AS TREV-2 Grupi saasteloa muutmise taotlus

 

Keskkonnaamet on Rõuge vallavalitsusele saatnud 22.10.2018 kirja nr 15-2/18/14249-2, millega teavitab AS-i TREV-2 Grupi õhusaasteloa muutmise menetluse algatamisest. Selles on ära toodud TREV-2 Grupi soov muuta neile antud õhusaasteluba nr L.ÕV/325175, lisades sellesse käitisega seotud täiendavaid saasteallikaid. Õhusaasteluba on antud Võru maakonnas Rõuge vallas Kallaste külas Sameksi maaüksusel (registriosa 2231741, katastritunnus 49301:002:0043) paigaldatavale mobiilsele asfaltbetoonitehasele.

Keskkonnaameti teade on registreeritud Rõuge valla avalikus dokumendiregistris.