Hanked ja konkursid 2017

HANKETEADE  16 /2017

Hanke nimetus: Liiklusmärkide nr 641 Kohanimi „RÕUGE VALD" valmistamine   ja  paigaldamine  riigiteede äärde.

Teenuse  hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 9. 01.2018  kell 15.00

 

 

HANKETEADE  15/2017

Hanke nimetus: Rõuge jäätmejaama laiendus

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.12.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE 14/2017

 

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine IV piirkonnas

(Piirkond hõlmab Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellamäe, Mikita Pärlijõe,Vanamõisa küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   06.10.2016 kell 16.00

 

 

HANKETEADE 13/2017

Hanke nimetus: Rõuge valla kolme teelõigu remonditööd

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.08.2017  kell 15.00

 

 

HANKETEADE 12/2017

Hanke nimetus: Elektriühenduseta valgustite paigaldamine bussipeatustesse

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.08.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE 11/2017

Hanke nimetus: Rõuge jäätmejaama laiendus

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.08.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE  10/2017

Hanke nimetus: Treeningvahendite soetamine

Asjade ost

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.08.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE 9/2017

Hanke nimetus: Tehnika tänava remonditööd

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.08.2017  kell 15.00

 

 

HANKETEADE 8/2017

Hanke nimetus: Puistematerjali tarne ja vedu valla teede katendite osaliseks remondiks

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.07.2017  kell 15.00

 

 

 

HANKETEADE 7/2017

Hanke nimetus: Rõuge valla õpilasliin nr 2

Teenuse hange

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.07.2017  kell 14.00

 

 

 

Hoonestusõiguse konkursi teade ettevõtjatele

 

Rõuge Vallavalitsus kuulutab välja hoonestusõiguse konkursi Rõuge vallas Handimiku külas asuvale Tehnika tn 16 katastriüksusele hoonestusõiguse seadmiseks.

Pindala 2513 m2, sihtotstarve 95% tootmismaa ja 5% ärimaa. Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 9.90 eurot (2,5% maa maksustamishinnast).

Nimetatud maa-alale on kehtestatud detailplaneering, millega saab tutvuda vallamajas.

Hoonestusõiguse omandajal lasub kohustus peale hoonestusõiguse lepingu sõlmimist viie aasta jooksul valmis ehitada ja saada kasutusluba tootmishoonele. Hoonestaja peab olema nõus isikliku kasutusõiguse seadmisega Elektrilevi kasuks alajaama rajamiseks asendiplaanil toodud asukohta. Alajaamale vajamineva maa suurus on ca 90 m2. Hoonestaja kohuseks jääb mahasõidutee ehitamine ja elektrivõrguga liitumine. Vee ja kanalisatsiooni ühendused on välja ehitatud kinnistu piirini, sealt trasside edasi rajamise kohustus on hoonestajal. Kui hoonestusõiguse omandaja täidab ehituskohustuse, on hoonestusõiguse omandajal õigus kinnistu välja osta hinnaga 0,1 eurot/ m2 või jätkata hoonestusõigusega tähtajaga 36 aastat. Hoonestajal on õigus hoonestusõigust koormata hüpoteegiga. Hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga on vajalik kinnistuomaniku notariaalselt tõestatud nõusolek.

 

Pakkumine tuleb esitada vastavalt kinnitatud avalduse vormile.

Pakkumisest osavõtu tasu on 30 eurot, mis tuleb tasuda Rõuge Vallavalitsuse kontole

EE231010402006965009 SEB pank või EE662200221019920141 Swedbank.

Avaldus tuleb esitada Rõuge Vallavalitsusele hiljemalt 04. augustiks 2017 kella 14.00-ks.

 

ASUKOHASKEEM JA KONKURSI AVALDUS:

Tehnika tn 16 asukohaskeem

Hoonestusõiguse konkursi avaldus.docx

 

Lisainfo Tiit Toots tel 517 6261

 

 

 

 

HANKETEADE 6/2017

Hanke nimetus: Rõuge nimemonumendi valmistamine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Tiit Toots; tiit@rauge.ee; 517 6261

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.06.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE 5/2017

Hanke nimetus: Viitina tänavavalgustuse laiendamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.05.2017  kell 14.00

 

 

HANKETEADE 4/2017

Hanke nimetus: Rõuge Ööbikuoru maastikuarendus

Teenuse hange

Hanke liik: Avatud ideekonkurss

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.05.2017 kell 10:00

Dokumendid on kättesaadavad e-riigihangete keskkonnas

Viitenumber 184902

 

 

 

Rõuge Kommunaalteenus OÜ HANKETEADE 2 /2017

Hanke nimetus:  Rõuge soojavõrgu rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus

Teenuse hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Enn Raudsepp, raugekommunaal@gmail.com,   5560 1366

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 5.04.2017 kell 14:00

 

 

HANKETEADE 3/2017

Hanke nimetus: 2017/2018. aasta valla hoonete küttepuudega varustamine

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Ettevõtja peab olema  kantud äriregistrisse.

Küttepuude vajadus objektide lõikes on järgmine:
Viitina koolihoone   120 rm (ruumimeeter)
Rõuge rahvamaja   100 rm
Nursi külakeskus – 50 rm

Küttepuu peab olema lõhutud, 50 cm pikkune ja ilma pehme mädanikuta. Tarneaeg hiljemalt 20.06.2017. 

