Rõuge valla 2023. aasta hankeplaan

  Riigihanke nimetus Hankemenetluse liik Eeldatav hanke korraldamise aeg Hankelepingu eeldatav täitmise aeg Riigihanke eest vastutav isik ja/või struktuuriüksus
1. Rõuge valla koolitransport 2023/2024 õppeaastal ning reisijate juhuveod Avatud hankemenetlus mai–juuni juuni 2024 Rõuge valla majandusosakond
2. Rõuge valla lumetõrjetööde  teostamine  2023/2024 (neljas piirkonnas) Lihthankemenetlus juuni–juuli aprill 2024 Rõuge valla majandusosakond
3.  Rõuge aleviku Hariduse tn vee- ja kanalisatsioonitaristu põhiprojekti koostamine Alla lihthanke piirmäära mai juuni 2023 OÜ Rõuge Kommunaalteenus 
4.  Rõuge aleviku, Hariduse tn vee- ja kanalisatsioonitaristu ehitustööd Avatud hankemenetlus juuni–juuli november 2023 OÜ Rõuge Kommunaalteenus
5.  Ukraina sõjapõgenikele eluruumide korrastamine Lihthankemenetlus mai–juuni oktoober 2023 Rõuge valla majandusosakond

 

Rõuge valla 2022. aasta hankeplaan

  Riigihanke nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu
eeldatav
maksumus
Eeldatav hanke korraldamise
aeg
Hankelepingu
eeldatav täit-
mise aeg

1.

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine

Sotsiaal- ja eriteenused

38 000

Veebruar

Detsember 2022

2.

Madalseikluspargi rajamine Viitina mõisaparki

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Märts

August 2022

3.

Suure Munamäe vaatetorni, välialade ja siseekspositsiooni tööde lõpetamine

Avatud hankemenetlus

420 000

Märts

Oktoober 2022

4.

Rõuge Ööbikuoru jalgtee ehitus

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Mai

Juuni 2022

5.

Vana-Roosa surnuaia väravapostide korrastamistööd

Alla lihthanke piirmäära

15 000

Mai

Oktoober 2022

6.

Misso vana koolihoone platsi kujundamine kogukonna välialaks

Alla lihthanke piirmäära

23 000

Mai

Oktoober 2022

7.

Rõuge valla lumetõrjetööde teostamine 2022/2023 ja 2023/2024

Avatud hankemenetlus

260 000

Juuli

Aprill 2024

Rõuge valla 2021. aasta hankeplaan

  Riigihanke nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu eeldatav maksumus (km-ga) Hanke eeldatav korraldamise aeg Hankelepingu eeldatav täitmise aeg
1.  Rõuge valla kohalike ja avalikult kasutatavate teede hooldus 2021. aastal Avatud hankemenetlus 150 000 Jaanuar Jaanuar 2022
2. Varstu aleviku jalgratta- ja jalgtee rajamine Avatud hankemenetlus 600 000 Veebruar Veebruar 2022
3. Rõuge Ööbikuoru näituste rajamine Lihthankemenetlus 33 000 Veebruar Veebruar 2022
4.  Rõuge Ööbikuoru turismitaristu ehitamine Avatud hankemenetlus 400 000 Veebruar Veebruar 2022
5.  Rajatraktori ostmine Avatud hankemenetlus 200 000 Aprill Juuni 2021
6.  Suure Munamäe vaatetorni, välialade ja siseekspositsiooni ehitustööd Avatud hankemenetlus 420 000 Aprill Juuli 2021
7. Haanja teenuskeskuse kuuri ehitus Alla lihthanke piirmäära jääv hange 10 000 Mai Juuli 2021
8.  Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja drenaaži ehitus Alla lihthanke piirmäära jääv hange 45 000 Mai September 2021
9. Mõniste koolihoonete kompleksi energiatõhusus Avatud hankemenetlus 160 000 Mai Oktoober 2021
10.  Rõuge valla koolitransport 2021/2022 ja 2022/2023 õppeaastal ning reisijate juhuveod Avatud hankemenetlus 170 000 Mai Juuni 2023
11.  Misso vana koolihoone lammutamine Lihthankemenetlus 73 000 Mai September 2021
12.  Mõniste Sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti ehitus Lihthankemenetlus 65 000 Juuni Oktoober 2021
13.  Misso vana koolihoone platsi kujundamine kogukonna välialaks Alla lihthanke piirmäära jääv hange 23 000 August November 2021
14.  Viitina mnt kergliiklustee ehitus Rõuge alevikus Alla lihthanke piirmäära jääv hange 22 000 August November 2021
15.  Rõuge jäätmejaama jäätmekäitlus Avatud hankemenetlus 100 000 Oktoober Detsember 2021

