Lõpetatud detailplaneeringud

 

Vetevana ja Alaotsa kinnistute ning nende lähiala osalise detailplaneeringu lõpetamise teade

Rõuge Vallavolikogu 17.04.2018. a otsusega nr 1-3/35 lõpetati Misso Vallavolikogu 19.08.2010 otsusega nr 1-3/40 Kaubi külas algatatud Vetevana ja Alaotsa kinnistute ning nende lähiala osaline detailplaneering.

Detailplaneeringu lõpetamise aluseks oli maaomaniku põhjendatud avaldus. Otsusega saab tutvuda valla avalikus dokumendiregistris.

Lisainformatsiooni saab Rõuge Vallavalitsusest (Tiina Pettai, planeeringu- ja ehitusspetsialist tel 785 9322, e-post planeering@rauge.ee).