Küttepuude pakkumise hind koos  kohale toomisega esitada objektide lõikes (vajaliku küttepuu koguse hind koos transpordiga objektile). Hind peab sisaldama  kõiki makse.

Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus hiljemalt 31. märtsiks kella 14.00 Rõuge vallamajja (Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa, 66201)  varustatuna märksõnaga "Küttepuude hange".

Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumiste hinnast.

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.03.2017 kell 14.00

 

 

HANKETEADE 2/2017

Hanke nimetus: Haanja, Misso, Mõniste, Rõuge ja Varstu ühisvalla ettevõtluse arengustrateegia koostamine

Teenuse hange

Hanke liik: Lihthange (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.03.2017 kell 14.00

 

 

HANKETEADE 1/2017

Hanke nimetus: Nursi külakeskuse osaline renoveerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.02.2017  kell 14.00

 

 

Rõuge Kommunaalteenus OÜ HANKETEADE 1/2017

Hanke nimetus:  Rõuge soojavõrgu osaline rekonstrueerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Enn Raudsepp, raugekommunaal@gmail.com,   5560 1366

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.03.2017 kell 14:00

 

Hanked ja konkursid 2016

Rõuge Kommunaalteenus OÜ  HANKETEADE 1/2016

Hanke nimetus:  Rekonstrueeritava Rõuge soojavõrgu projekteerimine

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Enn Raudsepp, raugekommunaal@gmail.com,   5560 1366

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 16.11.2016 kell 14 .00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  14.11.2016 kell 16.00

 

 

HANKETEADE 23/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VII piirkonnas

(Piirkond hõlmab  Viitina mnt, Aia ja Suurjärve tänavad, Jaani-Peebu, Suurõ-Ruuga, Tiidu, Ööbikuoru, Haanja mnt, Hariduse, Tervise, Metsa tänavad, Tiidu, Nogo, Taudsa, Sandisuu, Möldri  ja Võru mnt piirkonda).

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2015 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 22/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VI piirkonnas

(Piirkond hõlmab Soomeoru, Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki, Savioru, Pulli küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 21/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine V piirkonnas

(Piirkond hõlmab Saarlasõ, Heibri, Märdi, Viitina, Soemõisa, Kaveldi, Karba küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 20/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine IV piirkonnas

(Piirkond hõlmab Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellamäe, Mikita Pärlijõe,Vanamõisa küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;   505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 19/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine III-2 piirkonnas

(Piirkond, Sikalaane, Sänna, Kurvitsa, Karaski, Paeboja, Haabsilla, Riiitsilla, Kaugu, Viliksaare külad)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 18/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine III-1 piirkonnas

(Piirkond hõlmab  Nursi,Tsirgupalu, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu,)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 17/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine II piirkonnas

(Piirkond hõlmab Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Nursi, Hansi Kaku, Pugestu küla )

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 16/2016

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine I piirkonnas

(Piirkond hõlmab Tindi, Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe, Kurgjärve,  Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Tallima, Liivakupalu küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.10.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   28. 10. 2016 kell 16.00.

................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 15/2016

Hanke nimetus: Kahe tenniseväljaku projekteerimine Rõuge alevikku

Teenuse  hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.10.2016  kell 14.00

Hankedokumentide väljastamine kuni  24.10.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 14/2016

Hanke nimetus: Viitina pargi rekonstrueerimistööde omanikujärelevalve teenus

Teenuse  hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.08.2016  kell 14.00

Hankedokumentide väljastamine kuni  29. 08. 2016 kell 12.00

................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 13/2016

Hanke nimetus: Rõuge valla kruusateede remonditööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange  (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.08.2016  kell 14.00

.................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 12/2016

Hanke nimetus: Rõuge ja Haanja valla eterniidijäätmete ja Rõuge valla ohtlike jäätmete käitlemine

Teenuse hange

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.08.2016  kell 13.00

.................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 11/2016

Hanke nimetus: Rõuge valla kolme mustkattega teelõigu remonditööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.07.2016  kell 14.00

Hankedokumentide väljastamine kuni  25. 07. 2016 kell 12.00

................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 10/2016

Hanke nimetus:  Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi korrastamise ja kaasajastamise ehitustööde omanikujärelevalve teenus

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.05.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  09.05.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................
 
HANKETEADE 9/2016
 
Hanke nimetus: 2016.-2017. aasta valla hoonete küttepuudega varustamine
 
Hankes osalev ettevõtja peab olema  kantud äriregistrisse. Küttepuude vajadus objektide lõikes on järgmine:
Viitina koolihoone – 150 rm (ruumimeeter)
Rõuge rahvamaja – 100 rm
Nursi külakeskus – 50 rm
Küttepuu peab olema lõhutud, 50 cm pikkune ja ilma pehme mädanikuta. Tarneaeg hiljemalt 01.07.2016.
 
Küttepuude pakkumise hind koos  kohale toomisega esitada objektide kaupa (vajaliku küttepuu koguse hind koos transpordiga objektile). Hind peab sisaldama  kõiki makse.
Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus Rõuge Vallamajja aadressile Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa 66201, varustatuna märgusõnaga "Küttepuude hange".
Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumuste hinnast.
 