 

Rõuge valla 2020. aasta hankeplaan

  Riigihanke nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu eeldatav maksumus km-ga Hanke eeldatav korraldamise aeg Hankelepingu eeldatav täitmise aeg
1. Rõuge rahvamaja rekonstrueerimine avatud hankemenetlus 1 500 000 märts august 2021
2. Suure Munamäe vaatorni, välialade ja siseekspositsiooni ehitustööd avatud hankemenetlus 420 000 märts oktoober 2020
3. Rõuge valla üldplaneering avatud hankemenetlus 80 000 aprill detsember 2020 
4. Rõuge jäätmejaama jäätmekäitlus lihthankemenetlus 50 000 aprill mai 2021
5. Mõniste mänguväljak alla lihthanke piirmäära 26 000 aprill september 2020
6. Rõuge valla Varstu aleviku kergliiklustee ehitus avatud hankemenetlus 250 000 mai  november 2020
7. Tänavavalgustuse rekonstrueerimine avatud hankemenetlus 602 000 mai  märts 2022
8. Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringid lihthankemenetlus 42 000 mai  oktoober 2020
9. Teede rekonstueerimine Rõuge vallas avatud hankemenetlus 180 000 mai  oktoober 2020 
10. Haanja koolimaja garaaži juurdeehitus, tee ümberehitus ja drenaaži ehitus alla lihthanke piirmäära 45 000 mai  oktoober 2020
11. Mõniste Sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti ehitus lihthankemenetlus 100 000 juuni oktoober 2020
12. Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus avatud hankemenetlus 450 000 juuni august 2021
13. Kolme tuletõrje veevõtukoha ehitus alla lihthanke piirmäära 30 000 juuli november 2020
14. Nursi Külakeskuse kõikide ruumide ühendamine maaküttega alla lihthanke piirmäära 20 000 august oktoober 2020 
15. Haanja puhke- ja spordikeskuse ja Suure Munamäe vaatetorni vahelise kergliiklustee projekteerimine lihthankemenetlus 30 000 september jaanuar 2021
16. Lumetõrje teenuse tellimine Rõuge valla teedel 2020-2022 avatud hankemenetlus 260 000 september aprill 2022

 

