Haanja piirkonna vabaühendused

Haanimiihhi nõvvokoda 

Esindaja: Kalmer Vodi

Kontakt: 565 5088, n6vvokoda@haanimaa.ee

Koduleht: https://haanimaa.ee/

Haanimaa põlidsõ rahva huvvõ iist saisminõ ja põlidsõ rahva esindämine. 
Traditsioonilisõ eloviie edendämine.
Haani keele elohn hoitminõ.
Kuuhntüül ja tõnõtõsõ usaldusõl põhinõva ütistegevüse arõndaminõ tõisi ühingidõgaq.

 

Haanja Tantsu Mängu Laulu Selts

Esindaja: Ene Aedmaa

Kontakt: 514 4675, ene.aedmaa@gmail.com

Koduleht: http://www.haanjatmls.eu/

Põhitegevus on rahvatantsu viljelemine ja simmanite korraldamine koos kapell Eloiloga. Samuti arendame suhteid Soome-Ugri rahvaste tantsurühmadega ning käime iga-aastaselt folkloorifestivalidel. 

 

LOODUSKOOL MTÜ

Esindaja: Kristi Toom

Kontakt: 5330 5557, kristitoom@gmail.com

FB: Looduskool

Looduskooli eesmärk on propageerida elukeskkonda säästvat jätkusuutlikku käitumist, luua võimalusi loodussuhtluse viljelemiseks, võimaluste pakkumine keskkonnaalaseks huvitegevuseks, matkamise kaudu tervislike eluviiside propageerimine, arendada loodusharidust. Looduskooli tegevuspiirkonnaks on eelkõige Lõuna-Eesti.

Looduskooli ülesandeks on läbi viia loodusõpet ja keskkonnaharidust oma tegutsemispiirkonnas. Korraldada koolitusi, õppelaagreid, ekskursioone, konverentse, retkesid.

 

Luutsniku Pääste Ennetuskeskus

Esindaja: Aimar Sisask

Kontakt: 5329 2299, sisask@gmail.com

FB: Luutsniku Pääste Ennetuskeskus

Meie põhieesmärk on ennetustegevus. Kutsu meid kodunõustamisele, laagrisse või oma ettevõtte suvepäevale ja teeme teile meeldejääva õppuse!

 

MTÜ Amanda

Esindaja: Väle Prutt

Kontakt: 529 8462, suhkatalu@gmail.com

MTÜ Amanda juriidilise nime all tegutseb Suhka VPK, kelle ülesandeks on vabatahtlikul pääste- ja ennetustööl osalemine Võrumaal Mäe-Suhka külas paikneva komando ümbruses raadiusega kuni 25 km.

 

MTÜ Haani Elo Juur

Esindaja: Kalmer Vodi

Kontakt: 565 5088, kalmer.vodi@hot.ee

Haanikeelidse latsihoiu kõrraldamine.

 

MTÜ Luutsniku külaselts 

Esindaja: Aili Valb

Kontakt: 517 6325 (Aili), 521 8771 (Katre), luutsnikuselts@gmail.comsormuli69@gmail.compalo.katre@gmail.com

FB: Luutsniku Raamatukogu ja Külaselts

Külaseltsi eesmärk on oma paikkonnast inimsõbralikuma elukeskkonna loomine, külatraditsioonide alalhoidmine ja arendamine ning vabaaja veetmiseks uute võimaluste loomine. Paikkond hõlmab 25 hajaküla: Hanija, Kilomani, Kotka, Kuiandi, Laitsna-Hurda, Loogamäe, Luutsniku, Mustahamba, Naapka, Palli, Palujüri, Pillardi, Posti, Pundi, Raagi, Rusa, Saluoru, Sarise, Sormuli, Söödi, Tsiiruli, Tsilgutaja, Vaarkali, Vihkla, Vungi.

 

MTÜ Plaani Kotus

Esindaja: Ene Aedmaa

Kontakt: 514 4675, ene.aedmaa@gmail.com

FB: Plaani Kotus

Tegeleme Plaani paikkonna külaelu arendamisega, hoiame korras paikkonna keskust ning koolimaja ning mälestuskivi ümbruse, korraldame käsitsi heinaniitmisvõistlust ning Plaani kooli vilistlaste ja külarahva kokkutulekuid.

 

MTÜ Ruusmäe Noorteklubi

Esindaja: Sirje Pärnapuu

Kontakt: 516 5728, sirjeparnapuu@gmail.com

Koduleht: https://ruusmaenoorteklubi.weebly.com/

FB: MTÜ Ruusmäe Noorteklubi

Klubi eesmärgiks on külaelu aktiviseerimine, külaelu traditsioonide elushoidmine, ürituste korraldamine, sporditegevustega laste ja noorte  vaba aja sihipärane sisustamine, olemasolevate spordirajatiste ning ümbruse korrashoid. Viiakse läbi koolitusi ja erinevaid rahvusvahelisi projekte, mis aitavad maanoorel areneda.

 

Sann ja Süük MTÜ

Esindaja: Eda Veeroja

Kontakt: 503 2341, eda.veeroja@gmail.com

FB: Sann ja Süük 

MTÜ tegevus on suunatud Vana Võromaa suitsusaunade vaimse pärimuse kogumisele, säilitamisele ja jagamisele (sealhulgas ka rahvusvaheliselt). Väiksemas mahus tegeleme toidupärandi ja pärandtoidu edendamisega Haanjamaal.