Kontaktisik: Tiit Toots; tiit@rauge.ee; 517 6261
 
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.04.2016 kell 14.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 8/2016

Hanke nimetus:  Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi infokandjate koostamine ja valmistamine

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.04.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  12.04.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 7/2016

Hanke nimetus:  Rõuge Ööbikuoru külastuskompleksi korrastamise ja kaasajastamise ehitustööd

Ehitushange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.04.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  13.04.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 6/2016

Hanke nimetus:  Laenu võtmine investeeringuprojektide „Rõuge Ööbikuoru vaatetorni ehitamine", „Rõuge jäätmejaama biojäätmete kompostimisväljaku rajamine" ja „Rõuge kooli mängu- ja spordiväljaku rajamine" omaosaluse katteks

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.04.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  08.04.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 5/2016

Hanke nimetus:  Rõuge jäätmejaama biojäätmete kompostimisväljaku rajamise  omanikujärelvalve teenus

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.03.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  29.03.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

KONKURSI TEADE 1/2016

Turismiinfoteenuse osutamine Rõuge Ööbikuoru keskuses

Kontaktisik: Jaanus Mark; jaanus@rauge.ee; 5328 4004

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.04.2016 kell 14.00

Konkursi dokumentide väljastamine kuni 31.03.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 4/2016

Hanke nimetus: Rõuge jäätmejaama biojäätmete kompostimisväljaku rajamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.03.2016  kell 14.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 3/2016

Hanke nimetus: Multilift konteinerite soetamine

Asjade ostmine

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.03.2016  kell 14.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 2/2016

Hanke nimetus:  Rõuge ettevõtlusinkubaatori eelprojekti koostamine

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.03.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  02.03.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

HANKETEADE 1/2016

Hanke nimetus:  Rõuge Ööbikuoru vaatetorni projekteerimise ja ehitamise omanikujärelvalveteenus

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.02.2016 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  03.02.2016 kell 16.00

.................................................................................................................................................

 

Hanked ja konkursid 2015

HANKED JA KONKURSID 2015

HANKETEADE 23/2015

Hanke nimetus: Rõuge Ööbikuoru vaatetorni projekteerimine ja ehitamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 20.01.2016  kell 14.00

...............................................................................................................................................................................

HANKETEADE 22/2015

Rõuge Ööbikuoru külastsukompleksi korrastamise ja kaasajastamise eelprojekti koostamine

Teenuse hange (projekteerimine)

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Viivika nagel, viivika@rauge.ee; 785 9322

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 9.12.2015 kell 14.00.

.................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 21/2015

Tahvelarvutite ja tarkvaralitsentside soetamine Rõuge Vallavalitsusele

Asjade ost

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.11.2015 kell 14.00

..................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 20/2015

Hanke nimetus:  Rõuge aleviku soojavõrgu arengukava 2016–2026 koostamine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 21.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   20.10.2015 kell 16.00

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 19/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VII piirkonnas

(Piirkond hõlmab  Viitina mnt, Aia ja Suurjärve tänavad, Jaani-Peebu, Suurõ-Ruuga, Tiidu, Ööbikuoru, Haanja mnt, Hariduse, Tervise, Metsa tänavad, Tiidu, Nogo, Taudsa, Sandisuu, Möldri  ja Võru mnt piirkonda).

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 18/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VI piirkonnas

(Piirkond hõlmab Soomeoru, Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki, Savioru, Pulli küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 17/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine V piirkonnas

(Piirkond hõlmab Saarlasõ, Heibri, Märdi, Viitina, Soemõisa, Kaveldi, Karba küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 16/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine IV piirkonnas

(Piirkond hõlmab Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellamäe, Mikita Pärlijõe,Vanamõisa küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

...............................................................................................................................................................................

HANKETEADE 15/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine III piirkonnas

(Piirkond hõlmab Tsirgupalu, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu, Sikalaane, Sänna, Kurvitsa,Karaski, Paeboja, Haabsilla,Riiitsilla, Kaugu, Viliksaare küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 14/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine II piirkonnas

(Piirkond hõlmab Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Nursi, Hansi Kaku, Pugestu küla )

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 13/2015

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine I piirkonnas

(Piirkond hõlmab Tindi, Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe, Kurgjärve,  Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Tallima, Liivakupalu küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.10.2015 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   21.10.2015 kell 16.00

 

...............................................................................................................................................................................

HANKETEADE 12/2015

Nursi kooli tee (6970051) tänavavalgustuse rajamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 24.09.2015 kell 14.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 11/2015

Hanke nimetus: Viitina külas oleva naftalao lammutamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.09.2015 kell 14.00

 

...................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 10/2015

Hanke nimetus: Suuregabariidiliste jäätmete käitlemine Rõuge jäätmejaamas

Teenuse hange

Hanke liik: Väikehange 

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.08.2015 kell 14.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 9/2015

Hanke nimetus: Rõuge valla teede remonditööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange 

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 28.08.2015 kell 15.00

 

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 8/2015

Hanke nimetus: Rõuge valla kahe mustkattega teelõigu remonditööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange   (e-hankemenetlus)

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 31.07.2015 kell 14.00

 

...................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 7/2015

Hanke nimetus: Rõuge aleviku videovalvesüsteemi I etapp

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Tiit Toots; tiit@rauge.ee; 517 6261

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.06.2015 kell 14.00

Hankedokumentide väljastamine kuni 19.06.2015 kell 16.30

 

...............................................................................................................................................................................

