Külavanemad

Rõuge vallas on külavanemad valitud endise Rõuge valla piirkonda jäävates külades:

Külavanem Küla Kontakt
Mikk Mustmaa Nogu 5660 4949, mikk.mustmaa@gmail.com
Kätlin Pilt Saarlasõ, Tüütsi, Kängsepä 5354 4937, katlin.pilt@gmail.com
Heino Pall Savioru, Tialasõ 51 09 007, heinopall@hot.ee
  Aabra, Haki, Ortumäe, Pulli  
Avo Püss Püssä, Tsutsu 5342 7302,
marjak48@gmail.com;
avokylavanem@gmail.com
Heili Velks Viitina 5342 5713, 
Heila.ok@mail.ee
Ülo Janson Rasva, Muna, Hapsu 5348 0884, ylojanson@hot.ee
Tõnu Mägi Sika, Toodsi, Vadsa, Kokõjüri 523 3452, helina@tteamtrans.ee
Angelika Alström Nursi 5383 7589, anksike@gmail.com
Kalvi Kõva Jaanipeebu 521 6732, kalvi.kova@riigikogu.ee
Ago Soe Murdõmäe, Kokõmäe, Lutika, Kahru 5615 9065
Peeter Kivioja Nilbõ 5646 0878, pets.grillmajad@mail.ee
Lembit Viling Paaburissa 522 3627, 786 0840
Märt Viks Muduri, Härämäe, Hotõmäe 529 7805
Toomas Meldre Sandisuu 511 0040, aimeterehitus@hot.ee
Väino Valge Sadramõtsa 5679 2678, vaino.valge@emta.ee
Silvi Luha Augli 5800 5210, silviluha@hot.ee
Kaire Koch Taudsa 5395 0601, kaire.koch@gmail.com
Rainis Helekivi Sänna, Sikalaanõ, Laossaarõ, Petrakuudi, Hurda, Matsi, Ruuksu, Kaugu, Heedu, Karaski, Viliksaarõ, Riitsilla, Haabsilla, Paeboja, Järvepalu ja Kurvitsa 525 7121, rainishelekivi@hot.ee