Rõuge valla 2019. aasta hankeplaan

  Riigihanke nimetus Hankemenetluse  liik Hankelepingu eeldatav maksumus km-ga Hanke eeldatav korraldamise aeg Hankelepingu eeldatav täitmise aeg
1. Rõuge valla avalikult kasutatavate teede hooldus (so. niitmine greiderdamine ja kruusa pealevedu) 2019-2020  avatud hankemenetlus 180 000 märts oktoober 2020
2. Lükka tee rekonstrueerimine  lihthankemenetlus 100 000 aprill detsember 2019
3. Mõniste kooli ja kultuurimaja reoveepuhasti alla lihthanke piirmäära 50 000 august november 2019
4. Mõniste järve püügiplatvormi rajamine ning säästva kalanduse teabepäev alla lihthanke piirmäära  9 500 juuni august 2019
5. Vaskna järve püügiplatvormi rajamine ning noorte säästva kalanduse alase teadlikkuse tõstmine alla lihthanke piirmäära  9 600 juuni august 2019
6. Rõuge valla ohtlike jäätmete kogumisringid lihthankemenetlus 42 000 mai oktoober 2019
7. Viitina kolhoosi kartulihoidla lammutamine lihthankemenetlus 34 000 mai oktoober 2019
8. Rõuge vallas Haki külas asuva noorkarjalauda lammutamine lihthankemenetlus 29 000 mai oktoober 2019
9. Rõuge valla Viitina külakeskuse renoveerimine lihthankemenetlus 50 500 august detsember 2019
10. Rõuge valla Varstu aleviku kergliiklustee projekteerimine lihthankemenetlus 20 000 juuni detsember 2019
11. Rogosi mõisa küttesüsteemi ümberehitamine lihthankemenetlus 100 000 august detsember 2019
12. Suure Munamäe kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine avatud hankemenetlus 500 000 august oktoober 2020
13. Mõniste Sotsiaal- ja tervishoiukeskuse hoone lifti ehitus lihthankemenetlus 100 000 august detsember 2019
14. Rõuge valla ühissõidukipeatuste tähistamine lihthankemenetlus 23 000 september november 2019
15. Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks avatud hankemenetlus 1 500 000 august november 2020
16. Rõuge valla koolitranspordi ja juhuvedude teenuse tellimine 2019-2021 õppeaastal avatud hankemenetlus 260 000 juuli juuni 2021
17. Lumetõrje teenuse tellimine Rõuge valla teedel 2019-2021 avatud hankemenetlus 260 000 september aprill 2021
18. Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus avatud hankemenetlus 450 000 september detsember 2020
19. Rõuge valla Varstu aleviku kergliiklustee avatud hankemenetlus 250 000 detsember oktoober 2020
20. Nursi külakeskuse hoonesse Rõuge lasteaia ühe rühma ruumide ehitus lihthankemenetlus 60 000 juuli november 2019
21. Nursi kortermajade ühislauda lammutamine lihthankemenetlus 30 000 august november 2019

 

Rõuge valla 2018. aasta hankeplaan

  Riigihanke nimetus Hankemenetluse liik Hankelepingu eeldatav maksumus km-ga Hanke eeldatav korraldamise aeg Hankelepingu eeldatav täitmise aeg
1. Rõuge valla Mõniste muuseumi parkla ehitus alla lihthanke piirmäära ehitustööd 35000 aprill juuni 2018
2. Rõuge valla Misso vabatahtliku päästekomando depoohoone ehitamine ehitustööde lihthange 150 000 mai november 2018
3. Küttepuude ostmine hallatavatele asutustele alla lihthanke piirmäära teenuse tellimine 18 000 mai september 2018
4. Rõuge valla Krabi küla tänavavalgustus alla lihthanke piirmäära ehitustööd 15 000 mai oktoober 2018
5. Rõuge kergliiklustee alla lihthanke piirmäära ehitustööd 22 000 juuni oktoober 2018
6. Rõuge valla teede remont ehitustööde lihthange 140 000 mai-juuni oktoober 2018
7. Haanja puhke- ja spordikeskuse väljaarendamine aastaringseks spordi-, turismi- ja puhkekeskuseks avatud menetlusega riigihange  1 500 000 august november 2019
8. Rõuge valla Viitina külakeskuse renoveerimine alla lihthanke piirmäära ehitustööd 50 500 juuni november 2018
9. Rõuge hooldekodu drenaaž alla lihthanke piirmäära ehitustööd 17 000 juuli oktoober 2018
10. Rõuge valla Ristemäe sotsiaalmaja remont alla lihthanke piirmäära ehitustööd 18 000 juuli detsember 2018
11. Suure Munamäe, kui rahvusvahelise tähtsusega turismiatraktsiooni arendamine avatud menetlusega riigihange 500 000 juuni oktoober 2019
12. Rõuge Ööbikuoru turismimaastiku arendus avatud menetlusega riigihange 450 000 september detsember 2019
13. Rõuge valla Varstu aleviku kergliiklustee avatud menetlusega riigihange, ehitustööd 250 000 oktoober september 2020
14. Mõniste kooli ja kultuurimaja reoveepuhasti alla lihthanke piirmäära ehitustööd 55 000 juuli november 2018
15. Haanja puurkaevu rekonstrueerimine alla lihthanke piirmäära ehitustööd 10 000 august november 2018
16. Rõuge valla koolitranspordi teenuse tellimine avatud menetlusega riigihange teenuste tellimine 150 000 juuni-juuli august 2019
17. Lumetõrje teenuse tellimine Rõuge valla teedel avatud menetlusega riigihange teenuste tellimine 80 000 september aprill 2019