HANKETEADE 6/2015

Hanke nimetus:  Puistematerjali tarne ja vedu valla teede katendite osaliseks remondiks

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 01.06.2015 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  28.05.2015 kell 16.00

...............................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 5/2015

Hanke nimetus:  Harrastuskalapüüdjate püügiplatvormi rajamine Rõuge Suurjärve

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.05.2015 kell 13.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  05.05.2015 kell 16.00

 

..............................................................................................................................................................................

Hanketeade  4/2015

Austatud ettevõtja!

Rõuge Vallavalitsus kutsub teid osalema 2015/2016  aasta valla hoonete  küttepuudega varustamise hankel.  Ettevõtja peab olema  kantud äriregistrisse.

 

Küttepuude vajadus objektide lõikes on järgmine:

Viitina koolihoone   - 100 rm (ruumimeeter)

Rõuge rahvamaja  - 100 rm

Küttepuu peab olema lõhutud, 50 cm pikkune ja ilma pehme mädanikuta. Tarneaeg hiljemalt 01.07.2015.

Küttepuude pakkumise hind koos  kohale toomisega esitada objektide lõikes.

(vajaliku küttepuu koguse hind koos transpordiga objektile).

Hind peab sisaldama  kõiki makse. Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus hiljemalt 15. aprilliks kella 10.00

Rõuge Vallamajja aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa, 66201,  varustatuna märgusõnaga "Küttepuude hange"

Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumiste hinnast.

Info tel. 5176261

.................................................................................................................................................................................

 

HANKETEADE 3/2015

Hanke nimetus:  Arvutikomplektide ja tarkvaralitsentsi  soetamine Rõuge Vallavalitsusele
Asjade ost
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.03.2015 kell 15 .00
Hankedokumentide väljastamine kuni  27. 02. 2015 kell 16.00.

................................................................................................................................................................................

 
VALLAVARA MÜÜK

Rõuge Vallavalitsus müüb kirjaliku enampakkumise teel järgmise vara:


1. Traktor T 150K (mootoririkkega), registreerimisnumber 9693EX, ehitusaasta 1984, alghind 1200 eurot;

 

 

2. Teehöövel DZ99 (remonti vajav), registreerimisnumber 3776ET, ehitusaasta 1986, alghind 1500 eurot;

 

 

3. Ekskavaator PEA 1,0 (remonti vajav), registreerimisnumber 9695EX, ehitusaasta 1989, alghind 1300 eurot.

 

Osavõtutasu 30 eurot ja tagatisraha 10% alghinnast tuleb tasuda enne kirjaliku pakkumise esitamist vallavalitsuse kassasse või valla pangakontole EE231010402006965009 või EE662200221019920141.

Pakkumine esitada kinnises ümbrikus (märgusõna "Vallavara" ja vastava tehnika nimetus) hiljemalt 6. veebruariks kell 16.00 Rõuge Vallavalitsusele, aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa.


Müüdava varaga kohapeal tutvumiseks võtta ühendust abivallavanem Olev Mõttusega tel
505 3143,  e-post: olev@rauge.ee.

 

...............................................................................................................................................................................

HANKETEADE 2/2015

Hanke nimetus:  Rõuge kooli mängu- ja spordiväljaku ehitamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.01.2014 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  23.01.2014 kell 16.00

................................................................................................................................................................................

HANKETEADE 1/2015

Hanke nimetus:  Rõuge Ööbikuoru tuulegeneraaroriga vaatetorni avariilise olukorra likvideerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.01.2014 kell 13.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  20.01.2014 kell 16.00

................................................................................................................................................................................

Hanked ja konkursid 2014

 

HANKETEADE 25/2014

Hanke nimetus: Rõuge aleviku puurkaev-pumpla PK-2 rekonstrueerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  26.11. 2014 kell 10.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 24/2014

Hanke nimetus: Rõuge sotsiaalkeskuse eelprojekti koostamine

Teenuse hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.11. 2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  04.10. 2014 kell 10.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 23/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VII piirkonnas

(Piirkond hõlmab  Viitina mnt, Aia ja Suurjärve tänavad, Jaani-Peebu, Suurõ-Ruuga, Tiidu, Ööbikuoru, Haanja mnt, Hariduse, Tervise, Metsa tänavad, Tiidu, Nogo, Taudsa, Sandisuu, Möldri  ja Võru mnt piirkonda.)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 22/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VI piirkonnas

(Piirkond hõlmab Soomeoru, Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki, Savioru, Pulli küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 21/204

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine V piirkonnas

(Piirkond hõlmab Saarlasõ, Heibri, Märdi, Viitina, Soemõisa, Kaveldi, Karba küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 20/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine IV piirkonnas

(Piirkond hõlmab Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellamäe, Mikita Pärlijõe,Vanamõisa küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 19/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine III piirkonnas

