Haridusvaldkonna blanketid (alates 01.07.2023)

Rõuge vallas on neli munitsipaalkooli: Haanja, Mõniste, Rõuge ja Varstu kool. Kooli astumiseks tuleb täita kooli astumise avalduse vorm.

Alates 3. septembrist 2018 kehtib Rõuge valla õpilaste sõidu haridusasutusse ja tagasi korraldamine ning sõidukulu hüvitamise kord. Selle kohaselt on võimalik taotleda sõidukulu hüvitamist ja ühiskaardi soetamise hüvitamist, esitades sõidukulu taotluse vormi. 

Alates 1. juulist 2023 kehtiva Rõuge valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korra järgi makstakse toetust esimesse klassi astujatele, selle taotlemiseks tuleb täita sissetulekust sõltumatu toetuse taotlusvorm.

Laadi alla vajalik vorm:

Ürituse korraldamise blanketid

Rõuge vallas avalikku üritust korraldades tuleb juhinduda Rõuge vallavolikogu 19.06.2018. a istungil vastu võetud määrusest  „Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded".

Ürituse korraldajal tuleb vähemalt 15 tööpäeva enne ürituse toimumist esitada valda allkirjastatud avaliku ürituse korraldamise loa taotlus koos kõigi nõutud lisadokumentidega. 

Laadi alla avaliku ürituse korraldamise taotlusvorm: