Toetusskeemist „Noored Setomaale“ toetuse saajad 2018

Rõuge Vallavalitsus kinnitas 22. novembril 2017. aastal toimunud istungil 2018. aasta toetusskeemist „Noored Setomaale" toetuse saajad. Toetuse saamiseks esitati viis taotlust, nendest 2 Luhamaa nulgast. Taotletav toetuse summa oli kokku 24 043 eurot. Esitatud taotlusi hindas toetusskeemi „Noored Setomaale" taotluste hindamiseks moodustatud hindamiskomisjon vastavalt ettenähtud toetusskeemi hindamisjuhendile. Komisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Rõuge Vallavalitsus toetada kolme taotlust.

Toetuse saaja Projekti tegevused Toetus, eurot Omaosalus, eurot Projekti elluviimine
Ragnar Kauts II korruse väljaehitus 5000 3149,55 26.01.2018–25.07.2019
Joel Põhja Katuse vahetus 5000 3407,20 26.01.2018–25.07.2019
Janis Zirk Katuse vahetus, maja soojustus, akende vahetus 4427 2214,15 26.01.2018–25.07.2019
 

Toetusskeemist „Noored Setomaale“ toetuse saajad 2017

Misso Vallavalitsus kinnitas 16. märtsil 2017. aastal toimunud istungil 2017. aasta toetusskeemist „Noored Setomaale" toetuse saajad. Toetuse saamiseks esitati seitse taotlust, taotletav toetuse summa kokku 31107,19 eurot. Esitatud taotlusi hindas toetusskeemi „Noored Setomaale" taotluste hindamiseks moodustatud hindamiskomisjon 16. märtsi 2017. a. koosolekul vastavalt ettenähtud toetusskeemi hindamisjuhendile. Komisjoni ettepanekule tuginedes otsustas Misso Vallavalitsus toetada viit taotlust:

Toetuse saaja Tegevus Toetus, eurot Omaosalus, eurot Projekti lõpp
Maiden Paljak WC ja pesuruumi ehitamine väljaehitamata majaossa 3163,65 1581,86 11.10.2018
Janar Talisainen Katuse vahetus koos vihmaveesüsteemide uuendamise ja rajamisega 4984 2492 10.10.2018
Tauri Mihklisaar   Vana eterniitkatuse asendamine uue bituumensindel katusega. Katuseakende paigaldus, katusealuse soojustamine 3687,60 1843,80 10.10.2018
Imre Paas Õhk-vesi soojuspumba tarbeveeboileri ja kütte segamissõlme paigaldus ja ühendamine 4484 5500 10.10.2018

 

Taotlusest väiksemas mahus rahastati:

Toetuse saaja Tegevus Toetus, eurot Omaosalus, eurot Projekti lõpp
Keit Kukk Maja fassaadi ja vundamendi soojustamine, majale uute akende soetamine ja paigaldamine, majale kolme puidust välisukse soetamine ja paigaldamine 4318,75 2863,16 12.10.2017