(Piirkond hõlmab Tsirgupalu, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu, Sikalaane, Sänna, Kurvitsa,Karaski, Paeboja, Haabsilla,Riiitsilla, Kaugu, Viliksaare küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 18/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine II piirkonnas

(Piirkond hõlmab Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Nursi, Hansi Kaku, Pugestu küla )

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 17/2014

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine I piirkonnas

(Piirkond hõlmab Tindi, Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe, Kurgjärve,  Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Tallima, Liivakupalu küla)

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2014 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03. 11. 2014 kell 16.00.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 16/2014

Hanke nimetus: Rõuge vallamaja maaküttesüsteemi väljaehitamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 15.10. 2014 kell 14 .00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  15.10. 2014 kell 10.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 15/2014

Hanke nimetus: Rõuge kooli mängu- ja spordiväljaku ehitamine

Ehitustööde hange

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.09.2014 kell 14.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  10.09. 2014 kell 16.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 14/2014

Hanke nimetus: Rõuge valla teede ehitus-ja remonditööd

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  5053143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.09.2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  04.09. 2014 kell 14.00

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 13/2014

Hanke nimetus: Laenu võtmine investeeringuprojektide "Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise II etapp" ja "Rõuge aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine" omaosaluse katteks ja "Rõuge aleviku tänavavalgustuse uuendamine Võru mnt" rahastamiseks

Teenus

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus,  olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.08.2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  22.08.2014 kell 16.00

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 12/2014

Hanke nimetus: „Rõuge valla ohtlike jäätmete ja eterniidijäätmete käitlemine" 

Teenus

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus,  olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 13.08.2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  12.08.2014 kell 16.00

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HANKETEADE 11/2014

Hanke nimetus: Rõuge aleviku Võru mnt tänavavalgustuse pikenduse I etapp

Ehitustööd

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus,  olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.08.2014 kell 14.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  06.07.2014 kell 16.00

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 10/2014

Hanke nimetus: Rõuge vallamaja küttesüsteemi rekonstrueerimise lisatööd

Ehitustööd

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus,  olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 1.08.2014 kell 14 .00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  31.07.2014 kell 16.00.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 9/2014

Hanke nimetus: Puistematerjali tarne ja vedu valla teede katendite osaliseks remondiks

Teetööde hange

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Tiit Toots; tiit@rauge.ee;  517 6261

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 8.07. 2014 kell 15 .00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  7. 07. 2014 kell 16.00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurss Nursi sauna kasutusseandmiseks

Rõuge Vallavalitsus annab konkursi korras kasutusse Nursi saun-puhkemaja mitteeluruumid järgmistel tingimustel:


1.Nursi külas asuva saun-puhkemaja ruumid üldpinnaga ca 60m² antakse konkursi korras tasu eest kasutusse praeguses seisus.
2.Ruumid antakse kasutusse tähtajaga viis (5) aastat.
3.Tasule ruumide kasutamise eest lisandub tasu kommunaalteenuste (elekter, vesi) eest.
4.Mitteeluruumide allkasutusse andmine on lubatud kasutusse andja kirjalikul nõusolekul. Kolmel korral aastas on kasutajal kohustus lubada ruumide tasuta kasutamist Nursi Külaseltsi poolt.
5.Ruumide ümberehitamine tuleb kooskõlastada Rõuge Vallavalitsusega.
6.Kasutusperioodi jooksul kasutaja poolt ruumide parendusteks tehtud kulutusi hüvitab Rõuge Vallavalitsus eelneva kokkuleppe  alusel. Hüvitamisele ei kuulu soetatud inventari ja seadmete maksumus.


Osavõtjatel esitada pakkumised 30. juuniks Rõuge Vallavalitsuse e-posti aadressile
vald@rauge.ee või kinnises ümbrikus vallakantseleisse märgusõnaga „Nursi saun".
Pakkumine peab sisaldama 1 m² üüri hinda kuus, pakkuja visiooni saun-puhkemaja kasutusfunktsiooni osas ning andmeid pakkuja kohta (nime, isiku- või registrikoodi kontakttelefoni ja e-posti aadressi).


Pakkumise võitja on kohustatud pärast tulemuste kinnitamist 10 tööpäeva jooksul sõlmima Rõuge Vallavalitsusega kasutuslepingu.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Rõuge noortekeskuse tööpakkumised

Rõuge Avatud Noortekeskus ootab enda sekka kahte noortemeelset inimest, kes on valmis looma ise ja koos noortega noortesõbralikku ja hoolivat keskkonda meie ümber.


Otsime praeguse töötaja lapsehoolduspuhkuse ajaks NOORSOOTÖÖTAJAT, kes on hooliv, avatud ja loov, kellele meeldib töötada noortega ja panustada noorte maailma avardamisse. Ootame inimest, kes on vastutustundlik ja valmis projektitööks, ürituste korraldamiseks, noorte nõustamiseks, oskab inglise keelt. Noorsootöötaja ülesandeks on töötada koos noortega
ja arendada tegevusvõimalusi, aidata noortel leida oma oskused ja neid rakendada. Kasuks tuleb sotsiaal- , pedagoogilise või kultuurivaldkonna haridus. Võimalus töötada ka osalise tööajaga.

