Misso piirkonna vabaühendused

Mittetulundusühing Tsiistre Selts

Esindaja: Raul Auksmann

Kontakt: 522 9691, tsiistre@tsiistre.ee

Ühingu põhieesmärk on Tsiistre kandi ellujäämise ja 21. sajandile omase eduka maapiirkonna kujunemise heategevuslik toetamine:
- kohalike inimeste sotsiaalse ja kultuurilise kindlustamise,
- puhta looduskeskkonna säilitamise ja majandustegevust soodustavate tingimuste loomise kaudu.

 

Mittetulundusühing Tule Maale 

Esindaja: Tiit Niilo

Kontakt: 517 2478, tiit@nopri.ee

FB: Tule maale 

Ühingu eesmärk on tagada jätkusuutlik areng ja elukeskkond Rõuge vallas, mille saavutamiseks ühing: 
- algatab, toetab ja viib läbi kohalikke, regionaalseid ja rahvusvahelisi projekte, arendusplaane, programme ja üritusi ning otsib neile rahastamisvõimalusi;
- teostab piirkonna arendustegevust ühingu tegevuse kaudu;
- osaleb riiklikes, mitteriiklikes ja rahvusvahelistes programmides; 
- korraldab teabepäevi, koolitusi ja muid eesmärgini viivaid üritusi; 
- kajastab oma tegevust massimeedias ja internetis; 
- jagab maaelu arendamise kogemust; 
- korraldab tuluõhtuid ja korjandusi oma põhikirjaliste eesmärkide teostamiseks ja vahendite leidmiseks.

 

MTÜ Mauri Põliskodud

Esindaja: Marit Külv

Kontakt: 5905 3469, kratitar@gmail.com

Koduleht: http://eestimaapõliskodud.ee/

FB: Mauri Põliskodude küla

MTÜ Mauri Põliskodud eesmärk on luua ja hallata isemajandavad loodusega kooskõlas toimivad majapidamised. Keskendume peamiselt oma küla arendamisele, kuid oleme huvitatud koostööst nii Rõuge kui Vastseliina piirkonna inimestega. Küla loomine on 2019. aastal algusjärgus, esimesed pered elavad kohapeal, mitmetel on veel elukoht mujal Eestis.

 

MTÜ Misso Tehnikaspordi Klubi 

Esindaja: Urmas Peegel

Kontakt: 5300 0016, piksepini@gmail.com

FB: Piksepini karikas

MTÜ Misso TSK tegeleb tehnikaspordi eestvedamise ja toetamisega Misso piirkonnas ja Võrumaal, haldab ja arendab maastikuradasid mootorratastele, ATV-dele ja Quadraceritele Misso Tehnikaspordi Keskuses ja Võrumaa erinevates paikades. 

MTÜ korraldab tehnikaspordi võistlusi ja sündmusi. Olulisim korraldatav võistlussari on "Piksepini Karikas" mootorratastele, ATV-dele ja Quadidele, mis toimub aastast 2008 ning millest võtavad osa harrastussportlased üle Eesti ja ka välismaalt. 

Lisaks rajab ja haldab MTÜ iga-aastaselt avalikku uisurada kohalikele elanikele ja piirkonna külalistele Pullijärvel, Missos. Samuti haldab MTÜ aasta läbi motorada Misso Tehnikaspordi keskuses Missokülas. 

MTÜ abistab ka teisi ettevõtmisi piirkonnas MTÜ olemasolevate vahenditega (helitehnika, telgid, generaator, haagis jne).

 

MTÜ Misso vabatahtlikud

Esindaja: Andres Pindis

Kontakt: 5303 0074, vabatahtlik2009@hot.ee

FB: Misso Vabatahtlikud

MTÜ Misso vabatahtlikud tegeleb pääste- ja ennetustöödega.

 

Talumeiereide Liit MTÜ 

Esindaja: Tiit Niilo

Kontakt: 517 2478, tiit@nopri.ee

Koduleht: http://talumeiereid.ee/

Liidu peamine eesmärk on ühistegevuse ja teadmiste edendamise kaudu toetada väikemeiereide tegevust, et turule jõuaksid maitsvad ja tervislikud käsitöönduslikud piimatooted. Põhitegevusteks on olnud omavaheline kogemuste ja info vahetus ning õppereiside ja koolituste korraldamine.