SA Innove rahastatud projektid Rõuge vallas

 

HEV õpilaste integreerimine tavakoolidesse Rõuge vallas

Projekti eesmärk on haridusliku erivajadusega õpilaste integreerimine tavakoolidesse. Toetust saab neli kooli: Rõuge põhikool, Haanja kool, Mõniste kool, Varstu kool. Koolide eriklassidesse soetatakse mööblit, õppevara ja vahendeid, Haanja kooli ehitatakse eriklass.

Projekti toetatakse SA Innove kaudu Euroopa regionaalarengu Fondi taotlusvoorust „Väikelahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse".

Projekti kogumaksumus on 35 289,50 eurot, millest 29 996,08 eurot moodustab SA Innove toetus.

Projekti periood: 01.09.2019–29.02.2020