Otsime MAJAHOIDJAT (0,5 kohta), kes on hooliv ja tähelepanelik ja kellele meeldib panustada noorte tegevuskeskkonna loomisesse. Ootame inimest, kes on vastutustundlik, korrektne ja talle meeldib töötada noorte seas. Majahoidja ülesandeks on Rõuge noortekeskuse hoone ja selle
ümbruse korrashoiu tagamine.

Otsime töötajaid alates augustikuust 2014.
Kes tunneb, et see töö on see, mida otsinud on, siis tuleb saata CV ja kandideerimisavaldus 30.juuniks e-mailile: kerli500@gmail.com  või paberkandjal Rõuge Avatud Noortekeskusesse.

Info: Kerli Kõiv 5340 3309

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 8/2014

Hanke nimetus: Rõuge valla Alaveski tee (6970021) kahe järjestikuse silla renoveerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 9.06.2014 kell 15.00 

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  6.06.2014 kell 16.00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 7/2014

Hanke nimetus: Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimise II etapp

Ehitustööde hange

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Kontaktisik: Tiit Toots; tiit@rauge.ee;  517 6261

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 14.05.2014 kell 10.00 (elektrooniliselt)

Hankedokumentidele juurdepääs kuni 14.05.2014 kell 09.00

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Hanketeade  6/2014

Austatud ettevõtja!

Rõuge Vallavalitsus kutsub teid osalema 2014/2015  aasta valla hoonete  küttepuudega varustamise hankel. 

Ettevõtja peab olema  kantud äriregistrisse.

Küttepuude vajadus objektide lõikes on järgmine:

Viitina koolihoone   - 80 rm (ruumimeeter)

Rõuge rahvamaja  -  80 rm

Küttepuu peab olema lõhutud, 50 cm pikkune ja ilma pehme

mädanikuta. Tarneaeg hiljemalt 01.07.2014.

Küttepuude pakkumise hind koos  kohale toomisega esitada objektide lõikes.

(vajaliku küttepuu koguse hind koos transpordiga objektile).

Hind peab sisaldama  kõiki makse.

Pakkumine esitada objektide kaupa kinnises ümbrikus hiljemalt 14. aprilliks kella 10.00

Rõuge Vallamajja aadressil Ööbikuoru 4, Rõuge alevik, Võrumaa, 66201,  

varustatuna märgusõnaga "Küttepuude hange"

Ostja jätab endale õiguse pakkumises esitatud mahu korrigeerimiseks tulenevalt esitatud pakkumiste hinnast.

Info tel. 505 3143

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 5/2014

 

Hanke nimetus: Rõuge valla õpilasliinile nr 2 veoteenuse osutaja leidmine

Teenuse hange

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 09.04.2014 kell 14.00

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  09.04.2014 kell 10.00

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 4/2014

 

Hanke nimetus: Rõuge aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimine

Ehitustööde hange

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.04. 2014 kell 13.00 (elektrooniliselt)

Hankedokumentidele juurdepääs  kuni  04.04.2014 kell 10.00

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 3/2014

 

Hanke nimetus: Rõuge kooli mängu- ja spordiväljaku ehitamine

Ehitustööde hange
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 12.02.2014 kell 14 .00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07.02.2014 kell 16.00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 2/2014

 

Hanke nimetus: Rõuge vallamaja küttesüsteemi rekonstrueerimine

Ehitustööde hange
Hanke liik: Lihthange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.02.2014 kell 14 .00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07.02.2014 kell 13.00.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

HANKETEADE 1/2014

 

Hanke nimetus: Rõuge endise ühislauda lammutamine
Ehitustööde hange
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.01.2014 kell 15 .00
Hankedokumentide väljastamine kuni 24. 01. 2014 kell 16.00.

 

 

Hanked ja konkursid 2013

HANKETEADE 21 /2013

Hanke nimetus:  Korraldatud jäätmeveo teenuse osutaja leidmine Rõuge valla jäätmeveopiirkonnas

Teenuste kontsessiooni riigihange

Hanke liik: Avatud hankemenetlus

Kontaktisik: Olev Mõttus, olev@rauge.ee; 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19.12. 2013 kell 14.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  16.12.2013 kell 10.00

........................................................................................................................

 

HANKETEADE 20/2013

Hanke nimetus: Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VII piirkonnas
(Piirkond hõlmab Viitina mnt, Aia ja Suurjärve tänavad, Jaani-Peebu, Suurõ-Ruuga, Tiidu, Ööbikuoru, Haanja mnt, Hariduse, Tervise, Metsa tänavad, Tiidu, Nogo, Taudsa, Sandisuu, Möldri ja Võru mnt piirkonda.)
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143,
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.11.2013 kell 15.00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07. 11. 2013 kell 15.00

........................................................................................................................

 

HANKETEADE 19/2013

Hanke nimetus: Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VI piirkonnas
(Piirkond hõlmab Soomeoru, Viitina, Mõõlu, Muduri, Järveküla, Ortumäe, Haki, Savioru, Pulli küla)
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143,
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.11.2013 kell 15.00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07. 11. 2013 kell 15.00

........................................................................................................................

