Noortevolikogu põhikiri

Rõuge noortevolikogu uue põhikirja on Rõuge vallavolikogu kinnitanud 28. augustil 2018.