusvaheline võrgustik, mis ühendab erinevate riikide kogemusõpet pakkuvaid organisatsioone. Organisatsioon viib ellu rahvusvahelisi koolitusi, mis põhinevad kogemusõppel ning koolitab selle meetodi rahvusvahelisi koolitajaid.

 

MTÜ Kating Noored

Esindaja: Kati Orav

Kontakt: 564 98816, kati@kating.ee

Koduleht: https://katingnoored.eu/

MTÜ Kating Noored on ellu kutsutud inimeste arengu toetamiseks ja nii Eesti kui Euroopa elu edendamiseks. Selleks algatatakse ise ja osaletakse erinevates projektides. Projektid on suunatud erinevatele vanusegruppidele ja on peamiselt haridusliku, noorsootöö, loovuse või juhtimisalase suunaga.

 

MTÜ Muduri Külaselts

Esindaja: Angela Viks

Kontakt: 5664 5706, angelaviks@gmail.com

FB: Muduri külaselts

Külaseltsi eesmärk on Muduri küla kui kogukonna identiteedi tugevdamine tõhusama koostöö kaudu. Tegeletakse seltsielu korraldamisega, looduse ja kultuuripärandi säilitamisega ning piirkonna elanike huvide toetamise, esindamise ja kaitsmisega.

 

MTÜ Omatehtud

Esindaja: Annika Kevvai 

Kontakt: 522 6277, anneka441@hot.ee

Koduleht: http://kunstikuur.blogspot.com/

FB: Rõuge kunstikuur 

Tegutseme Rõuge alevikus asuvas Kunstikuuris. Erinevate kunsti- ja käsitöökursuste korraldamine ja läbiviimine. Kunsti- ja käsitöönäituste korraldamine ja eksponeerimine Kunstikuuri ruumides. Kuurikontsertide korraldamine. Kohaliku käsitöö müük. 

 

MTÜ Püssä küla selts

Esindaja: Väino Marjak

Kontakt: 5622 0512, marjak48@gmail.com

Külaelu edendamine Rõuge vallas.

 

MTÜ Revolutsioon

Esindaja: Martin Mark, Viivika Nagel

Kontakt: 565 5410, info@revolutsioon.ee

Koduleht: https://revolutsioon.ee/

FB: MTÜ Revolutsioon 

Kohaliku elu edendamine ja elavdamine läbi elukestva õppe – koolitused ja muud harivad tegevused. Ruumi rent kaugtöö tegemiseks ja koosolekute-koolituste pidamiseks.

 

MTÜ Rõuge Kool

Esindaja: Britt Vahter

Kontakt: 522 7587, mtyrougekool@gmail.com

MTÜ Rõuge Kool eesmärk on Rõuge Põhikooli arengu toetamine. 

 

MTÜ Rõuge Spordiklubi 

Esindaja: Jaak Pächter 

Kontakt: 506 5450, jaak.pachter@gmail.com

FB: Rõuge Saunamaa

Jalka ja hoki edendamine, jalkaklubi ja hokiklubi tegevus. Kunstmuruväljaku/jääväljaku haldamine ja hooldamine.

 

MTÜ Sänna Külaühing

Esindaja: Maarja Kallas

Kontakt: 5635 4844, sannakulauhing@gmail.com

Ühingu eesmärk on piirkonna külaelu elavdamine läbi atraktiivsete ürituste. Ühing korraldab aastast 2012 Pärlijõe Tõukerattamaratoni.

 

MTÜ Terviseklubi Siruta

Esindaja: Tere Raju

Kontakt: 5557 8422, terjeraju@gmail.com

FB: Terviseklubi "Siruta"

Ühenduse põhiülesandeks on tervisetreeningute korraldamine Rõuge vallas. Eesmärk käivitada aastaringsed treeningud. Tervislike eluviiside propageerimine. 

 

Rõuge Kaugtöökeskus MTÜ

Esindaja: Kerli Kõiv, Taavi Karu

Kontakt: 5560 3988, kaugkeskus@gmail.com

Koduleht: https://katlamaja.rauge.ee/

FB: Catlamaja

MTÜ Rõuge Kaugtöökeskus loob ja arendab kaugtöökeskuste võrgustikku Rõuge vallas sooviga olla osake kogu maailma katvast kaugtöötamise maailmast. Ühenduse tegevuseks on ka esindada kaugtöö tegijaid ning levitada kaugtöötamist kui eluviisi.

 

Rõuge Maanaiste Selts

Esindaja: Helbe Sulg

Kontakt: 5690 9089, sulghelbe@hot.ee

Õpime uuemat käsitööd, traditsioon on esimese advendi tähistamine, käime reisimas.

 

Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed MTÜ

Esindaja: Kalvi Kõva

Kontakt: 505 3143 (Olev Mõttus), raugehaldus@rauge.ee

Koduleht: https://rouge.kovtp.ee/et/mtu-rouge-priitahtlikud-pritsimehed

FB: Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed

Rõuge Priitahtlikud Pritsimehed on organisatsioon, mille peamine eesmärk on tuleohutusealane ennetus- ja päästetöö kogukonnas. Lisaks tegelevad pritsimehed kogukondliku elu elavdamisega, korraldades erinevaid sündmuseid, milledest tuntuim on kogupereüritus Rõuge Priitahtlike Pritsimeeste Käraja.

 

Viitina Tehnikaklubi MTÜ

Esindaja: Alari Kirk

Kontakt: 5381 5915, alari.kirk@gmail.com

FB: Viitina tehnikaklubi

Ühingu eesmärk on oma tegevuse kaudu aidata Rõuge valla tehnikahuviliste isikute koostöö arendamisele, tehnikaspordi edendamisele, paremate tehnikasisuliste vaba aja veetmise tingimuste loomisele ja mitmekesistamisele.

 

Võru Ratastooliklubi

Esindaja: Väino Marjak

Kontakt: 5622 0512, marjak48@gmail.com

Koduleht: http://www.vorukoda.ee/

Liikumispuuetega inimeste invaspordi arendamine Võrumaal ja Eestis.