 

HANKETEADE 18/2013

Hanke nimetus: Rõuge valla teede talvine lumesahkamine V piirkonnas
(Piirkond hõlmab Saarlasõ, Heibri, Märdi, Viitina, Soemõisa, Kaveldi, Karba küla)
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143,
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.11.2013 kell 15.00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07. 11. 2013 kell 15.00.

........................................................................................................................

 

HANKETEADE 17/2013

Hanke nimetus: Rõuge valla teede talvine lumesahkamine IV piirkonnas
(Piirkond hõlmab Sadramõtsa, Saki, Kuklasõ, Ristemäe, Roobi, Listaku, Kellamäe, Mikita Pärlijõe,Vanamõisa küla)
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143,
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.11.2013 kell 15.00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07. 11. 2013 kell 15.00

.......................................................................................................................

 

HANKETEADE 16/2013

Hanke nimetus: Rõuge valla teede talvine lumesahkamine III piirkonnas
(Piirkond hõlmab Tsirgupalu, Lükka, Nilbõ, Lauri, Ahitsa, Järvepalu, Sikalaane, Sänna, Kurvitsa, Paeboja, Haabsilla, Kaugu, Viliksaare küla)
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143,
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.11.2013 kell 15.00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07. 11. 2013 kell 15.00

........................................................................................................................

 

HANKETEADE 15/2013

Hanke nimetus: Rõuge valla teede talvine lumesahkamine II piirkonnas
(Piirkond hõlmab Kiidi, Soekõrdsi, Tilgu, Mustahamba, Nursi, Hansi Kaku, Pugestu küla )
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143,
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.11.2013 kell 15.00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07. 11. 2013 kell 15.00

........................................................................................................................

 

HANKETEADE 14/2013

Hanke nimetus: Rõuge valla teede talvine lumesahkamine I piirkonnas
(Piirkond hõlmab Tindi, Augli, Paaburissa, Sika, Rebäse, Kokemäe, Hallimäe, Kurgjärve, Lutika, Toodsi, Kokõ, Muna, Kuuda, Püssa, Rasva, Tallima, Liivakupalu küla)
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee; 505 3143,
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11.11.2013 kell 15.00
Hankedokumentide väljastamine kuni 07. 11. 2013 kell 16.00

........................................................................................................................
 

HANKETEADE 13 /2013

Hanke nimetus: Multimeedia projektorikomplektide soetamine

Asjade ostmine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus, 505 3143

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 31.10.2013 kell 14.00

Hankedokumentide väljastamine kuni 30.10.2013 kell 16.00

........................................................................................................................

 

HANKETEADE 12 /2013

Hanke nimetus: Paviljoni ehitustööd Rõuge mõisapargis

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus, 505 3143

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 24.09.2013 kell 15.00

Hankedokumentide väljastamine kuni 23.09.2013 kell 16.00

........................................................................................................................

 

HANKETEADE 11 /2013

Hanke nimetus: Laenu võtmine Viitina kortermajade 2 ja 3 küttesüsteemide rekonstrueerimiseks

Hanke liik: väikehange

Kontaktisik: Palmi Mägi, fin@rauge.ee, 785 9352

Pakkumiste esitamise tähtaeg: 20.09.2013 kell 15.00

Hankedokumentide väljastamine kuni 20.09.2013 kell 14.00

........................................................................................................................

 

HANKETEADE 10 /2013

Hanke nimetus: Rõuge aleviku Rahu tänava ehitustööd
Tee-ehitustööde hange
Hanke liik: Väikehange
Kontaktisik: Olev Mõttus, olev@rauge.ee, 505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.09.2013 kell 15.30
Hankedokumentide väljastamine kuni 03. 09. 2013 kell 14.00
........................................................................................................................

 

HANKETEADE 9 /2013

Hanke nimetus: Nursi külakeskuse katusekatte vahetus
Ehitustööde hange
Hanke liik: Lihthange
Kontaktisik: Olev Mõttus, olev@rauge.ee, 505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.09.2013 kell 15.00
Hankedokumentide väljastamine kuni 04. 09. 2013 kell 14.00
.......................................................................................................................

 

HANKETEADE 8 /2013

Hanke nimetus: Rõuge valla teelõikude remonditööd

Tee-ehitustöö hange

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus olev@rauge.ee    tel 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 26.07.2013 kell 15.00

Hankedokumentide väljastamine kuni 26.07.2013 kell 14.00

........................................................................................................................

 
HANKETEADE 7 /2013

Hanke nimetus:  Viitina kortermajade 2 ja 3 küttesüsteemide rekonstrueerimine

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus, olev@rauge.ee, 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 19. 07.2013 kell 15 .00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  18. 07. 2013 kell 15.00

.........................................................................................................................

 

HANKETEADE 6 /2013

Hanke nimetus:  Ala-Rõuge meierei korstna lammutamine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Karel Saarna, keskkond@rauge.ee, 534 67448

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 17. 07.2013 kell 15 .00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  16. 07. 2013 kell 15.00

.........................................................................................................................
 

HANKETEADE 5 /2013

Hanke nimetus:  Puistematerjali tarne ja vedu

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus, olev@rauge.ee, 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10. 06.2013 kell 15 .00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  07. 06. 2013 kell 15.00

.........................................................................................................................

