Rõuge Vallavalitsuse ametnike palgad 01.04.2015

Vastavalt avaliku teenistuse seaduse paragrahvile 119 avalikustatakse alates 2015. aastast ametnike palgaandmed avaliku teenistuse kesksel veebilehel.

Rõuge Vallavalitsuse ametnike palgad 1.04.2014

 

Struktuuriüksus

Ametikoha nimi

Nimi

Koormus

Põhipalk

1. Kantselei

Vallasekretär

Mare Tiivoja

1

989

 

Kantselei peaspetsialist

Siiri Mõttus

1

812

2. Finantsosakond

Finantsjuht

Palmi Mägi

1

936

3. Sotsiaalosakond

Sotsiaalnõunik

Maire Grosmann

1

818

 

Lastekaitse-

spetsialist

Angela Viks

0,5

385

4. Haridusosakond

Haridusnõunik-raamatupidaja

Liili Maran

1

896

5. Arendusosakond

Arendusnõunik

Jaanus Mark

1

796

6.Majandusosakond

Abivallavanem

Olev Mõttus

1

1065

 

Keskkonna-

spetsialist

Jaanus Tanilsoo

1

738

7.

 

Vanemmaa-

korraldaja

Rein Rõustik

1

825

 

Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 2013. aastal

Struktuuri-üksus

Ametikoht

Nimi

Koor-
mus

Põhipalk

Muu tulu

Kokku     (5+6)

Periood

kuudes

1

2

3

4

5

6

7

8

Kantselei

Vallasekretär

Mare Tiivoja

1

11 189,98

219,65

11 409,63

12

 

Kantselei peaspetsialist

Siiri Mõttus

1

9 810,48

1041,98

10 852,46

12

Finants-osakond

Finantsjuht

Palmi Mägi

1

10 214,92

783,08

10 998,00

12

Sotsiaal-osakond

Sotsiaalnõunik

Maire Grosmann

1

9 358,63

187,83

9 546,46

12

 

Lastekaitsespetsialist

Angela Viks

0,5

4 200,03

87,86

4 287,89

12

Haridus-osakond

Haridusnõunik-

raamatupidaja

Liili Maran

1

10 335,98

17,19

10 353,17

12

Arendus-osakond

Arendusnõunik

Jaanus Mark

1

9139,57

36,29

9 175,86

12

Majandus-osakond

Abivallavanem

Olev Mõttus

1

12360,57

 

12 360,57

12

 

Keskonnaspetsialist

Karel Saarna

1

7199,78

 

7 199,78

10

 

Vanemmaakorraldaja

Rein Rõustik

1

9476,99

928

10 404,99

12