 

HANKETEADE 4 /2013

Hanke nimetus: Rõuge aleviku reoveepuhasti rekonstrueerimise tööprojekti koostamine

Teenuse hange
Hanke liik: Lihthange
Kontaktisik: Olev Mõttus, olev@rauge.ee, 505 3143
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03. 06.2013 kell 15 .00
Hankedokumentide väljastamine kuni 03. 06. 2013 kell 10.00

.........................................................................................................................

 

HANKETEADE 3 /2013

Hanke nimetus:  Laua-ja sülearvutikomplektide soetamine

Asjade ostmine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus, olev@rauge.ee, 505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 02.05.2013 kell 15 .00

Hankedokumentide väljastamine kuni 29. 04. 2013 kell 16.00

.......................................................................................................................

 

HANKETEADE 2 /2013

Hanke nimetus:  Küttepuude ost 

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Tiit Toots, tiit@rauge.ee  517 6261

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.04.2013 kell 10 .00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  29. 04. 2013 kell 16.00.

.........................................................................................................................

 

HANKETEADE 1/2013

Hanke nimetus:  Serverikomplekti soetamine

Asjade ostmine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 04.02.2013 kell 15 .00 

 

Hankedokumentide väljastamine kuni  31. 01. 2013 kell 16.00.

Hanked ja konkursid 2012

HANKETEADE 19/2012

Hanke nimetus:  Serveri ja IT lisaseadmete  rentimine

Asjade liisimine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 07.01.2013 kell 15 .00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  04. 01. 2013 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 18/2012

Hanke nimetus:  Viitina mõisapargi rekonstrueerimisprojekti ja hoolduskava koostamine

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.12.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   03.12.2012 kell 10.00.

 

 

HANKETEADE 17/2012

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VII piirkonnas

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.11.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   06. 11. 2012 kell 15.00.

 

 

HANKETEADE 16/2012

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine VI piirkonnas

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.11.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   06. 11. 2012 kell 15.00.

 

 

HANKETEADE 15/2012

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine V piirkonnas

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.11.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   06. 11. 2012 kell 15.00.

 

 

HANKETEADE 14/2012

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine IV piirkonnas

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.11.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   06. 11. 2012 kell 15.00.

 

 

HANKETEADE 13/2012

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine III piirkonnas

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.11.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   06. 11. 2012 kell 15.00.

 

 

HANKETEADE 12/2012

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine II piirkonnas

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.11.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   06. 11. 2012 kell 15.00.

 

 

HANKETEADE 11/2012

Hanke nimetus:  Rõuge valla teede talvine lumesahkamine I piirkonnas

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 08.11.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   06. 11. 2012 kell 15.00.

 

 

HANKETEADE 10/2012

Hanke nimetus:  Laenu võtmine Rõuge aleviku vee-ja kanalisatsiooni taristu I ehitusetapi  omafinantseeringuks

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143,

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 05.11.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   02. 11. 2012 kell 15.00.

 

 

HANKETEADE 9/2012

Hanke nimetus:  Rõuge mõisapargi rekonstrueerimisprojekti ja hoolduskava koostamine

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 25.10.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni   25. 10. 2012 kell 10.00.

 

 

HANKETEADE 8/2012

Hanke nimetus:  Viitina kortermajade küttesüsteemi rekonstrueerimisprojekti koostamine

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 18.10.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni 16.10.2012 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 7/2012

Hanke nimetus:  Nursi külakeskuse ruumide remont

Hanke liik: Väikehange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.09.2012 kell 15.30 

Hankedokumentide väljastamine kuni 07. 09. 2012 kell 16.00.

 

 

HANKETEADE 6/2012

Hanke nimetus:  Rõuge hooldekodu osaline rekonstrueerimine

Hanke liik: Väikehange

Hanke eeldatav maksumus käibemaksuta  kuni: 30 000 €

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 10.09.2012 kell 15.00

 

 

HANKETEADE 5/2012

Hanke nimetus:  Lauaarvutikomplektide rentimine

Asjade liisimine

Hanke liik: Lihthange

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 27.08.2012 kell 15 .00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  27. 08. 2012 kell 10.00.

 

 

HANKETEADE 4/2012

Hanke nimetus:  Rõuge valla õpilasliin nr 2

Teenuse hange

Hanke liik: Lihthange

Hanke eeldatav maksumus käibemaksuta  kuni: 39 990 €

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 03.08.2012 kell 14 .00 

Hankedokumentide väljastamine kuni  03. 08. 2012 kell 10.00.

 

 

HANKETEADE 3/2012

Hanke nimetus:  Rõuge valla teelõikude remont

Hanke liik: Lihthange

Hanke eeldatav maksumus käibemaksuta  kuni: 32 000 €

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 23.07.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni 23. 07. 2012 kell 10.00.

 

 

HANKETEADE 2/2012

Hanke nimetus:  Rõuge vallamaja küttesüsteemi teostatavus-tasuvusanalüüsi ning küttesüsteemi rekonstrueerimise projekti koostamine

Hanke liik: Väikehange

Hanke eeldatav maksumus kuni: 10 000 €

Kontaktisik: Olev Mõttus; olev@rauge.ee;  505 3143

Pakkumuste esitamise tähtaeg: 30.04.2012 kell 15.00 

Hankedokumentide väljastamine kuni 26. aprillini 2012.